Reklama

TUW „TUW”: Na razie bez zmian w statucie
poniedziałek, 28 maja 2018 08:51

24 maja tego roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. NWZ nie głosowało uchwał zmierzających do zmiany statutu zakładu.

Członkowie towarzystwa wysłuchali wypowiedzi dotyczących strategicznej współpracy ze strony zarządu TUW, Macif, InterRisk i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Towarzystwo poinformowało w komunikacie, że członkowie TUW „TUW” reprezentujący związki wzajemności członkowskiej i udziałowców kapitałowych uznali, że „potrzebne jest kontynuowanie dialogu w kontekście strategii kapitałowej towarzystwa, w tym na temat zmian statutu podwyższających kapitał zakładowy. Zarówno zarząd towarzystwa, jak i zaproszeni na zgromadzenie goście reprezentujący InterRisk zadeklarowali chęć współpracy w kierunku rozwoju obu firm na polskim rynku ubezpieczeń”. Według proszącego o anonimowość uczestnika NWZ, Zgromadzenie przebiegło dość burzliwie. Delegaci na NWZ stosunkiem głosów 66 do 1 zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad wszystkich punktów dotyczących zmian w funkcjonowaniu towarzystwa. W efekcie nie podjęto uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze utworzenia 15 mln udziałów, realizowanego poprzez złożenie oferty przez „TUW” i jej przyjęcie przez InterRisk, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych udziałowców, uchwał w sprawie zmian statutu, w sprawie upoważnienia zarządu do ujednolicenia jego tekstu oraz w sprawie zmiany regulaminu rady nadzorczej.
(AM, źródło: TUW)

 

Aegon: Michał Jakubowski dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego

Do zespołu Aegon Polska dołączył Michał Jakubowski, obejmując stanowisko dyrektora ds. Biznesu Korporacyjnego. Będzie on odpowiedzialny m.in. za...


czytaj dalej

PZU: Arkadiusz Gęsicki dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został nowym dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu Grupy PZU. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadać za Biuro...


czytaj dalej

UE: Coraz bliżej ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego

Na decyzję Parlamentu Europejskiego czekają przepisy rozporządzenia, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę. Wstępne porozumienie...


czytaj dalej

Aviva: Plan awaryjny na twardy brexit

Brytyjska Aviva zwróciła się do sądu w Londynie o zgodę na transfer aktywów o łącznej wartości 9 mld euro. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wobec...


czytaj dalej

Insurance Forum: O digitalizacji, motoryzacji i potrzebach pokolenia silver

W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się wiosenna odsłona tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli 17. edycji...


czytaj dalej

Pięć dni do „IT w ubezpieczeniach GigaCon 2019”

26 lutego w Warszawie odbędzie się XVIII edycja konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego, zatytułowana „IT w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook