Business Intelligence w walce z wyłudzeniami
poniedziałek, 31 lipca 2017 07:11

Rozmowa z Dariuszem Wojtasem, Head of Product Management w firmie IMPAQ

Aleksandra E. Wysocka: – Czy Business Intelligence dzisiaj nadal jest na topie?
Dariusz Wojtas: –
W ostatnich latach znacząco rośnie ilość danych gromadzonych i przetwarzanych przez instytucje finansowe. Główne przyczyny to przeniesienie punktu ciężkości interakcji z klientem oraz obsługi części procesów, jeszcze niedawno obsługiwanych na zewnątrz, do internetu. Zbierane są więc informacje o zachowaniu klientów, ich lokalizacjach i urządzeniach, z których się komunikują. Do tego należy dołożyć dane o obiektach powiązanych: agent, współubezpieczony, przedmiot ubezpieczenia, sprawca szkody, świadek, rzeczoznawca, likwidator, opłacający polisę, beneficjent...

Oprócz danych biznesowych powstaje dużo śladów technicznych, związanych z samą obróbką poszczególnych procesów, a wśród nich informacje o podejmowanych decyzjach i decydentach. Ta góra danych staje się bardzo przydatna w zdobyciu wiedzy, ale jej obróbka musi być wsparta odpowiednimi narzędziami klasy Business Intelligence. Nasze rozwiązania wykorzystują zaawansowane technicznie rozwiązania do wykrywania i przeciwdziałania oszustwom.

Czy IMPAQ ma doświadczenie w budowaniu rozwiązań tego typu?
– IMPAQ od lat buduje system kdprevent oraz platformę AntiFraud Hub, wspierające działalność operacyjną komórek bezpieczeństwa w instytucjach finansowych w Polsce i za granicą, wdrażając dedykowane produkty automatyzujące procesy, zapobiegające praniu pieniędzy oraz usprawniające efektywność wykrywania wyłudzeń. Tego rodzaju działania wymagają przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych, pochodzących z różnych systemów. Zaprzęgana jest do tego celu maszyneria związana z gromadzeniem i przechowywaniem danych, ich standaryzacją, konwersją typów, agregacją, czyszczeniem i kontrolą jakości. I oczywiście serce rozwiązania – silnik decyzyjny, który pozwala na analizę tych danych, wykorzystując branżowe know-how do wychwytywania nieprawidłowości.

Podejmowanie decyzji przy dużych zbiorach informacji musi być trudne
– Tego rodzaju operacje to nie tylko podejmowanie decyzji, ale różnego rodzaju raporty i statystyki potrzebne do codziennej pracy komórek bezpieczeństwa, także do raportowania do zarządu.


W ubiegłym roku stanęliśmy przed decyzją o odświeżeniu stosu technologicznego, dostosowaniu go do aktualnych trendów rynkowych w obszarze analityki wizualnej. Dokonaliśmy analizy narzędzi dostępnych na rynku i finalnie postawiliśmy na Tableau. Nie był to przypadkowy wybór. Rankingi dla branży Business Intelligence i platform analitycznych wskazują na Tableau jako lidera tego rynku. Ponadto mamy specjalistów, którzy z powodzeniem wykonali w tej technologii projekty dla wymagających klientów, co pozwoliło naszej grupie produktowej „poczuć” to rozwiązanie i poznać jego wyjątkowość. Dla naszych wdrożeniowców ważne jest, że Tableau posiada wtyczki do kilkudziesięciu rodzajów źródeł danych.W wyniku tej analizy IMPAQ został partnerem Tableau, lidera wśród dostawców produktów do analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych, a AntiFraud Hub, dedykowany do wykrywania i zapobiegania oszustwom produkt IMPAQ, został zintegrowany z Tableau. Zyskaliśmy dashboardy z możliwością dokonywania analiz predykcyjnych i typu drill-down, zarządzaniem poziomami dostępu do danych, łatwym parametryzowaniem i ogromną paletą możliwości wizualizacyjnych, co w znaczny sposób ułatwia podejmowanie decyzji.

Każde rozwiązanie posiada bardziej lub mniej zaawansowany dashboard, więc co Was wyróżnia?
– Chociażby grafy, czyli święty graal w analityce śledczej. Analiza wizualna to potężne narzędzie w rękach fachowca i możliwość przygotowywania szybkich zestawień, ale nie zastąpi ona automatycznego procesu decyzyjnego. Dane w repozytoriach narzędzi do zapobiegania wyłudzeniom należy w szybki sposób korelować, aby wyciągać wnioski w procesach decyzyjnych. Dane mające różną strukturę, którą czasem trzeba modelować pod wymagania konkretnego wdrożenia, dają się w intuicyjny sposób opisać przez grafy. Wykorzystanie grafów pozwala na szybkie wyszukiwanie powiązań pomiędzy uczestnikami szkód poprzez analizę możliwych powiązań, np. pomiędzy sprawcą, świadkiem i osobą poszkodowaną lub osobą, która opłaciła polisę. Dzięki grafom łatwiej jest opisać zależności, tam gdzie tradycyjne podejście wymaga złożonych struktur – nieefektywnych w online’owym przetwarzaniu zdarzeń.


Grafy to także wygodne narzędzie do wizualizacji tych powiązań, pozwalające analitykowi na intuicyjne odkrywanie prawdy. To główne powody, dla których platforma AntiFraud Hub otrzymała repozytorium oparte na technologii grafowej.

Systemy klasy Business Intelligence mogą mieć szerokie zastosowanie. Jak to jest w przypadku AntiFraud Hub?
– AntiFraud Hub jest ukierunkowany na wykrywanie wyłudzeń, ale nie ogranicza się tylko do tego. To platforma do analizy dużej ilości danych, znajdowania podobieństw. Równie dobrze system może być użyty do oceny wiarygodności klienta w momencie składania przez niego wniosku o zakup polisy, czy wcześniej – do dokonania segmentacji klientów na potrzeby kampanii marketingowych. Pasuje tam, gdzie potrzebne jest podjęcie decyzji lub jej późniejsza ocena. Jeśli zakres ładowanych danych na to pozwala – system pomoże także w znalezieniu oszustów we własnej organizacji. Jednak musimy patrzeć na nasze rozwiązanie jako system zbudowany modułowo, co pozwala dla naszych klientów dobierać zestawy ukierunkowane na ich potrzeby.

Jakie komponenty macie do dyspozycji, aby wpasować się w potrzeby klientów?
– Głównym komponentem jest Silnik Decyzyjny, będący sercem rozwiązania, który pozwala na budowanie różnych strategii, dopasowywanie ich do napływających informacji, obliczenie score’u i podejmowanie decyzji. Analiza jest możliwa w trybie online, ale także w trybie batchowym, do obróbki danych historycznych z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy. Do tego należy dodać łatwość integracji z systemami klienckimi, co zapewnia zestaw connectorów do zewnętrznych źródeł danych, które można wykorzystać do wnioskowania w trybie online lub do offline’owego zasilania ich lokalnej kopii. Dzięki nim można również automatycznie sprawdzać bazy ogólnokrajowe, np. Listę Osób Poszukiwanych Listem Gończym, bazę dokumentów zastrzeżonych, ale także Bazę Incydentów zainstalowaną w instytucji partnerskiej czy dedykowane dla różnych sektorów biznesowych repozytoria danych.

Inne moduły to:

  • Obsługa alarmów, spraw i zadań z rozbudowanym zarządzaniem uprawnieniami dostępu do danych, łatwym modelowaniem przepływów, obsługą eskalacji.
  • Baza Incydentów gromadząca dane o podmiotach prawnych, osobach fizycznych i przedmiotach ubezpieczenia, ale także pozwalająca na obsługę czarnych i białych list definiowanych ad-hoc.
  • Moduł geolokalizacyjny, pozwalający na wnioskowanie w oparciu o informacje o lokalizacji urządzenia. Moduł posiada także możliwości rozpoznawania prób anonymizacji połączeń.
  • Zapobieganie fraudom webowym poprzez analizę komunikacji pomiędzy urządzeniem klienta a aplikacją chronioną, budowanie profili zachowań klientów i ich urządzeń. Ta część systemu potrafi także rozpoznać niektóre rodzaje infekcji (malware) w urządzeniu klienta. 
  • Centrum inwestygacji, z możliwością wyszukiwania wszelkich danych zebranych w systemie, szczególnie przydatne, kiedy pojawia się potrzeba sprawdzenia, co system wie o zadanym numerze PESEL, numerze telefonu, adresie, albo sprawdzenia, czy coś je łączy.
  • Moduł raportowy odpowiedzialny za generowanie zadanych zestawień, także cyklicznych. Moduł umożliwia także definiowanie własnych raportów i zarządzanie uprawnieniami do ich uruchamiania.
  • Dashboardy Tableau, pozwalające na śledzenie różnego rodzaju wskaźników, a także analizy drill-down.
  • Rejestr pism, z możliwością generowania dokumentów według zadanych szablonów, np. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Oczywiście produkt jest rozwijany o nowe moduły na potrzeby nowych i istniejących klientów, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka

Kontakt:
Dariusz Wojtas
Head of Product Management


Mobile   +48 606 327 582
www.impaqgroup.com
dariusz.wojtas@impaqgroup.com

 

MediSky: Arkadiusz Piątek nowym dyrektorem generalnym na Polskę

Firma MediSky International mianowała Arkadiusza Piątka nowym dyrektorem generalnym na Polskę. Będzie on odpowiedzialny za wypracowanie...


czytaj dalej

Alior Bank: Katarzyna Sułkowska zatwierdzona na stanowisku prezesa

15 maja na trzysta osiemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Katarzyny...


czytaj dalej

Zurich: Wielkiej fuzji nie będzie

Zurich Insurance nie planuje dużej fuzji i ucina spekulacje na temat swojego zaangażowania we wzmożoną aktywność akwizycyjną w branży.

W I kw....


czytaj dalej

Marsh: Stawki odnowieniowe poszły w górę

Po 4,5 roku spadków ceny ubezpieczeń wzrosły średnio drugi kwartał z rzędu. W dużym stopniu jest to spowodowane cenami ubezpieczeń majątkowych, na...


czytaj dalej

Aon Polska: RIM pomaga firmom w odpowiednim zarządzaniu ryzykiem

RMI (Risk Maturity Index), czyli indeks dojrzałości zarządzania ryzykiem – taką nazwę nosi narzędzie Aon, które może wspomóc polskie firmy w...


czytaj dalej

Pramerica Życie: Udany rok

Historyczny zysk netto w wysokości 27,4 mln zł, o ponad jedną trzecią wyższy niż w roku poprzednim, sporo ponad ćwierć miliarda złotych zebranych...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook