Reklama

PKO Ubezpieczenia: W Grupie siła i źródło wzrostu
czwartek, 15 marca 2018 09:50

PKO Ubezpieczenia po blisko czterech latach od włączenia do GK PKO Banku Polskiego, umacnia swoją pozycję na rynku bancassurance. W 2017 r. obie spółki zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto, w tym spółka życiowa 471 mln zł, a spółka majątkowa, która niedawno obchodziła drugą rocznicę działalności, 451 mln zł.

Po dwunastu miesiącach 2017 r. obie spółki przekroczyły zakładane cele finansowe, osiągając łącznie wynik finansowy netto w wysokości 35,2 mln zł. Spółki są stabilne kapitałowo i utrzymują środki własne na pokrycie wymogów kapitałowych na poziomie istotnie przekraczającym wymogi ustawowe.

Szybki przyrost w udziale rynku bancassurance

Spółka majątkowa ma już blisko 30% udział w segmencie majątkowym bancassurance, osiągając przypis składki na poziomie 451 mln zł. Spółka życiowa zmieniła profil oferty w kierunku produktów ochronnych i odnotowuje przypisy składki na poziomie 471 mln zł.

- Jesteśmy dumni, że w ciągu dwóch lat od uruchomienia nasza spółka majątkowa stała się jednym z kluczowych graczy na rynku ubezpieczeń majątkowych w kanale bancassurance. Udział spółki w tym segmencie po trzech kwartałach 2017 r. wyniósł blisko 30%. Co więcej, wyjątkowo szybko na tle rynku spółka zaczęła generować dodatni wynik finansowy. Cieszę się, że ubiegły rok zamknęliśmy zyskiem na poziomie 9 mln zł – mówi Sławomir Łopalewski, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia.

Zwrot w stronę ochrony

Natomiast spółka życiowa w analogicznym okresie istotnie zmieniła model biznesowy, stawiając mocno na sprzedaż ubezpieczeń ochronnych i pozostawiając odpowiedzialność w obszarze produktów inwestycyjnych największemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych w Polsce – PKO TFI. Przyjęcie innego niż wcześniej modelu biznesowego spowodowało zmianę w strukturze przypisu składki, znacząco wzmacniając udział składki ochronnej na rzecz obniżenia udziału składki w produktach inwestycyjnych.

Obecnie spółka życiowa osiąga już blisko 70% przypisu składki z produktów ochronnych. Przykładowo, w ubezpieczeniu na życie do kredytu hipotecznego klient zapłaci miesięcznie niecałe 0,03% od salda zadłużenia, a ochronę otrzyma bez karencji i ograniczeń wynikających z istniejących chorób.

PKO Ubezpieczenia stale zwiększa liczbę ubezpieczonych, która na koniec 2017 r. wyniosła niemal 1,3 mln osób. W spółce majątkowej w ciągu dwunastu miesięcy 2017 r. ponad jedna trzecia zgłoszeń (32%) została rozpatrzona bez udziału rzeczoznawcy, w oparciu o kontakt telefoniczny.

- Mam świadomość potencjału wynikającego z przynależności do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Udało nam się wykorzystać tę szansę. Sprawnie zbudowaliśmy spółkę majątkową, która dynamicznie się rozwija, przynosząc wyższe niż oczekiwane wyniki finansowe. Dodatkowo, efektywnie zmieniliśmy profil oferty spółki życiowej. Co ważne, w obydwu spółkach oferujemy klientom banku atrakcyjne produkty, dzięki czemu klienci coraz częściej postrzegają bank jako naturalne miejsce zakupu ubezpieczenia. Mamy apetyt na więcej i jesteśmy w trakcie realizacji nowych inicjatyw, które w przyszłym roku powinny podwoić tegoroczny wynik finansowy – dodaje Sławomir Łopalewski.
(AW, źródło: PKO Ubezpieczenia)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook