Reklama

S&P: Umiarkowany poziom ryzyka polskiego rynku ubezpieczeń
czwartek, 12 października 2017 09:19

11 października opublikowany został raport dotyczący oceny ryzyka krajowego sektora ubezpieczeń w Polsce opracowany przez zespół analityków S&P Global Ratings. W dokumencie agencja określiła poziom ryzyka polskiego sektora ubezpieczeń na życie oraz majątkowych jako umiarkowany

W raporcie S&P Global Ratings podano, że ocena umiarkowanego ryzyka krajowego odzwierciedla przekonanie, że polski sektor ubezpieczeń zyskuje dzięki korzystnej sytuacji gospodarczej kraju oraz dobrym perspektywom wzrostu, którym sprzyja popyt wewnętrzny oraz prężny eksport. Agencja zauważyła ponadto zmniejszenie ryzyka związanego z systemem finansowym ze względu na stale rozwijający się rynek dłużny, a także coraz większe możliwości samofinansowania systemu bankowego w oparciu o depozyty lub dopływ środków z rynku kapitałowego. „Niemniej jednak zwiększone ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne mają negatywny wpływ na naszą ocenę ryzyka krajowego w Polsce” – napisano w raporcie.

W sektorze życiowym S&P ocenia potencjał ryzyka związanego z produktami powodującymi niestabilność po stronie zwrotów jako umiarkowany. Agencja zastrzegła jednocześnie, że w ostatnich latach obserwowała tendencję wzrostową ze względu na ryzyka prawne i reputacyjne wynikające z opłat likwidacyjnych polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. „Zauważamy, że decydenci dostrzegli kwestię polis powiązanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i odnieśli się do niej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 2015 roku, która zaczęła obowiązywać w styczniu 2016 roku. Dodatkowo ubezpieczyciele oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów doszli do porozumienia w sprawie obniżenia opłat likwidacyjnych w części tego typu polis. Jednakże zauważamy, że może ono wpłynąć przede wszystkim na nowe polisy i jedynie niewielki odsetek starych umów. Uważamy, że ryzyko związane ze starymi polisami może zacząć ciążyć niektórym najbardziej narażonym na nie firmom ubezpieczeniowym w Polsce. Jeśli zaobserwujemy dodatkowy wzrost tego ryzyka, które miałoby szersze i znaczące konsekwencje dla całego sektora, mogłoby to skłonić nas do zrewidowania naszej opinii na temat ryzyka związanego z produktami, które wpływa na polskie firmy z sektora ubezpieczeń na życie” – podano w raporcie.

Zdaniem agencji, pomimo tego, że rynek jest stosunkowo skoncentrowany, bariery wejścia pozostają umiarkowane, ponieważ znaczna liczba produktów jest dystrybuowana poprzez niezależne sieci dystrybucyjne oraz kanały bankowe. S&P uważa, że nadchodząca transpozycja unijnej dyrektywy dotyczącej dystrybucji ubezpieczeń może stopniowo doprowadzić do pewnych zmian w obszarze dystrybucji firm ubezpieczeniowych. Zauważa jednak, że jej wpływ na rynek jest nadal bardzo niepewny, ponieważ ostatecznie zależy od lokalnych rozwiązań legislacyjnych.

S&P wskazała, że w ciągu ostatnich lat rynek życiowy zanotował spadek z powodu zmian regulacyjnych, środowiska niskich stóp procentowych, zmniejszonego zaufania wśród klientów oraz bardziej atrakcyjnych ofert konkurencyjnych produktów oszczędnościowych. Agencja ocenia, że w tym roku wzrosną składki z polis z UFK, przede wszystkim ze względu na zmiany produktowe dokonane przez firmy ubezpieczeniowe w 2016 r. Jednak jej zdaniem, segment będzie znajdował się pod presją, ze względu na liczbę rezygnacji z tego typu polis, która przewyższy liczbę nowych składek, co w ocenie S&P jest czynnikiem negatywnym dla rozwoju rynku. „Zauważamy także, że biznes grupowych ubezpieczeń na życie był w 2016 roku stabilny i oczekujemy, że w średnim terminie takim pozostanie. Pomimo tego, że w ostatnich latach rynek grupowych ubezpieczeń zdrowotnych rozwijał się stosunkowo szybko, jego ogólne nasycenie pozostaje niewielkie. W naszej ocenie rozwój rynku ubezpieczeń zdrowotnych może oferować pewien potencjał wzrostu, co jednocześnie może spowodować spadek w innych obszarach segmentu ubezpieczeń na życie. Całościowo, oczekujemy, że w 2017 i 2018 roku rynek nadal będzie odnotowywał spadki w obszarze składek ubezpieczeń na życie na poziomie 1-5%, przede wszystkim z powodu słabnącej atrakcyjności produktów powiązanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” – napisano w raporcie.

Z kolei w odniesieniu do rynku non-life agencja oceniła, że silna konkurencja w obszarze obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych i zwiększona ilość wypłacanych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, która związana jest z nowymi regulacjami, wywiera presję na sektor. Dodatkowo, rosnąca konkurencja w segmencie ubezpieczeń majątkowych, który odniósł znaczne straty wynikające ze szkód poczynionych przez wiosenne przymrozki, zmniejszyła rentowność sektora. Ponadto mniejsze zwroty z inwestycji i nowy podatek od aktywów ubezpieczeniowych także wywarły presję na rentowność kapitału własnego sektora w 2016 r. S&P szacuje, że wpływ podatku na sektor ubezpieczeń majątkowych/NNW wyniósł 200 250 mln złotych (45-57 mln euro).

„Po latach silnej konkurencji, na rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w połowie 2016 r nastąpił zwrot, który skutkował stosunkowo szybkim wzrostem cen. Trwałość ostatnich wzrostów średnich składek ubezpieczeń OC musi jeszcze zostać potwierdzona, ale oczekujemy, że konkurencja pozostanie silna, a zyski nie wzrosną znacząco w latach 2017-2019. Oczekujemy, że ogólna rentowność ubezpieczeń majątkowych/NNW pozostanie w latach 2017-2018 na poziomie 95-98%. W naszej ocenie stanowiłoby to wsparcie dla rentowności kapitału własnego na poziomie ok. 10% w latach 2017-2018” – napisano w raporcie.

„Oceniamy potencjał ryzyka związanego z produktami powodującymi niestabilność po stronie zwrotów jako neutralny, ale z trendem wzrostowym w ostatnich latach, opartym o roszczenia związane z obrażeniami ciała. Wierzymy, że wzrost ten może się utrzymywać dzięki wsparciu ze strony rosnącej świadomości właścicieli polis dotyczącej możliwości składania tego typu roszczeń, a także stopniowej konwergencji Polski ze standardami Europy Zachodniej w odniesieniu do kosztów opieki zdrowotnej i rehabilitacji” – czytamy dalej.

Zdaniem agencji, pomimo relatywnie skoncentrowanego rynku w Polsce, przeszkody nie są na tyle duże, by powstrzymywać nowe wejścia na rynek lub zapobiec rosnącej konkurencji. S&P uważa, że w ostatnich latach porównywarki ubezpieczeniowe przyczyniły się do wzrostu konkurencji na polskim rynku, co prowadzi do większej dostępności obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych i potencjalnie przyczyniło się do zmniejszenia barier operacyjnych w dziale II.

„Nie oczekujemy, by ceny obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych rosły tak bardzo w najbliższych latach i wydaje nam się, że dostrzegamy tymczasową stabilizację cen. Uważamy, że rynek ubezpieczeń majątkowych stoi w obliczu ponadprzeciętnych strat wynikłych z klęsk żywiołowych, ale nie spodziewamy się znacznych wzrostów cen obejmujących cały rynek. Niemniej, możemy być świadkami tymczasowego słabnięcia konkurencji w tych liniach biznesowych. Ciągła konkurencja w ubezpieczeniach komunikacyjnych i tylko stopniowy rozwój innych linii ubezpieczeń majątkowych/NNW naszym zdaniem ogranicza średniookresowy potencjał sektorów w zakresie wzrostu do jedynie umiarkowanego jednocyfrowego wzrostu, który raczej nie zwiększy znacząco poziomu nasycenia rynku ubezpieczeń w Polsce. Ogólnie, oczekujemy, że w latach 2017-2018 rynek wzrośnie o 5-8%. Spodziewamy się, że w 2017 r. wzrost ten osiągnie górne granice tego przedziału, a dolne w 2018 r.” – głosi raport.

S&P ocenia, że ramy instytucjonalne są umiarkowanie mocne. Jest też zdania, że zdolności i historia osiągnięć KNF są porównywalne do innych nadzorców rynków ubezpieczeń w Europie.
(AM, źródło: S&P)

 

Allianz: Grzegorz Krawiec w zarządzie, Krzysztof Szypuła odchodzi

W dniu 31 sierpnia br. planowana jest zmiana w zarządzie spółek ubezpieczeniowych TUiR Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska S.A.

Na członka...


czytaj dalej

Personalia: Bartosz Grześkowiak wzmocni Grupę MAK

31 lipca Bartosz Grześkowiak, dyrektor zarządzający TUiR Warta, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Swoją karierę będzie kontynuować w...


czytaj dalej

Aon: katastrofalny lipiec

Lipcowe susze i pożary w Europie przyniosą prawdopodobnie min. 3,5 mld euro start ekonomicznych. Wiele krajów doświadczyło pogorszenia warunków w...


czytaj dalej

Ubezpieczenia przemysłowe kłopotem Talanx

Grupa Talanx w I poł. 2018 r. kontynuowała dobrą passę rentowności, zarabiając w tym okresie już ponad połowę docelowego wyniku rocznego. Składka...


czytaj dalej

NIK: Mosty pod lupą

W związku z zawaleniem się mostu we Włoszech pojawiają się pytania o stan techniczny obiektów mostowych w Polsce. A te, jak się okazuje, są w...


czytaj dalej

Ubea: Gdzie najtaniej w lipcu?

Porównywarka Ubea.pl przygotowała comiesięczny ranking najtańszych polis OC dla kierowców. Zestawienie przygotowywane jest od 2015 r. według...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook