Kancelaria Prezydenta: Spotkanie poświęcone problemowi „uśpionych polis”
czwartek, 07 września 2017 08:54

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska spotkała się z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – prezes Elżbietą Wanat-Połeć oraz członkinią zarządu Małgorzatą Ślepowrońską. Spotkanie było poświęcone tzw. uśpionym polisom.

Uczestnicy spotkania poruszali kwestie związane z możliwością wypracowania regulacji prawnych, które zabezpieczą realizację świadczeń należnych z tytułu takich umów ubezpieczenia oraz określą zasady postępowania ze środkami zgromadzonymi na ich podstawie. Reprezentantki UFG zadeklarowały gotowość włączenia się Funduszu w prace nad systemowym rozwiązaniem problemu.

Z informacji przedstawionych Zespołowi Analiz Systemowych działającemu w Kancelarii Prezydenta RP przez Rzecznika Finansowego wynika, iż odnotowuje się przypadki, w których osoba występująca z roszczeniem, która nie dysponuje konkretnymi danymi dotyczącymi umowy ubezpieczenia, spotyka się z niechęcią do udzielenia jakichkolwiek informacji ze strony zakładu ubezpieczeń o ewentualnej umowie.
(AM, źródło: prezydent.pl)

 

Pocztowe TUnŻ: Wojciech Kwiatkowski w zarządzie, Gabriel Głusek już nie

Rada nadzorcza Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie podjęła uchwałę w sprawie powołania Wojciecha Kwiatkowskiego na członka zarządu...


czytaj dalej

Aviva: Andrzej Oślizło odchodzi

Z dniem 13 października Andrzej Oślizło, od 2015 roku wiceprezes Avivy ds. rozwoju biznesu, opuści grupę. Jego obowiązki przejmą pozostali...


czytaj dalej

Australia: Biznes ubezpieczeniowy banków na sprzedaż

Grupa AIA, gigant ubezpieczeniowy z siedzibą w Hongkongu, wyraził zainteresowanie zakupem biznesu ubezpieczeniowego należącego do Commonwealth...


czytaj dalej

UE: Trudniejsze zarządzanie ryzykiem kursowym

W wyniku nowych regulacji unijnych dotyczących wymiany walut trudniejsze i kosztowniejsze będzie zarządzanie ryzykiem kursowym, zwłaszcza dla...


czytaj dalej

PIU: Warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej w Poznaniu

10 października w Poznaniu odbędą się warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej, organizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Celem wydarzenia jest...


czytaj dalej

EFL: Aplikacja mobilna EFL Assistance już dostępna

Od września klienci Europejskiego Funduszu Leasingowego mogą korzystać z aplikacji EFL Assistance. Przy jej pomocy mogą wezwać assistance w...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy