Regres nie powinien dziwić
wtorek, 04 lutego 2003 14:15
Polski rynek ubezpieczeniowy po kilkunastu latach intensywnego rozwoju znalazł się obecnie w najpoważniejszym dotychczas kryzysie. Radykalne załamanie dynamiki wzrostu, a w niektórych segmentach wręcz regres, przetasowania na rynku ubezpieczeniowym nie powinny specjalnie dziwić.
Rynek ubezpieczeniowy nie jest wyspą – stagnacja gospodarcza musiała niekorzystnie odbić się także na segmencie ubezpieczeń. Nastąpiło również wyczerpanie prostych rezerw rozwoju, eksploatujących efekt nowości, atrakcyjne (zachodnie) know how w sferze technik sprzedaży i marketingu, skutkujące swoistą modą na ubezpieczanie wszystkiego, co cenne: majątku, życia, ryzyka itp. Raj dla ubezpieczycieli nie mógł trwać wiecznie, szczególnie w społeczeństwie o relatywnie niskich zasobach finansowych. Musiało wcześniej czy później nastąpić opamiętanie. Tym bardziej w sytuacji, gdy potrzeby dobrobytu (a te zasadniczo zaspokajają usługi ubezpieczeniowe) zaczęły coraz powszechniej przegrywać z potrzebami bytu.

Dlaczego załamanie nastąpiło właśnie teraz? Są dwie przyczyny tego stanu – obiektywne, zasadniczo niezależne od środowiska ubezpieczeniowego, i subiektywne, gdzie jego udział wydaje się trudny do zakwestionowania. Pierwsza grupa przyczyn jest generalnie dobrze znana. Sprowadza się zasadniczo do uwarunkowań makroekonomicznych z wyeksponowaniem naturalnych dla gospodarki wolnorynkowej faz rozwoju.

Bardziej interesująca jest druga grupa, odpowiedzialna za społeczny wymiar kryzysu w ubezpieczeniach. Z dzisiejszej perspektywy wyraźnie widać, że żywiołowość rozwoju tego segmentu rynku ma swoją cenę, co m.in. oznacza, że za łatwo kiedyś zarobione pieniądze trzeba teraz odpokutować. Właściwe wymiary tego sektora muszą zostać dopasowane do rzeczywistych potrzeb i możliwości gospodarki oraz społeczeństwa. Rozpoznanie potrzeby i rzetelne oszacowanie możliwości, wykorzystanie odpowiedniej dla potrzeb rynku ubezpieczeniowego segmentacji klientów (biznesowych i detalicznych) umożliwią wygenerowanie właściwej dla polskiego rynku oferty usług i produktów, w tym uniwersalnych produktów finansowych, pełniących także funkcje ubezpieczeniowe.

To wszystko wcześniej czy później musi stać się polską rzeczywistością, a integracja z Unią Europejską na pewno będzie skutecznym stymulatorem pożądanych zmian. Problem polega na tym, że polskie środowisko ubezpieczeniowe musi uporać się z dziedzictwem wcześniej popełnionych błędów, tzn. powinno przywrócić do stanu spoczynku wahadło nastrojów społecznych, przechylone obecnie wyraźnie antyubezpieczeniowo.

Po fazie sprzedaży, nastawionej przede wszystkim na liczbę sprzedanych polis (sprzedaży ilościowej), powinna nastąpić faza budowania kultury ubezpieczeniowej. Środowisko stoi przed dylematem: może dalej z determinacją tkwić w okowach paradygmatu sprzedaży (coraz intensywniej zjadając własny ogon) albo – przez trud zbiorowej samorefleksji – zacząć skutecznie wprowadzać wysokie standardy swojej profesji. Bez wyraźnej zmiany wizerunku branży ubezpieczeniowej nie sposób wyobrazić sobie odwrócenia rejestrowanego obecnie niekorzystnego trendu. Z perspektywy brokera ubezpieczeniowego widać to szczególnie wyraźnie.

Anna Figlarz-Głuszyńska
wiceprezes Canada Brokers, Spółka z o.o.

 

KNF: Marcin Pachucki p.o. przewodniczącego

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 14 listopada Marka Chrzanowskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji Nadzoru...


czytaj dalej

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Zurich: Cele potwierdzone

Zurich Insurance odnotował 2% wzrost składek z ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych za 9 miesięcy 2018 r. i potwierdził swoje cele finansowe,...


czytaj dalej

Marsh: Zmartwienia kadry zarządzającej

Według nowego raportu „Regional Risks for Doing Business”, kadra zarządzająca z różnych regionów oceniła bezrobocie, załamanie krajowych systemów...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Polisy komunikacyjne w sprzedaży bezpośredniej

UNIQA Polska rozszerzyła swoją bezpośrednią ofertę produktów ochronnych o OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i pakiet OC+AC. A już wkrótce w tym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU nie ma planów zmian strategii

15 listopada prezes PZU SA Paweł Surówka zadeklarował, że zakład nie planuje zmian w swojej strategii do 2020 roku, pomimo osiągnięcia już...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook