Reklama

III filar: Koniec batalii Komitetu RAZEM
czwartek, 06 lutego 2014 09:39

5 lutego Komitet RAZEM złożył na ręce Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz pismo wycofujące obywatelski projekt ustawy zakładającej wprowadzenie zachęt podatkowych dla osób oszczędzających w III filarze ubezpieczeń. Organizacja uznała bowiem, że w związku z wejściem w życie odpowiednich zapisów ustawy emerytalnej jej misja jest zakończona.

15 stycznia weszły w życie przepisy ustawy, w której znalazły się postulowane przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM zachęty do oszczędzania na dodatkową emeryturę w III filarze. Wprowadzone rozwiązania uwzględniają dwa zasadnicze postulaty Komitetu dotyczące oszczędzania w ramach dobrowolnego filaru. Po pierwsze, w miejsce dotychczasowej ulgi podatkowej w wymiarze procentowym (4% dochodu za rok poprzedni, lecz nie więcej niż 4231,2 zł dla 2013 r.) wprowadzono ulgę kwotową w wysokości 120% średniego wynagrodzenia z poprzedniego roku (dla 2014 r. będzie to 4456 zł). Przed zmianą z ulgi w jej pełnej wysokości mogło skorzystać jedynie 3% najzamożniejszych Polaków zarabiających ponad 100 tys. zł rocznie. Dzięki nowemu rozwiązaniu, korzyści w pełnej wysokości będą dostępne także dla średnio i słabiej zarabiających.

Druga zmiana wiąże się z jednoznacznym określeniem i obniżeniem do 10% dla wszystkich podatku dochodowego od wypłaty środków z IKZE po osiągnięciu wieku emerytalnego (do tej pory wypłaty objęte były podatkiem progresywnym, ostatnio 18% i 32%).

Tak jak dotychczas, wypłaty na IKZE będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatek Belki”).

- Wprowadzenie ulgi kwotowej jest przede wszystkim korzystne dla osób o niskich dochodach - wskazał Adam Sankowski, pełnomocnik Komitetu RAZEM. - Ponadto takie ujecie ulgi otwiera możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę innym potencjalnie zainteresowanym grupom - np. służbom mundurowym, osobom pracującym na umowę o dzieło czy zlecenie, a także osobom młodym wchodzącym na rynek pracy, które nie miały jeszcze okazji płacić podatku dochodowego. – dodał.

W prace na rzecz promocji oszczędzania w III filarze zaangażowała się też Polska Izba Ubezpieczeń. - Poparliśmy projekt Komitetu RAZEM, bo jest to realna szansa popularyzacji dodatkowego oszczędzania na emeryturę wśród Polaków - powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM powstał w 2008 r., a w 2009 r. zebrał ponad 130 tys. podpisów pod własnym projektem ulgi podatkowej w III filarze (po wejściu w życie przepisów ustawy emerytalnej dotyczącej III filaru Komitet wycofał projekt z Sejmu). – Już wtedy było jasne, że dotychczasowe rozwiązania (IKE i IKZE) nie zdają egzaminu, a kolejne lata tylko to potwierdziły - przypomniał Adam Sankowski.

Na koniec czerwca 2013 r. konto IKE posiadało 816,3 tys. osób, z czego zaledwie 250 tys. dokonało wpłaty przynajmniej jednej składki w ciągu roku. Twórcy tego typu produktów spodziewali się 6-7 milionów. Także IKZE okazało sie porażką: w tym samym okresie otwarto 509 tys. osób, z czego jedynie 30 tys. zostało zasilonych chociaż jedną wpłatą w I półroczu ub.r. Plany zakładały zaś, iż po IKZE sięgnie przynajmniej 1,6 mln osób.

- Ogromnie się cieszę, że decydenci wysłuchali naszych postulatów. Ustawa otwiera drogę do stworzenia prawidłowego mechanizmu prawdziwej ulgi podatkowej, bo do tej pory IKZE to był tylko kredyt podatkowy dodatkowo obarczony ryzykiem zapłaty wysokiego podatku w przyszłości. Według naszych szacunków, to rozwiązanie może zachęcić nawet 6-7 mln Polaków do dobrowolnego, dodatkowego oszczędzania na emeryturę – powiedział  Sankowski.

Promocją dobrowolnego dodatkowego oszczędzania na emeryturę Komitet RAZEM zajmował się przez ostatnie 5 lat - przygotował wiele ekspertyz przy współpracy z wybitnymi specjalistami i autorytetami problematyki emerytalnej oraz przeprowadził szereg działań edukacyjno-informacyjnych w mediach ogólnopolskich.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

 

Supra Brokers: Rafał Holanowski przestał pełnić funkcję prezesa

Firma brokerska Supra Brokers poinformowała, że wraz z wkroczeniem w nowy etap rozwoju, którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe...


czytaj dalej

Signal Iduna: Krzysztof Konstanciuk szefem Biura Sprzedaży Korporacyjnej

4 listopada Krzysztof Konstanciuk objął stanowisko Managera Sprzedaży Korporacyjnej Signal Iduna Polska. W ramach swoich obowiązków będzie...


czytaj dalej

UE: Koniec prania na zielono

Ministrowie finansów Unii Europejskiej są gotowi przyjąć nowe zasady wymagające od zarządzających aktywami, ubezpieczycieli i funduszy...
czytaj dalej

Lloyd’s: Jedno ciało kierownicze

Ubezpieczeniowy i reasekuracyjny rynek Lloyd’s ogłosił swoją decyzję połączenia Rady Lloyd’s i Zarządu Franczyzy. Połączenie wejdzie w życie 1...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU przyjrzy się AXA i mBankowi

Grupa PZU rozważy możliwość przejęcia aktywów AXA, które ewentualnie zostałyby wystawione na sprzedaż, oraz mBanku. Zakład nie myśli o sprzedaży...


czytaj dalej

UFG: Powstanie nowy system przekazywania akt szkodowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozpoczyna budowę systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych. Pierwszym etapem...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook