UFG: Więcej wpływów ze składek i więcej wypłaconych odszkodowań
wtorek, 20 marca 2018 09:55

Ponad 170 mln zł – tyle odszkodowań i świadczeń* z tytułu wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych wypłacił w 2017 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W całym roku UFG zlikwidował 7,9 tys. szkód, a wypłacił odszkodowania za ponad 5,3 tys. zdarzeń. Jedna piąta tych ostatnich dotyczyła wypadków spowodowanych przez nieustalonych kierujących, zaś pozostałe – przez nieubezpieczonych.

Ze wstępnych danych Funduszu wynika, że w ub.r. do jego kasy wpłynęło łącznie 195,6 mln zł z tytułu składek od firm sprzedających polisy komunikacyjne, o 33,6 mln (20,74%) więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty 189,33 mln zł (96,8%) pochodziło od krajowych ubezpieczycieli, zaś 6,28 mln zł (3,2%) od zagranicznych towarzystw działających w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług lub w formie oddziałów. Przychody UFG ze składek krajowych zakładów zwiększyły się o 19,56% r/r, zaś od zakładów zagranicznych – o 72,12% r/r.

- W skali europejskiej – jako fundusz gwarancyjny – jesteśmy ewenementem, gdyż w 50 procentach sami wypracowujemy przychody UFG, które pozwalają na efektywne realizowanie wszystkich zleconych zadań gwarancyjnych i biznesowych, bez konieczności podwyżki – od sześciu lat – składek od ubezpieczycieli – mówi Elżbieta Wanat Połeć, prezes UFG.

Na podstawie tych danych Fundusz szacuje, że w 2017 r. z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych (OC komunikacyjne i rolników) towarzystwa zebrały łącznie 15,05 mld zł, o 2585 mln zł więcej niż przed rokiem. Z szacunków instytucji wynika, że 2580 mln zł przyrostu dotyczyło OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Monitorując szczelność systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC UFG kontroluje te polisy wśród posiadaczy pojazdów. W minionym roku Fundusz zarejestrował ponad 98 tys. zawiadomień dotyczących braku ubezpieczenia OC i w oparciu o te sprawy wystawił 79,9 tys. wezwań o zapłacenie kary za brak komunikacyjnego OC (+12% r/r). Blisko 70% przypadków braku polisy OC identyfikowana jest na podstawie ustaleń własnych Funduszu (głównie dzięki tzw. wirtualnemu policjantowi i ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych), a tylko 25% z kontroli drogowych policji. Przychody UFG z tytułu kar za brak OC wyniosły w minionym roku 158,43 mln złotych, o 16,19% więcej niż rok wcześniej (136,35 mln zł).

Wobec rosnącej skuteczności wykrywania kierowców bez OC oraz świadomości ubezpieczonych jeszcze w 2016 r. Fundusz obniżył o połowę szacunki dotyczące liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach. Aktualnie instytucja szacuje, że w Polsce może być około 90-100 tys. nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4-0,5% pojazdów biorących udział w ruchu (wcześniej ok. 200 tys. tj. prawie 1%).

W 2017 r. przychody memoriałowe z tytułu roszczeń regresowych wyniosły łącznie 45,24 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. zmniejszyły się o 10,51% r/r, do poziomu 50,55 mln zł. Na koniec grudnia 2017 roku Fundusz prowadził – w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym – 16,4 tysiąca spraw regresowych na łączną sumę 237,2 mln zł, czyli o 12,4% więcej niż rok wcześniej.
W 2017 roku odszkodowania i świadczenia wypłacone przez Fundusz z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych ogółem wyniosły 93,7 mln zł – o 0,88% mniej niż w roku poprzednim (94,54 mln zł). Główną przyczyną spadku była obniżka wartości wypłaconych rent (z 13,46 mln zł w 2016 r. do 11,7 mln zł w roku następnym) oraz kosztów likwidacji (z 8,94 mln zł do 7,38 mln zł). W ub. roku o 3,46% wzrosła z kolei łączna wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu upadłości zakładów ubezpieczeń, plasując się na poziomie 9,68 mln zł (9,36 mln zł rok wcześniej).

UFG podał również dane dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W 2017 r. przychody zasilające TFG wyniosły 44,53 mln zł. Z tej kwoty 44,22 mln zł stanowiły składki od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

***

*Kwota obejmuje wypłaty odszkodowań i świadczeń z bieżących szkód, a także renty (na koniec roku w obsłudze Funduszu pozostawało 961 rent) oraz wzrost rezerw (o 68,5 mln zł) m.in. na szkody zaistniałe, lecz jeszcze nie zgłoszone; jak również odszkodowania i świadczenia z tytułu zobowiązań upadłych firm ubezpieczeniowych.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Aon Benfield: Dalszy wzrost kapitału alternatywnego

Kapitał alternatywny wzrósł w 2017 r. o 8 mld dol., do 89 mld dol. W 2018 r., po mocnym I kwartale, spodziewany jest jego dalszy wzrost – wynika z...


czytaj dalej

VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły...


czytaj dalej

Rozmowy bez asekuracji: Broker gotowy na wszystko

17 kwietnia ukazał się kolejny odcinek „Rozmów bez asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Broker gotowy na wszystko” był dyrektor Marcin...


czytaj dalej

Reso: Zbliża się start V edycji „Moich Małych Mistrzostw”

Już za kilka dni rozpocznie się piąta edycja „Moich Małych Mistrzostw” – cyklu pikników o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy