Reklama

PKO Ubezpieczenia: W Grupie siła i źródło wzrostu
czwartek, 15 marca 2018 09:50

PKO Ubezpieczenia po blisko czterech latach od włączenia do GK PKO Banku Polskiego, umacnia swoją pozycję na rynku bancassurance. W 2017 r. obie spółki zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto, w tym spółka życiowa 471 mln zł, a spółka majątkowa, która niedawno obchodziła drugą rocznicę działalności, 451 mln zł.

Po dwunastu miesiącach 2017 r. obie spółki przekroczyły zakładane cele finansowe, osiągając łącznie wynik finansowy netto w wysokości 35,2 mln zł. Spółki są stabilne kapitałowo i utrzymują środki własne na pokrycie wymogów kapitałowych na poziomie istotnie przekraczającym wymogi ustawowe.

Szybki przyrost w udziale rynku bancassurance

Spółka majątkowa ma już blisko 30% udział w segmencie majątkowym bancassurance, osiągając przypis składki na poziomie 451 mln zł. Spółka życiowa zmieniła profil oferty w kierunku produktów ochronnych i odnotowuje przypisy składki na poziomie 471 mln zł.

- Jesteśmy dumni, że w ciągu dwóch lat od uruchomienia nasza spółka majątkowa stała się jednym z kluczowych graczy na rynku ubezpieczeń majątkowych w kanale bancassurance. Udział spółki w tym segmencie po trzech kwartałach 2017 r. wyniósł blisko 30%. Co więcej, wyjątkowo szybko na tle rynku spółka zaczęła generować dodatni wynik finansowy. Cieszę się, że ubiegły rok zamknęliśmy zyskiem na poziomie 9 mln zł – mówi Sławomir Łopalewski, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia.

Zwrot w stronę ochrony

Natomiast spółka życiowa w analogicznym okresie istotnie zmieniła model biznesowy, stawiając mocno na sprzedaż ubezpieczeń ochronnych i pozostawiając odpowiedzialność w obszarze produktów inwestycyjnych największemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych w Polsce – PKO TFI. Przyjęcie innego niż wcześniej modelu biznesowego spowodowało zmianę w strukturze przypisu składki, znacząco wzmacniając udział składki ochronnej na rzecz obniżenia udziału składki w produktach inwestycyjnych.

Obecnie spółka życiowa osiąga już blisko 70% przypisu składki z produktów ochronnych. Przykładowo, w ubezpieczeniu na życie do kredytu hipotecznego klient zapłaci miesięcznie niecałe 0,03% od salda zadłużenia, a ochronę otrzyma bez karencji i ograniczeń wynikających z istniejących chorób.

PKO Ubezpieczenia stale zwiększa liczbę ubezpieczonych, która na koniec 2017 r. wyniosła niemal 1,3 mln osób. W spółce majątkowej w ciągu dwunastu miesięcy 2017 r. ponad jedna trzecia zgłoszeń (32%) została rozpatrzona bez udziału rzeczoznawcy, w oparciu o kontakt telefoniczny.

- Mam świadomość potencjału wynikającego z przynależności do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Udało nam się wykorzystać tę szansę. Sprawnie zbudowaliśmy spółkę majątkową, która dynamicznie się rozwija, przynosząc wyższe niż oczekiwane wyniki finansowe. Dodatkowo, efektywnie zmieniliśmy profil oferty spółki życiowej. Co ważne, w obydwu spółkach oferujemy klientom banku atrakcyjne produkty, dzięki czemu klienci coraz częściej postrzegają bank jako naturalne miejsce zakupu ubezpieczenia. Mamy apetyt na więcej i jesteśmy w trakcie realizacji nowych inicjatyw, które w przyszłym roku powinny podwoić tegoroczny wynik finansowy – dodaje Sławomir Łopalewski.
(AW, źródło: PKO Ubezpieczenia)

 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Sri Lanka: Nowoczesne ubezpieczenie dla biednego rolnictwa

Aon zawiązał partnerstwo z organizacją walczącą z biedą i głodem Oxfam oraz insurtechowym start-upem Etherisc, w celu uruchomienia platformy...


czytaj dalej

RPA: Ubezpieczyciel otwiera bank

Południowoafrykański ubezpieczyciel Discovery potrzebował 1,5 mln roboczogodzin w ciągu czterech lat, aby zbudować bank. Rzuca on wyzwanie...


czytaj dalej

UNIQA: Kliencki zwrot w zarządzieAdam Łoziak
Daniela Sotirovic
fot.: Weronika Lucjan

Od lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

Ubea.pl: W czerwcu najtaniej w YCD, Link4 i Benefii

Czerwcowy barometr cenowy dotyczący obowiązkowych polis OC przyniósł kolejne obniżki stawek. Według kalkulacji porównywarki internetowej Ubea.pl...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook