Reklama

Ubezpieczenia zdrowotne: Bariery rozwoju
poniedziałek, 17 lipca 2017 08:40

Rynek prywatnych polis zdrowotnych rośnie, ale jego wielkość i sam charakter polis wciąż pozostawiają wiele do życzenia. To skutek wielu barier utrudniających rozwój sektora – zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” przypomina, że według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń na koniec I kwartału ochroną w ramach ubezpieczeń zdrowotnych było objętych ponad 2 mln osób, a przypis składki z tych produktów wyniósł niemal 170 mln zł. Mimo rekordowych wzrostów polisy zdrowotne wciąż budzą wiele uwag, m.in. że często nie różnią się od typowego abonamentu. Zastrzeżenia budzi również to, że umowy nie są długoterminowe, tylko roczne, a po upływie 12 miesięcy, np. w razie choroby, ubezpieczyciel może nie zgodzić się na ich przedłużenie. Wiele do życzenia pozostawiają również sumy ubezpieczenia. Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU, potwierdza, że większość ubezpieczeń zdrowotnych to polisy ambulatoryjne oferujące m.in. szybszy dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych, gdyż to jest podstawowa bolączka, za likwidację której pacjenci są skłonni zapłacić. Jednak głównym problemem prywatnych polis jest ich wysoka cena. Dorota Bartkowska, dyrektor działu ubezpieczeń zdrowotnych w Compensie, wskazuje, że np. szpitalne produkty ochronne są drogie, gdyż pokrywają pełny koszt leczenia, a obecne przepisy nie pozwalają na finansowanie leczenia szpitalnego z publicznego i prywatnego ubezpieczenia. Dorota M. Fal uważa, że impulsem rozwojowym dla rynku może być zacieśnienie współpracy pomiędzy szpitalami, które nie znalazły się w utworzonej przez NFZ sieci, a ubezpieczycielami. Pieniądze z ubezpieczeń zdrowotnych mogłyby pomóc zasypać lukę powstałą w wyniku utraty pieniędzy z Funduszu. Przeszkodą w rozwoju mogą być też braki kadrowe wśród personelu medycznego i brak rozwiniętej bazy szpitalnej. Stąd też usługi specjalistów są kosztowne, co z kolei ma wpływ na cenę ubezpieczenia. Utrudnieniem jest również nieprzewidywalność organizacji opieki zdrowotnej w Polsce.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 17 lipca, Małgorzata Kwiatkowska, Patrycja Otto „Rekord w prywatnych polisach zdrowotnych”, pod adresem:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook