Reklama

Inssue to więcej niż telematyka
poniedziałek, 28 maja 2018 08:08

Rozmowa z Marcinem Dudkiem z Inssue

Aleksandra Emilia Wysocka: – Co macie do zaoferowania polskiemu rynkowi ubezpieczeniowemu?
Marcin Dudek:
– Telematyka jest wyraźnie obecna w Polsce już od kilku lat, a jeśli by uznać za początki telematyki monitorowanie GPS, to z pewnością drugą dekadę. Dziś kluczowe jest zagadnienie pomysłu i efektywności wykorzystania danych telemetrycznych i to jest właśnie nasz cel. UBI, czyli usage-based-insurance, rozwijają się dynamicznie na całym świecie, a w Polsce mają szczególny, widoczny potencjał. Obserwując światowe trendy, wybraliśmy równoległą ścieżkę do UBI, koncentrując się na potrzebach towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie zarządzania szkodowością, analizą ryzyka i likwidacją szkód pod kątem pełnej automatyzacji. Widzimy, że istniejące statyczne systemy szacowania szkód i obsługi polis są nierentowne, wymagają dużego zaangażowania osobowego i wieloetapowej obsługi. Inssue w oparciu o najnowsze technologie sztucznej inteligencji prezentuje nowoczesny system, który rewolucjonizuje te obecne metody, eliminuje konieczność obsługi procesów przez człowieka i w pełni automatyzuje fizyczną dystrybucję polis.

Jesteście nowym graczem na polskim rynku. Jakie są korzenie Inssue?
– Inssue jest częścią spółki Fideltronik SA z siedzibą w Krakowie, od 30 lat zajmującej się rozwojem i wdrażaniem kompleksowych projektów z dziedziny nowych technologii i elektroniki. Wspólny projekt telematyczny ukonstytuował się w maju 2017 r., gdy telematyka już istniała w świadomości branży, ale ciągle bez pełnego wachlarza konsekwencji, a my uruchomiliśmy pierwszy „garażowy” prototyp całego rozwiązania. Fideltronik posiada 5 centrów R&D w Europie i zatrudnia ponad 2,5 tys. inżynierów, elektroników i informatyków, wytwarzając komponenty elektroniczne dla największych globalnych odbiorców. Jest to kluczowa wartość dla bezpieczeństwa i kompleksowości doświadczenia w naszym projekcie. Jesienią 2017 r. Inssue uzyskało dofinansowanie w wysokości 3 mln zł i weszliśmy na najwyższe obroty, angażując w pełni kilkunastoosobowy dziś zespół najlepszych specjalistów z zakresu project managementu, inżynierii elektroniki, data scientist, sztucznej inteligencji, developmentu, a także aktuariatu i wieloletniego brokera ubezpieczeń.

Co to jest Inssue Intelligence?
– Inssue Intelligence to dziś rozwiązanie wspierające proces tworzenia i obsługi polis komunikacyjnych. System wykorzystuje dane dotyczące użytkowania pojazdów flotowych z rejestratorów jazdy, jak też dane pochodzące z zewnętrznych, niezależnych źródeł. W wyniku opracowania zgromadzonych danych powstaje pewien koszyk informacyjny, tworzący indywidualny szacunek ryzyka oraz finalną, dedykowaną polisę ubezpieczeniową, eliminując ułomności obecnych procesów obsługi i dystrybucji polis.
Inssue Intelligence to platforma, która łączy interesy uczestników procesu dystrybucji polis komunikacyjnych w postaci towarzystw ubezpieczeniowych i firm okołorynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem firm flotowych. Dla każdego z użytkowników idea systemu takiego jak Inssue Intelligence zawsze oznacza daleko idące oszczędności finansowe i czasowe w warstwie organizacyjnej oraz dalszej obsługi sprzedażowej i posprzedażowej.
Taka moc informacji naprawdę wymaga najwyższego poziomu jakości, bezpieczeństwa i stabilności. W przypadku Inssue fundamentem gwarancji jest ulokowanie naszego rozwiązania w środowisku Microsoft, a mózgu systemu w chmurze obliczeniowej Microsoft Azzure, tworząc tym samym rdzeń realnej, ale i solidnej rewolucji w dziedzinie dystrybucji polis i obsługi podmiotów w czasie trwania ubezpieczenia.

Czy to aby nie jest zbyt skomplikowane, żeby się dobrze sprzedawało?
– Trudno jest w ogóle o uczciwą definicję czegokolwiek „zbyt skomplikowanego”, a tu, w każdym razie cała komplikacja organizacyjna, obliczeniowa i technologiczna jest w naszych rękach. Jako że rozwiązania oparte na tych technologiach są i będą bardzo potrzebne towarzystwom, a z czasem okażą się nieuniknione, ponieważ znacząco zwiększą efektywność zarządzania szkodowością w biznesie, sądzę, że z perspektywy czasu zmiana, czyli digitalizacja procesów, będzie tak oczywista jak każda inna. Dziś w mojej ocenie ta zmiana najlepiej obrazowana jest w branży motoryzacyjnej i rozwoju pojazdów autonomicznych. W Inssue zaczynamy od najprostszego kroku – od platformy licytacyjno-przetargowej, która pozwoli połączyć flotę z dystrybutorem polis.

...omijając brokera?
– To raczej cyfryzacja procesu dystrybucji, co znowu jawi się jako nieunikniony trend. Pośrednicy coraz bardziej otwierają się na nowe technologie, innej drogi nie ma. Nasze podejście uwzględnia środowisko pośredników, o czym świadczy zaangażowanie do projektu brokera z 20-letnim stażem aktywności brokerskiej. Z platformy będzie można działać na trzech poziomach – z wykorzystaniem danych telemetrycznych lub bez. Docelowo będziemy przetwarzać dane z różnych narzędzi telemetrycznych, nie tylko tych naszego autorstwa. Platforma pozwoli również na udostępnienie historii szkodowości zgłaszanej floty. Ta ostatnia funkcjonalność okazała się największym wyzwaniem, ale mamy już rozwiązanie wypracowane na testowej flocie.

Do platformy zaprosicie wszystkich ubezpieczycieli, niektórych czy tylko jednego?
– Scenariuszy biznesowych, rozwojowych i podmiotowych jest zawsze kilka, tak jest i tutaj. Równolegle do rozwoju produktowego prowadzone są rozmowy, które zaprowadzą nas do finalnego rozwiązania, o czym poinformujemy jeszcze przed wakacjami.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka


Inssue Technologies Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: 31-553 Kraków, ul. Cystersów 19
Biuro w Warszawie: 00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater 10/48
m.dudek@inssue.com

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

UE: Stop nieuczciwym praktykom firm technologicznych

Unijni ustawodawcy uzgodnili, że zajmą twardsze stanowisko wobec technologicznych gigantów, takich jak Google, Amazon i Apple, w nowym...


czytaj dalej

PIU/Deloitte: Wzrost ryzyka klimatycznego wymaga zdecydowanych działań

Jeśli Polska nie wdroży spójnej polityki zarządzania ryzykiem, większe straty spowodowane zjawiskami pogodowymi staną się realne – alarmuje Polska...


czytaj dalej

Wynajął czy nie?

Inflacja szkód komunikacyjnych to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed pionami likwidacji w zakładach ubezpieczeń. Rosnącą część kosztów...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook