Reklama

Rynek ubezpieczeń: Agent OdNowa nadal budzi emocje
środa, 23 maja 2018 08:47

Stowarzyszenie Agentów i Agencji Ubezpieczeniowych Forum, zrzeszające sto dwanaście agencji i agentów Allianz, zarzuciło majątkowemu towarzystwu grupy narzucanie niezgodnych z prawem zasad współpracy w ramach wprowadzonego w listopadzie ubiegłego roku modelu sprzedaży dla sieci wyłącznej pod nazwą „Agent Od Nowa”. Ubezpieczyciel odrzuca te zarzuty i przekonuje, że wszystkie jego działania są zgodne z prawem. Allianz podkreśla, że nowy model jest korzystny dla agentów, o czym świadczą wskaźniki obejmujące okres jego dotychczasowego funkcjonowania.

Stowarzyszenie zarzuciło zakładowi, iż w nowych umowach przyjął, że każde postanowienie umowy (np. wysokość prowizji) może być jednostronnie zmienione przez Allianz za pomocą informacji publikowanych na stronach internetowych. „Tak skonstruowana umowa narusza podstawowe zasady prawa cywilnego wyrażone w art. 5, 3531 oraz 760 Kodeksu cywilnego (k.c.). Wyjściem z tej sytuacji jest jedynie rezygnacja ze współpracy i dalszych kontaktów ze swoimi, mozolnie przez lata pozyskiwanymi klientami albo podpisanie umowy, w której <dobrowolnie> rezygnuje się z praw, które zagwarantował ustawodawca” – głosi stanowisko Stowarzyszenia.

Organizacja zarzuca też zakładowi, iż uzasadnia on odebranie agentom kodeksowych gwarancji tym, że nie będzie korzystać ze swoich uprawnień, a ponadto twierdzi, że część postanowień funkcjonowało w dotychczas zawieranych umowach, co dla Forum jest potwierdzeniem wieloletniego postępowania niezgodnego z prawem.

- Przed Stowarzyszeniem stoi zadanie obrony rynku ubezpieczeniowego przed tego typu złymi praktykami. Allianz pod pozorem zmiany modelu biznesowego rozwiązuje umowy z agencjami wyłącznymi, przejmując zbudowane zespoły sprzedażowe. Właścicielom agencji zaproponowano jedynie 15-20% kwoty, którą gwarantuje w takich wypadkach Kodeks cywilny. Mimo obowiązku rozliczenia się z agencjami i agentami, Allianz uznaje, że nic się nie stało. Potrzebna jest zatem kosztowna i długotrwała droga sądowa, aby uzyskać należne świadczenia wyrównawcze – oświadczył Marcin Sokołowski, prezes Forum.

Jest wniosek do UOKiK

„Wprowadzając wytrych w postaci możliwości swobodnego i jednostronnego określania, kiedy Allianz może wypowiedzieć umowę agentowi bez zachowania okresu wypowiedzenia, Allianz tak naprawdę pośrednio zapewnia sobie prawo do wyłączenia jednej z podstawowych gwarancji prawnych przewidzianych dla agentów – prawa do otrzymania świadczenia wyrównawczego, które wynika z art. 7643 Kodeksu cywilnego (…). Gwarantuje on w przypadku rozwiązania umowy wypłatę kwoty do wysokości rocznej prowizji w zamian za zbudowany i przejęty przez np. towarzystwo ubezpieczeniowe portfel klientów. Dla agentów nowe, narzucone przez Allianz zasady współpracy oznaczają, że nikt nie może mieć pewności, czy w razie rozwiązania z nim umowy otrzyma należne świadczenie wynikające z Kodeksu cywilnego. Należy zaznaczyć, że mało kogo będzie stać na drogę sądową. (…). Niepokojące jest także to, że towarzystwo cały czas nie rozliczyło się z dotychczasowej współpracy i nie wypłaciło świadczeń wyrównawczych tym, którym prawo gwarantowało taką wypłatę” – napisano w oświadczeniu Forum.

- Mówimy tu o ogromnej, często nawet 20-letniej pracy Agencji polegającej na budowaniu zespołów sprzedażowych, pozyskiwaniu najlepszych klientów, realizacji wyśrubowanych planów i celów – dodał Marcin Sokołowski.

Stowarzyszenie zapowiedziało, iż będzie walczyć o zmianę nowych umów agencyjnych oraz pomagać „tym, których Allianz pozbawił całego dorobku życia”. 28 marca Forum skierowało do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję poprzez wykorzystywanie pozycji dominującej.

Allianz: wszystko zgodnie z prawem

Allianz przyznaje, iż do wprowadzenia Agenta OdNowa koniecznym było wypowiedzenie agencjom dotychczasowych umów. Ubezpieczyciel podkreśla jednak, że wszystko odbyło się „w sposób zgodny z postanowieniami umów agencyjnych oraz przepisami Kodeksu cywilnego. – Umowy uległy rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia, który w większości przypadków wynosił 3 miesiące (k.c. stanowi, że okres wypowiedzenia jest różny w zależności od długości współpracy z agentem). W związku z tym, że jedną ze stron trójstronnej umowy agencyjnej z agentami były agencje, powstała również konieczność rozwiązania umów z agentami. Równocześnie, wraz z wypowiedzeniem umowy wszyscy agenci otrzymali propozycje zawarcia nowych umów. Allianz zaproponował zarówno agencjom, jak i agentom możliwość dalszej współpracy w nowym modelu biznesowym, w charakterze agenta wyłącznego. Dodatkowo agentom zaproponowane zostały wyższe prowizje i szereg wspomnianych wcześniej korzyści (m.in. agenci spełniający odpowiednie kryteria mają możliwość otwarcia Punktu Agenta Allianz) – przekazała „Gazecie Ubezpieczeniowej” Marta Nowicka, rzecznik Allianz Polska. Podkreśliła, że po czterech 4 miesiącach trwania programu można już powiedzieć, że wprowadzona zmiana spotkała się z zainteresowaniem zarówno ze strony agentów, jak i właścicieli agencji. – Na nowe warunki zgodziło się ponad 60% dawnych właścicieli agencji oraz 84% agentów. Te dane jednoznacznie potwierdzają, że założenia programu Agent OdNowa są atrakcyjne i konkurencyjne na rynku – zaznaczyła Marta Nowicka. Wskazała, że od stycznia tego roku wzrosły wynagrodzenia agentów – kwota wypłacanych im prowizji wzrosła średnio o 12,5% r/r. Dodatkowo zakład inwestuje po 40 tys. zł w otwieranie Punktów Allianz dla agentów, którzy sprzedają najwięcej. – Od początku roku otworzyliśmy już osiem Punktów Agenta Allianz m.in. w Nysie, Poznaniu, Tychach, Tarnowie, Katowicach. Kolejnych pięć zostanie otwartych do końca czerwca. Zatrudniliśmy nowych menedżerów, którzy pomagają w pracy agentom – wyliczyła Marta Nowicka.

***

*http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aegon: Michał Jakubowski dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego

Do zespołu Aegon Polska dołączył Michał Jakubowski, obejmując stanowisko dyrektora ds. Biznesu Korporacyjnego. Będzie on odpowiedzialny m.in. za...


czytaj dalej

PZU: Arkadiusz Gęsicki dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został nowym dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu Grupy PZU. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadać za Biuro...


czytaj dalej

UE: Coraz bliżej ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego

Na decyzję Parlamentu Europejskiego czekają przepisy rozporządzenia, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę. Wstępne porozumienie...


czytaj dalej

Aviva: Plan awaryjny na twardy brexit

Brytyjska Aviva zwróciła się do sądu w Londynie o zgodę na transfer aktywów o łącznej wartości 9 mld euro. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wobec...


czytaj dalej

Insurance Forum: O digitalizacji, motoryzacji i potrzebach pokolenia silver

W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się wiosenna odsłona tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli 17. edycji...


czytaj dalej

Pięć dni do „IT w ubezpieczeniach GigaCon 2019”

26 lutego w Warszawie odbędzie się XVIII edycja konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego, zatytułowana „IT w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook