UNIQA Polska podwoiła zysk
czwartek, 22 marca 2018 09:43

1,86 mld zł przypisu składki brutto i 53,09 mln zł (prawie dwa razy więcej niż w poprzednim roku) zysku brutto – takim wynikiem za 2017 rok legitymowała się UNIQA w Polsce.

- Największym wydarzeniem 2017 roku na rynku była niewątpliwie stabilizacja cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Po raz pierwszy od wielu lat branża zaczęła zarabiać na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Po kilku latach wyczerpującej wojny cenowej miało to ogromne znaczenie dla stabilności całego biznesu – komentuje Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA w Polsce. – Miniony rok pokazał także, że zdarzenia wynikające z katastrof naturalnych o masowej skali stały się już w Polsce cykliczne. Powinno to mieć przełożenie na ceny ubezpieczeń majątkowych. A dokładnie na podwyższenie cen w tym segmencie, podobnie jak stało się po powodzi w 2010 roku – dodaje.

- Miniony rok był kolejnym udanym dla spółek UNIQA w Polsce pod względem osiągniętych wyników finansowych. Wzrósł przypis składki, spadł wskaźnik kosztowy, dwukrotnie zwiększył się zysk  – dodaje Anna Demczenko, wiceprezes ds. finansowych spółek UNIQA w Polsce.

Biznes majątkowy

2,5-krotnie wzrósł zysk brutto spółki majątkowej UNIQA za 2017 rok. Wynik liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości (IFRS) wyniósł 48,7 mln zł, wobec 19,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł z kolei 40,5 mln zł (13,7 mln zł).

- Osiągnięciem 2017 roku jest dodatni wynik techniczny w kwocie 6,1 mln zł. Rok wcześniej strata techniczna przekroczyła 32 mln zł (dokładnie 6,13 mln zł wobec -32,07 mln zł – AM). Lepszy wynik to efekt poprawy szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych, optymalizacji portfela produktów, w tym m.in. większej sprzedaży rentownych ubezpieczeń majątkowych oraz skutecznej kontroli kosztów – mówi Anna Demczenko.

Łączny przypis składki wyniósł 1120,69 mln zł – o 0,7% więcej niż rok wcześniej (1112,73 mln zł). Eliminacja portfela komunikacyjnego z nierentownych ryzyk – głównie ubezpieczeń flotowych – doprowadziło do spadku przypisu w autocasco o 10,1% (182,32 mln zł wobec 202,91 mln zł w 2016 r.). Z kolei w przypadku OC komunikacyjnego efekt czyszczenia portfela został w znacznej części zniwelowany przez równoczesny wzrost poziomu cen, czego efektem jest wzrost sprzedaży o 2,4%, do poziomu 388,66 mln zł (380,07 mln zł przed rokiem).

W ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych UNIQA osiągnęła wzrost na poziomie 2,6%. Zakład tłumaczy, że był to efekt uzyskania lepszych wyników w kilku liniach biznesowych: ubezpieczeniach mieszkaniowych (wynikiem rosnącej sprzedaży Twój Dom Plus i ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie), technicznych, produktach majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa (pakiety dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), gwarancjach finansowych, pakiecie Twój Biznes Plus, ubezpieczeniu straty finansowej (GAP).

Łączna szkodowość netto UNIQA wyniosła 64,3% i była znacznie niższa od zanotowanej w poprzednim roku (72,5%). Przez 12 miesięcy ub.r. towarzystwo wypłaciło 691,63 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o ponad 15 mln zł więcej niż rok wcześniej (706,93 mln zł).

Biznes życiowy

Wynik finansowy brutto spółki życiowej za 2017 rok liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 4,3 mln zł, wobec 7,2 mln zł w 2016 r. Wynik po opodatkowaniu to z kolei 2,4 mln zł (5,2 mln rok wcześniej).

- Pogorszenie wyniku finansowego wynika z większej szkodowości w pracowniczych ubezpieczeniach na życie. Zaś na wzrost szkodowości wpływ miało zwiększenie się liczby urodzeń oraz zgonów w minionym roku – mówi Anna Demczenko. Według danych GUS zarówno liczba zgonów, jak i urodzeń przekroczyła 400 tys. Rok wcześniej zarówno zgonów, jak i urodzeń nie było więcej niż po 390 tys. – dodaje.

Łączna wartość składki przypisanej w 2017 roku wyniosła 744,9 mln zł, wobec 329,3 mln zł w 2016 roku. Na osiągnięcie tego wyniku wpływ miał przede wszystkim jeden produkt ze składką jednorazową „UNIQAtowe strategie”.

- Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce w 2017 roku 624,8 mln zł przypisu i jest to kwota trzykrotnie wyższa niż przed rokiem. Wynik ten został osiągnięty dzięki sprzedaży ubezpieczenia we współpracy z bankiem. W roku 2018 spodziewamy się jednak spadku przypisu z ubezpieczeń na życie w związku z korektą naszego portfela, której dokonaliśmy z myślą o przyszłości – tłumaczy Anna Demczenko.

Wartość przypisanej składki regularnej w 2017 roku wyniosła 120,1 mln zł i była o 3% wyższa niż przed rokiem. Spółka zanotowała 15,7% wzrost w indywidualnych ubezpieczeniach na życie oraz 7,1% wzrost sprzedaży grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

Przez 12 miesięcy ub.r. UNIQA wypłaciła 437,95 mln zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń na życie – ponad 2,5-krotnie więcej niż w 2016 r. (170,32 mln zł). Wynik techniczny wyniósł 5,9 mln zł (7,83 mln zł rok wcześniej).

Wypłacalność II

Oba towarzystwa UNIQA w Polsce mogą pochwalić się wysokim współczynnikiem wypłacalności SCR we wszystkich kwartałach 2017 roku. W przypadku spółki majątkowej wyniósł on 167,6% na koniec grudnia ub.r. Dla biznesu życiowego ukształtował się na poziomie 265,7%. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka – odpowiednio 150% i 175%.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aviva: Iwona Czech odpowiada za marketing

Od lipca Iwona Czech kieruje Działem Komunikacji i Zarządzania Marką w grupie Aviva. Zastąpiła Dariusza Maciołka, który zakończył pracę dla...


czytaj dalej

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

Charted Insurance: Nierówność zarobków mężczyzn i kobiet

Charted Insurance Institute zanalizował dane na temat zarobków opublikowane przez 192 ubezpieczycieli, pośredników, dostawców usług, doradców...


czytaj dalej

MetLife: Lucep zwycięzcą konkursu collab 3.0 EMEA

MetLife ogłosił wyniki konkursu collab 3.0 EMEA, w którym insurtechy rywalizowały o kontrakt o wartości 100 tys. dolarów na zrealizowanie...


czytaj dalej

Grupa Europa: Ochrona telefonu za pośrednictwem Simapki

Grupa Europa rozpoczęła współpracę z firmą Team4U – właścicielem aplikacji mobilnej Simapka, za pośrednictwem której zaoferuje ubezpieczenie...


czytaj dalej

Link4: Pół miliona zł premii na liczniku Kasa Wraca

Telematyczni kierowcy ubezpieczeni w Link4 wygenerowali już ponad pół miliona zł premii w programie Kasa Wraca. Rekordzista obniżył cenę polisy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook