SN: Uzasadnienie do uchwały dot. szkód wyrządzonych przez psa rolnika
wtorek, 10 października 2017 08:53

20 czerwca tego roku Sąd Najwyższy, w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Rzecznika Finansowego, podjął uchwałę, zgodnie z którą szkody wyrządzone przez psa należącego do rolnika pokryje ubezpieczyciel*. Teraz SN opublikował uzasadnienie uchwały.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że formuła dotycząca zakresu ochrony ubezpieczeniowej od OC rolnika oparta jest na kryterium podmiotowo-funkcjonalnym. Od wejścia w życie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (u.u.o.) odszkodowanie przysługuje za szkodę wyrządzoną „w związku z posiadaniem” przez rolnika gospodarstwa. Z kolei wcześniej przysługiwało ono za szkodę wyrządzoną „w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego” lub „z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego”. SN zaznaczył, że wprowadzenie w art. 50 ust. 1 u.u.o nowego kryterium funkcjonalnego i powiązanie go z posiadaniem gospodarstwa rolnego wskazuje na szersze ujęcie zakresu odpowiedzialności z tytułu OC. Związek z posiadaniem to pojęcie obejmujące swoim zakresem nie tylko skutki zdarzeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa, czyli skutki działań rolnika, lecz także skutki jego zaniechań.

W ocenie Sądu Najwyższego o tym, czy zachowanie psa może stanowić zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową powinny decydować kryteria funkcjonalne wypracowane w orzecznictwie w związku ze stosowaniem art. 50 u.u.o oraz okoliczności konkretnej sprawy.

„Posiadanie i wykorzystywanie psów w gospodarstwach rolnych jest normalną i dość powszechną praktyką w warunkach wiejskich. Jeżeli zwierzęta te pełnią użytkową rolę w gospodarstwie np. pilnując inwentarza, zbiorów lub maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tym gospodarstwie, zapewniając jego bezpieczeństwo, albo jako psy pasterskie, to stanowią element gospodarstwa niezbędny do jego funkcjonowania, a więc pozostają z nim w funkcjonalnym związku. W konsekwencji, szkody przez nie wyrządzone – w przeciwieństwie do szkód wyrządzonych przez psy chowane dla przyjemności, a więc domowe – powinny być objęte odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Samo zdarzenie będące źródłem szkody nie musi mieć ścisłego związku z działalnością gospodarstwa, wymaganie takie bowiem nie wynika z art. 50 u.u.o. W takich przypadkach, szczególnie w razie szkód osobowych, gdy w rachubę wchodzą takie świadczenia jak renta lub koszty leczenia, potrzeba zapewnienia ochrony osobom poszkodowanym i zabezpieczenie ich przed skutkami niemożności uzyskania odszkodowania od bezpośrednio odpowiedzialnego za szkodę jest uzasadniona i ze względów społecznych wskazana” – podano w uzasadnieniu.

Sygn. akt III CZP 114/16.
*Szczegóły w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 27/28 z datą wydawniczą 4 lipca 2017 r.
(AM, źródło: SN, gu.com.pl)

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

KE: Jest projekt zmian w IDD

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej opublikowano projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę (UE) 2016/97...


czytaj dalej

Clyde & Co.: Ubezpieczenia parametryczne lekarstwem na lukę w ochronie

Ubezpieczenia parametryczne mogą odegrać istotną rolę w wypełnianiu luki w ochronie ubezpieczeniowej, która jest problemem nagminnym zarówno w...


czytaj dalej

Polska: Wstępny bilans orkanu Fryderyka

W związku z orkanem Fryderyka, który 18 i 19 stycznia przechodził nad Polską, najbardziej ucierpieli mieszkańcy województw: wielkopolskiego,...


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: Laur za obsługę klienta

Multiagencja CUK Ubezpieczenia otrzymała tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi, przyznawany za osiągnięcie odpowiedniego poziomu obsługi i zadowolenia...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy