Reklama

PIU: Ponad 2 miliony osób z prywatną ochroną zdrowotną
środa, 05 lipca 2017 08:56

Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w pierwszym kwartale tego roku liczba osób objętych ochroną w ramach prywatnych polis przekroczyła dwa miliony, a przypis składki z tego typu umów sięgnął niemal 170 mln zł.

PIU podała, że na koniec marca 2017 r. liczba prywatnych polis zdrowotnych wyniosła 2010,1 tys. szt. – o 27,61% więcej niż po pierwszych trzech miesiącach 2016 r. (1575,2 tys. szt.). – Z kwartału na kwartał rosnąca liczba indywidualnych i grupowych polis zdrowotnych pokazuje, że Polacy widzą potrzebę i konieczność inwestowania w prywatną opiekę medyczną. Wynika to z niepewności spowodowanej z jednej strony planowanymi gruntownymi zmianami w publicznej opiece zdrowotnej, z drugiej zaś z niskimi nakładami finansowymi w publicznym systemie – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU.

1557,7 tys. szt. stanowiły umowy grupowe. Było to o 21% więcej niż przed rokiem (1290,2 tys. szt.). PIU zwraca uwagę, że tego typu polisy kupowane są zazwyczaj w formie bonusu pracowniczego, przynoszącego z jednej strony korzyści dla pracowników, którzy mają ułatwiony dostęp do świadczeń medycznych, z drugiej dla pracodawców – poprzez zmniejszenie absencji personelu.

- Już jakiś czas temu zauważyliśmy, że benefit pozapłacowy w postaci dostępu do prywatnej opieki medycznej stał się standardem spotykanym nie tylko wśród dużych firm i międzynarodowych korporacji, ale również w sektorze MSP. Jednak łączna liczba ubezpieczonych w ramach polis grupowych wciąż stanowi niewielki procent ogółu polskich pracowników. Pokazuje to, że mimo dynamicznego rozwoju sektora posiada on duży potencjał do dalszego wzrostu. W związku z tym spodziewam się, że korzystny trend i systematyczny wzrost ilości ubezpieczonych osób na pewno się utrzyma – komentuje Małgorzata Jackiewicz, dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia.

Z kolei w segmencie umów indywidualnych utrzymany został trend wysokiej dynamiki wzrostu (452,4 tys. szt. wobec 285,1 tys. szt. rok wcześniej,+59% r/r).

Dorota M. Fal zwraca uwagę, że Polska przeznacza jedynie 4,5% PKB na zdrowie, co stawia nasz na przedostatnim miejscu wśród krajów OECD. Wyprzedzają nas nie tylko kraje Europy Zachodniej, ale też sąsiedzi ze Wschodu. – Dla porównania średnia wydatków publicznych wśród państw Unii Europejskiej wynosi aż 7,9% – mówi doradca zarządu PIU. – Przy tak niskich nakładach publicznych i znaczącym wzroście zainteresowania prywatnymi inwestycjami w zdrowie, tak indywidualnymi, jak i firmowymi, konieczne jest wsparcie systemowe dla rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Osoby, które posiadają prywatne polisy, mają ułatwiony i przyśpieszony dostęp do świadczeń medycznych, a jednocześnie odciążają publiczną opiekę zdrowotną, co jest istotne również z punktu widzenia korzystających z usług NFZ. Ze względu na to, że część pacjentów przenosi się do prywatnego sektora ochrony zdrowia, kolejki w publicznych placówkach stają się krótsze – dodaje.

Kwartalny przypis składki z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych uplasował się na poziomie 169,1 mln zł. Był to rezultat o 25,35% wyższy od ubiegłorocznego (134,9 mln zł). Przychody z umów grupowych sięgnęły 147,7 mln zł – o 30% więcej niż przed rokiem (114 mln zł). Z kolei z polis indywidualnych zebrano 21,4 mln zł składek – o 2% więcej niż rok wcześniej (20,9 mln zł).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook