Reklama

PKO Ubezpieczenia: W Grupie siła i źródło wzrostu
czwartek, 15 marca 2018 09:50

PKO Ubezpieczenia po blisko czterech latach od włączenia do GK PKO Banku Polskiego, umacnia swoją pozycję na rynku bancassurance. W 2017 r. obie spółki zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto, w tym spółka życiowa 471 mln zł, a spółka majątkowa, która niedawno obchodziła drugą rocznicę działalności, 451 mln zł.

Po dwunastu miesiącach 2017 r. obie spółki przekroczyły zakładane cele finansowe, osiągając łącznie wynik finansowy netto w wysokości 35,2 mln zł. Spółki są stabilne kapitałowo i utrzymują środki własne na pokrycie wymogów kapitałowych na poziomie istotnie przekraczającym wymogi ustawowe.

Szybki przyrost w udziale rynku bancassurance

Spółka majątkowa ma już blisko 30% udział w segmencie majątkowym bancassurance, osiągając przypis składki na poziomie 451 mln zł. Spółka życiowa zmieniła profil oferty w kierunku produktów ochronnych i odnotowuje przypisy składki na poziomie 471 mln zł.

- Jesteśmy dumni, że w ciągu dwóch lat od uruchomienia nasza spółka majątkowa stała się jednym z kluczowych graczy na rynku ubezpieczeń majątkowych w kanale bancassurance. Udział spółki w tym segmencie po trzech kwartałach 2017 r. wyniósł blisko 30%. Co więcej, wyjątkowo szybko na tle rynku spółka zaczęła generować dodatni wynik finansowy. Cieszę się, że ubiegły rok zamknęliśmy zyskiem na poziomie 9 mln zł – mówi Sławomir Łopalewski, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia.

Zwrot w stronę ochrony

Natomiast spółka życiowa w analogicznym okresie istotnie zmieniła model biznesowy, stawiając mocno na sprzedaż ubezpieczeń ochronnych i pozostawiając odpowiedzialność w obszarze produktów inwestycyjnych największemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych w Polsce – PKO TFI. Przyjęcie innego niż wcześniej modelu biznesowego spowodowało zmianę w strukturze przypisu składki, znacząco wzmacniając udział składki ochronnej na rzecz obniżenia udziału składki w produktach inwestycyjnych.

Obecnie spółka życiowa osiąga już blisko 70% przypisu składki z produktów ochronnych. Przykładowo, w ubezpieczeniu na życie do kredytu hipotecznego klient zapłaci miesięcznie niecałe 0,03% od salda zadłużenia, a ochronę otrzyma bez karencji i ograniczeń wynikających z istniejących chorób.

PKO Ubezpieczenia stale zwiększa liczbę ubezpieczonych, która na koniec 2017 r. wyniosła niemal 1,3 mln osób. W spółce majątkowej w ciągu dwunastu miesięcy 2017 r. ponad jedna trzecia zgłoszeń (32%) została rozpatrzona bez udziału rzeczoznawcy, w oparciu o kontakt telefoniczny.

- Mam świadomość potencjału wynikającego z przynależności do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Udało nam się wykorzystać tę szansę. Sprawnie zbudowaliśmy spółkę majątkową, która dynamicznie się rozwija, przynosząc wyższe niż oczekiwane wyniki finansowe. Dodatkowo, efektywnie zmieniliśmy profil oferty spółki życiowej. Co ważne, w obydwu spółkach oferujemy klientom banku atrakcyjne produkty, dzięki czemu klienci coraz częściej postrzegają bank jako naturalne miejsce zakupu ubezpieczenia. Mamy apetyt na więcej i jesteśmy w trakcie realizacji nowych inicjatyw, które w przyszłym roku powinny podwoić tegoroczny wynik finansowy – dodaje Sławomir Łopalewski.
(AW, źródło: PKO Ubezpieczenia)

 

Aegon PTE: Samer Masri zatwierdzony jako członek zarządu

23 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie Samera Masriego na stanowisko członka zarządu Aegon...


czytaj dalej

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

GSAM: Zarządzający aktywami chętnie inwestują w insurtechy

Przy niskich stopach procentowych ubezpieczyciele są wciąż zainteresowani aktywami o wyższym zwrocie i mniejszej płynności, jak fundusze private...


czytaj dalej

AXA nie zapłaci wiele za pożar Notre Dame

24 kwietnia AXA poinformowała, że wypłaci maksymalnie kilka milionów euro na ubezpieczone dzieła z dotkniętej pożarem paryskiej katedry Notre...


czytaj dalej

Link4: Dwa lata programu telematycznego

Ponad 34 tys. kierowców zdecydowało się na jazdę z regularnie włączoną nawigacją w programie Link4 Kasa Wraca. Średnia wysokość nagrody wśród...


czytaj dalej

Technologia w świecie klienta CZY klient w świecie technologii?

3 czerwca w Warszawie odbędzie się XIII Forum Assistance. Wydarzenie organizowane przez Europ Assistance Polska i Związek Banków Polskich pod...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook