UFG: Rusza pilotaż bazy danych ubezpieczeniowych
wtorek, 12 grudnia 2017 09:45

Sześć firm, m.in. Compensa, Ergo Hestia*, Generali, InterRisk oraz Warta, kontrolujących łącznie 70% rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce, przystąpiło do programu pilotażowego bazy danych ubezpieczeniowych (BDU) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, mającego na celu zwiększenie wykrywalności oszustw w całej branży.

- Uruchomienie nowej bazy danych ubezpieczeniowych zwiększy wykrywalność nadużyć w całym sektorze: zarówno w segmencie ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie – mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu UFG. – Mamy nadzieję, że na zasilanie bazy i korzystanie z jej funkcjonalności zdecyduje się większość towarzystw. Przystąpienie do bazy leży bowiem w interesie zakładów, gdyż – jak wynika z natury zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej – pozostawanie poza systemem pozwalającym na ich identyfikację powoduje przenoszenie się patologicznych zjawisk właśnie do tych firm – wyjaśnia.

Insurance Europe szacuje, że nadużycia i wyłudzenia stanowią około 10% wypłacanych przez branżę odszkodowań. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2016 roku wartość ujawnionych nieprawidłowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych w naszym kraju wyniosła ponad 130 mln złotych. Oznacza to, że światło dzienne w tej grupie polis ujrzało tylko około 10% wyłudzeń, zaś w przypadku pozostałych ubezpieczeń majątkowych i na życie – mniej niż 5%**.

Celem budowy i prowadzenia bazy, która ma zawierać zarówno dane o polisach majątkowych, jak i o polisach na życie, jest według ustawy „przeciwdziałanie naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego”. UFG tłumaczy, że chodzi np. o identyfikację wielokrotnych roszczeń dotyczących tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego (wypadku), czyli o zapobieganie sytuacjom, gdy dochodzi do wyłudzenia świadczenia w wyniku zgłoszenia tej samej szkody do kilku różnych ubezpieczycieli. Na przykład przy ubezpieczeniu bagażu zakład na podstawie danych z BDU będzie mógł zorientować się, że za dany bagaż zgłaszający roszczenie odebrali już odszkodowanie w kilku innych firmach i wstrzymać im wypłatę.

Program pilotażowy, którego zakończenie przewidziane jest we wrześniu przyszłego roku, polega na próbnym zasileniu nowej bazy przez wielu ubezpieczycieli***, a następnie wykonaniu przez UFG przekrojowych analiz na podstawie zebranych danych. Pozwoli to towarzystwom poznać w praktyce korzyści wynikające z przystąpienia do BDU. Obowiązek budowy bazy danych ubezpieczeniowych nałożyła na Fundusz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. Dobrowolne jest natomiast korzystanie z tej bazy przez ubezpieczycieli, będzie ono płatne według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Dotychczas budowa nowej bazy kosztowała UFG ponad 4 mln zł. Kwota ta zostanie w przyszłości rozliczona ze składek wpłaconych przez ubezpieczycieli z chwilą przystąpienia do BDU. Całkowity poziom inwestycji będzie zależał od tego, jak szybko i ilu ubezpieczycieli przystąpi do bazy, w jakim zakresie będą ją zasilać i jak z tego korzystać.

***

*Firma zaznacza, że przystępując obecnie do pilotażu, nie składa jeszcze deklaracji przystąpienia do BDU.  
**W segmencie pozostałych ubezpieczeń (majątkowych i na życie), przy wypłacie odszkodowań w 2016 roku, wykryto nieprawidłowości na 94 mln złotych (za PIU).
*** Zakres zbieranych danych określa rozporządzenie Ministra Finansów z 8 lipca 2016 roku.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

KE: Jest projekt zmian w IDD

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej opublikowano projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę (UE) 2016/97...


czytaj dalej

Clyde & Co.: Ubezpieczenia parametryczne lekarstwem na lukę w ochronie

Ubezpieczenia parametryczne mogą odegrać istotną rolę w wypełnianiu luki w ochronie ubezpieczeniowej, która jest problemem nagminnym zarówno w...


czytaj dalej

Polska: Wstępny bilans orkanu Fryderyka

W związku z orkanem Fryderyka, który 18 i 19 stycznia przechodził nad Polską, najbardziej ucierpieli mieszkańcy województw: wielkopolskiego,...


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: Laur za obsługę klienta

Multiagencja CUK Ubezpieczenia otrzymała tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi, przyznawany za osiągnięcie odpowiedniego poziomu obsługi i zadowolenia...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy