Regres nie powinien dziwić
wtorek, 04 lutego 2003 14:15
Polski rynek ubezpieczeniowy po kilkunastu latach intensywnego rozwoju znalazł się obecnie w najpoważniejszym dotychczas kryzysie. Radykalne załamanie dynamiki wzrostu, a w niektórych segmentach wręcz regres, przetasowania na rynku ubezpieczeniowym nie powinny specjalnie dziwić.
Rynek ubezpieczeniowy nie jest wyspą – stagnacja gospodarcza musiała niekorzystnie odbić się także na segmencie ubezpieczeń. Nastąpiło również wyczerpanie prostych rezerw rozwoju, eksploatujących efekt nowości, atrakcyjne (zachodnie) know how w sferze technik sprzedaży i marketingu, skutkujące swoistą modą na ubezpieczanie wszystkiego, co cenne: majątku, życia, ryzyka itp. Raj dla ubezpieczycieli nie mógł trwać wiecznie, szczególnie w społeczeństwie o relatywnie niskich zasobach finansowych. Musiało wcześniej czy później nastąpić opamiętanie. Tym bardziej w sytuacji, gdy potrzeby dobrobytu (a te zasadniczo zaspokajają usługi ubezpieczeniowe) zaczęły coraz powszechniej przegrywać z potrzebami bytu.

Dlaczego załamanie nastąpiło właśnie teraz? Są dwie przyczyny tego stanu – obiektywne, zasadniczo niezależne od środowiska ubezpieczeniowego, i subiektywne, gdzie jego udział wydaje się trudny do zakwestionowania. Pierwsza grupa przyczyn jest generalnie dobrze znana. Sprowadza się zasadniczo do uwarunkowań makroekonomicznych z wyeksponowaniem naturalnych dla gospodarki wolnorynkowej faz rozwoju.

Bardziej interesująca jest druga grupa, odpowiedzialna za społeczny wymiar kryzysu w ubezpieczeniach. Z dzisiejszej perspektywy wyraźnie widać, że żywiołowość rozwoju tego segmentu rynku ma swoją cenę, co m.in. oznacza, że za łatwo kiedyś zarobione pieniądze trzeba teraz odpokutować. Właściwe wymiary tego sektora muszą zostać dopasowane do rzeczywistych potrzeb i możliwości gospodarki oraz społeczeństwa. Rozpoznanie potrzeby i rzetelne oszacowanie możliwości, wykorzystanie odpowiedniej dla potrzeb rynku ubezpieczeniowego segmentacji klientów (biznesowych i detalicznych) umożliwią wygenerowanie właściwej dla polskiego rynku oferty usług i produktów, w tym uniwersalnych produktów finansowych, pełniących także funkcje ubezpieczeniowe.

To wszystko wcześniej czy później musi stać się polską rzeczywistością, a integracja z Unią Europejską na pewno będzie skutecznym stymulatorem pożądanych zmian. Problem polega na tym, że polskie środowisko ubezpieczeniowe musi uporać się z dziedzictwem wcześniej popełnionych błędów, tzn. powinno przywrócić do stanu spoczynku wahadło nastrojów społecznych, przechylone obecnie wyraźnie antyubezpieczeniowo.

Po fazie sprzedaży, nastawionej przede wszystkim na liczbę sprzedanych polis (sprzedaży ilościowej), powinna nastąpić faza budowania kultury ubezpieczeniowej. Środowisko stoi przed dylematem: może dalej z determinacją tkwić w okowach paradygmatu sprzedaży (coraz intensywniej zjadając własny ogon) albo – przez trud zbiorowej samorefleksji – zacząć skutecznie wprowadzać wysokie standardy swojej profesji. Bez wyraźnej zmiany wizerunku branży ubezpieczeniowej nie sposób wyobrazić sobie odwrócenia rejestrowanego obecnie niekorzystnego trendu. Z perspektywy brokera ubezpieczeniowego widać to szczególnie wyraźnie.

Anna Figlarz-Głuszyńska
wiceprezes Canada Brokers, Spółka z o.o.

 

Aegon: Michał Jakubowski dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego

Do zespołu Aegon Polska dołączył Michał Jakubowski, obejmując stanowisko dyrektora ds. Biznesu Korporacyjnego. Będzie on odpowiedzialny m.in. za...


czytaj dalej

PZU: Arkadiusz Gęsicki dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został nowym dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu Grupy PZU. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadać za Biuro...


czytaj dalej

UE: Coraz bliżej ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego

Na decyzję Parlamentu Europejskiego czekają przepisy rozporządzenia, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę. Wstępne porozumienie...


czytaj dalej

Aviva: Plan awaryjny na twardy brexit

Brytyjska Aviva zwróciła się do sądu w Londynie o zgodę na transfer aktywów o łącznej wartości 9 mld euro. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wobec...


czytaj dalej

Insurance Forum: O digitalizacji, motoryzacji i potrzebach pokolenia silver

W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się wiosenna odsłona tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli 17. edycji...


czytaj dalej

Pięć dni do „IT w ubezpieczeniach GigaCon 2019”

26 lutego w Warszawie odbędzie się XVIII edycja konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego, zatytułowana „IT w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook