Kancelaria Prezydenta: Spotkanie poświęcone problemowi „uśpionych polis”
czwartek, 07 września 2017 08:54

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska spotkała się z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – prezes Elżbietą Wanat-Połeć oraz członkinią zarządu Małgorzatą Ślepowrońską. Spotkanie było poświęcone tzw. uśpionym polisom.

Uczestnicy spotkania poruszali kwestie związane z możliwością wypracowania regulacji prawnych, które zabezpieczą realizację świadczeń należnych z tytułu takich umów ubezpieczenia oraz określą zasady postępowania ze środkami zgromadzonymi na ich podstawie. Reprezentantki UFG zadeklarowały gotowość włączenia się Funduszu w prace nad systemowym rozwiązaniem problemu.

Z informacji przedstawionych Zespołowi Analiz Systemowych działającemu w Kancelarii Prezydenta RP przez Rzecznika Finansowego wynika, iż odnotowuje się przypadki, w których osoba występująca z roszczeniem, która nie dysponuje konkretnymi danymi dotyczącymi umowy ubezpieczenia, spotyka się z niechęcią do udzielenia jakichkolwiek informacji ze strony zakładu ubezpieczeń o ewentualnej umowie.
(AM, źródło: prezydent.pl)

 

AXA: Artur Maliszewski zatwierdzony na stanowisku prezesa

21 listopada na trzysta siedemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura...


czytaj dalej

InterRisk: Piotr Karda opuszcza zarząd spółki

W wyniku obustronnego porozumienia w grudniu Piotr Karda przestanie pełnić funkcję członka zarządu InterRisk. Od  16 listopada do czasu...


czytaj dalej

Euler Hermes: Turcja – silny wzrost gospodarczy w 2017 r.

Analitycy Euler Hermes oczekują, że tegoroczny wzrost PKB w Turcji podskoczy do 5,2% dzięki wysokim wydatkom publicznym i inwestycjom oraz odbiciu...
czytaj dalej

Wellmo: Cyfrowe usługi zdrowotne

Fińska mobilna platforma opieki zdrowotnej Wellmo zapowiedziała, że pomoże niemieckiemu dostawcy usług telemedycznych Sanvartis w opracowaniu dla...
czytaj dalej

UKNF: Propozycje Forum Zadośćuczynień

Tabela wartości zadośćuczynień dla poszczególnych uprawnionych i ustawowe ograniczenie ich kręgu – to najważniejsze efekty prac nad uregulowaniem...


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: „Tak” dla zniżek zależnych od punktów karnych

Z drugiej edycji badania „Polacy o ubezpieczeniach”, przeprowadzonego na zlecenie multiagencji CUK Ubezpieczenia wynika, że polscy kierowcy chcą...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy