Reklama

BZ WBK-Aviva: Większość kredytobiorców zabezpieczyłaby się polisą
środa, 07 marca 2018 09:51

Sześciu na dziesięciu uczestników badania przeprowadzonego przez BZ WBK-Aviva we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii deklaruje gotowość do ubezpieczania spłaty kredytu. Wprawdzie co czwarty badany kredytobiorca jest sceptyczny wobec ubezpieczeń, ale eksperci BZ WBK-Aviva prognozują, że ten odsetek będzie spadał.

Z badania wynika, że blisko 65,1% ankietowanych jest obecnie gotowych sięgnąć po kredyt gotówkowy. 19,7% badanych zdecydowałoby się na kwotę do 5 tys. zł, 18,9% – od 5 tys. zł do 10 tys. zł, a 14,4% jest zainteresowanych środkami w wysokości od 10 tys. zł do 20 tys. zł. Większe zadłużenie rozważa jedynie co dziewiąty respondent – odsetek pozytywnych wskazań dla kwoty 20-50 tys. wyniósł 6,5% oraz 5,8% dla kredytu gotówkowego o wartości powyżej 50 tys. zł. 59% badanych deklaruje chęć zakupu polisy zabezpieczającej spłatę kredytu gotówkowego, np. w przypadku utraty pracy, ciężkiej choroby lub wypadku. Większą skłonność do ubezpieczania się przejawiają kobiety (63,1% wskazań wobec 54,3% mężczyzn).

Nasze badanie z jednej strony wykazało, że Polacy, którzy coraz chętniej sięgają po kredyty, mają też większe przekonanie o konieczności ochrony swoich zobowiązań. Wskazało tak blisko dwie trzecie ankietowanych. To pokazuje, że pod względem postaw finansowych jesteśmy coraz bardziej świadomi i aktywnie staramy się chronić przed konsekwencjami zdarzeń losowych. Z drugiej strony, wciąż pozostaje spora grupa kredytobiorców, którzy przejawiają nieufne podejście do ubezpieczeń – komentuje Krzysztof Charchuła, prezes zarządu spółek BZ WBK-Aviva.

Przypomina, że jego firma wprowadziła dla klientów BZ WBK nowe, kompleksowe ubezpieczenie Spokojny Kredyt, które składa się z pakietów dopasowanych do różnych potrzeb klientów, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę czy mianowanie, jak i prowadzących działalność gospodarczą czy będących już na emeryturze. – Jest to też produkt w pełni dostosowany do nowych regulacji wynikających np. z dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Wierzymy, że produkty tego typu, przejrzyste i łatwe do zrozumienia dla klientów, powinny być standardem na rynku ubezpieczeniowym – dodaje Krzysztof Charchuła.

Prawie 41% ankietowanych nie rozważa zakupu polisy zabezpieczającej spłatę kredytu gotówkowego. Jako główny powód sceptycznego nastawienia najczęściej wskazywany jest brak takiej potrzeby (35,7%), brak wiary w sens ubezpieczenia (31,8%) oraz przekonanie o zbyt niskiej kwocie zobowiązania (24,4%). Problemem nie okazały się natomiast brak środków lub wystarczającej wiedzy na temat ubezpieczeń. Na takie odpowiedzi powoływało się odpowiednio 15% oraz 9,2% badanych.

W przypadku problemów ze spłatą nieubezpieczonego kredytu respondenci mają skłonność do dodatkowego zadłużania się. Badanie wykazało, że 54,9% byłoby gotowych zaciągnąć nowe zobowiązania na poczet spłaty kredytu. Pieniądze od rodziny lub znajomych chciałoby pożyczyć 46% ankietowanych, a 8,9% szukałoby wsparcia w firmie pożyczkowej. Większą skłonność do zadłużania się przejawiają kobiety, wśród których do rodziny zgłosiłoby się 49,8% (42,5% mężczyzn), a do firm pożyczkowych – 9,2% (8,7%).

Poszukując środków na spłatę kredytu, wśród rozważanych rozwiązań ankietowani wskazywali również możliwość sprzedaży części majątku, np. samochodu, biżuterii czy dzieł sztuki (29,2%). 30,2% zdecydowałoby się poprosić bank o możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu do czasu znalezienia źródła dochodu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki lepszej edukacji, bardziej przyjaznej i przejrzystej ofercie ubezpieczeniowej, również ta część kredytobiorców skorzysta z zabezpieczenia spłaty kredytu oferowanej przez ubezpieczycieli ‒ podsumowuje Krzysztof Charchuła.

O badaniu:
Badanie przeprowadzone na zlecenie BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków (n=1024) w dniach 12-14 lutego 2018 r.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: BZ WBK-Aviva)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook