Kancelaria Prezydenta: Spotkanie poświęcone problemowi „uśpionych polis”
czwartek, 07 września 2017 08:54

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska spotkała się z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – prezes Elżbietą Wanat-Połeć oraz członkinią zarządu Małgorzatą Ślepowrońską. Spotkanie było poświęcone tzw. uśpionym polisom.

Uczestnicy spotkania poruszali kwestie związane z możliwością wypracowania regulacji prawnych, które zabezpieczą realizację świadczeń należnych z tytułu takich umów ubezpieczenia oraz określą zasady postępowania ze środkami zgromadzonymi na ich podstawie. Reprezentantki UFG zadeklarowały gotowość włączenia się Funduszu w prace nad systemowym rozwiązaniem problemu.

Z informacji przedstawionych Zespołowi Analiz Systemowych działającemu w Kancelarii Prezydenta RP przez Rzecznika Finansowego wynika, iż odnotowuje się przypadki, w których osoba występująca z roszczeniem, która nie dysponuje konkretnymi danymi dotyczącymi umowy ubezpieczenia, spotyka się z niechęcią do udzielenia jakichkolwiek informacji ze strony zakładu ubezpieczeń o ewentualnej umowie.
(AM, źródło: prezydent.pl)

 

Votum: Agnieszka Czaplińska nowym wiceprezesem zarządu

9 lutego Elżbieta Kupiec złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Votum, ze skutkiem na ten sam dzień. Przyczyny rezygnacji nie są znane. Rada...


czytaj dalej

Aegon TUnŻ: Andrzej Szufa członkiem zarządu ds. ryzyka

Akcjonariusz Aegon TUnŻ powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Andrzej Szufa...


czytaj dalej

AXA Partners: Hybrydowy asystent osobisty

Podczas Consumer Electronics Show w Las Vegas, największych na świecie targów innowacji technologicznych, AXA Partners, globalny zespół AXA...


czytaj dalej

Liberty Specialty Markets rozwija ochronę budów i dzieł sztuki

Liberty Specialty Markets, część Liberty Mutual Insurance, zamierza poszerzyć zakres linii produktowych obsługiwanych we Francji i zwiększyć...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zakłady komentują zmiany terminów IDD

14 lutego Rada UE podjęła decyzję o przesunięciu terminu transpozycji i stosowania przepisów dyrektywy 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD)...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Więcej czasu na przygotowania

Siedem i pół miesiąca – tyle czasu otrzymała dodatkowo polska branża ubezpieczeniowa na adaptację do nowych wymogów w zakresie dystrybucji...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy