Reklama

KNF: W 2012 r. kanał brokerski wygenerował niemal 7 mld zł składek
czwartek, 31 października 2013 10:08

Na koniec ubiegłego roku działalność brokerską w Polsce wykonywało 1098 podmiotów – o 7,1% więcej niż w 2011 r. W sumie do 31 grudnia 2012 r. zostało wydanych 2093 zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej, w tym 2035 w zakresie ubezpieczeń (1481 osobom fizycznym i 554 osobom prawnym) oraz 58 w zakresie reasekuracji (odpowiednio: 12 i 46) – wynika z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego „Raportu o stanie rynku brokerskiego w 2012 roku”.

Większość brokerów (1074) wykonywało działalność w zakresie ubezpieczeń. Jedynie 24 podmioty działały w zakresie reasekuracji. Z raportu wynika, iż w ub.r. wydano 115 zezwoleń (112 przed rokiem) – 109 w zakresie ubezpieczeń (94,8% ogólnej liczby zezwoleń w 2012 r.), oraz 6 w reasekuracji (5,2%). Rok wcześniej było to odpowiednio 108 i 4. W przypadku pierwszej grupy nieznacznie więcej zezwoleń wydano osobom fizycznym (52,2%). Natomiast większość zezwoleń w zakresie reasekuracji wydanych zostało osobom prawnym (83,3%).

W 2012 r. dokonano 45 wykreśleń z rejestru brokerów ubezpieczeniowych (41 przed rokiem), z czego większość stanowili brokerzy ubezpieczeniowi. Cofnięcia zezwoleń na wniosek brokera stanowiły zdecydowaną większość wykreśleń (75,6%).

Brokerzy w miastach i regionach

Liczba brokerów w poszczególnych województwach jest zróżnicowana – począwszy od województwa mazowieckiego, w którym siedzibę posiada 267 brokerów, a skończywszy na województwie świętokrzyskim, gdzie działalność prowadziło w jedynie 13 brokerów
Zdecydowanym liderem wśród miast najczęściej wybieranych przez brokerów na siedzibę jest Warszawa (193 brokerów). Na drugim miejscu znajduje się Wrocław (74 brokerów), na trzecim zaś Łódź (51 brokerów).

Najwięcej OC w InterRisk

W 2012 roku brokerzy zawierali umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z 15 zakładami ubezpieczeń. Największą popularnością cieszyło się OC oferowane przez InterRisk. Towarzystwo z grupy VIG zawarło dwie trzecie umów OC brokerów (66,6%) i zebrało 61,3% łącznej kwoty składek z tego typu polis.

Przychody z prowizji

Ubiegłoroczne przychody brokerów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń w kwocie 841,64 mln zł były o prawie 27,9% wyższe od osiągniętych w 2011 r. (657,69 mln zł). Autorzy raportu zwracają uwagę, iż jest to najsilniejszy wzrost dynamiki w ostatnich latach, szczególnie jeśli uwzględniony zostanie przyrost liczby zarejestrowanych brokerów w badanym okresie (7,1%). „Mimo że osoby fizyczne stanowią blisko 68% wszystkich zarejestrowanych brokerów, to wygenerowały one zaledwie 15% całkowitych przychodów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń w 2012 roku” – wskazuje KNF.

Średni przychód wszystkich brokerów wzrósł w porównaniu z rokiem 2011 o 7,2%, do kwoty 766,52 tys. zł (715,32 tys. zł przed rokiem). W przypadku osób fizycznych średni przychód wzrósł o 2,9% r/r (z 164,72 tys. zł w 2011 r. do 169,43 tys. zł w 2012 r.), natomiast w przypadku osób prawnych – o 0,3% r/r (z 2009,45 tys. zł do 2016,2 tys. zł).

Rynek brokerski jest nadal mocno skoncentrowany. W 2012 r. grupa 25 brokerów o najwyższych przychodach osiągnęła przychód w wysokości 483,22 mln zł, co stanowiło ponad 57% całkowitych przychodów rynku brokerskiego w Polsce. Rok wcześniej przychód czołowej „25” w kwocie 388,74 mln zł stanowił 59,1% globalnego przychodu sektora brokerskiego.

Z raportu wynika, iż 1,4% ogółu brokerów (wyłącznie osoby prawne) osiągnęło przychody w przedziale od 10 mln zł i więcej. Najliczniejszą grupą są brokerzy o przychodach w przedziale 50-200 tys. zł (31,8%) oraz 200-500 tys. zł (22,6%).

Prowizje w regionach

Przychody generowane przez brokerów są zróżnicowane w poszczególnych województwach – zarówno w ujęciu ogólnym, jak i średnim. Największy odsetek całkowitych przychodów w ub.r. wygenerowali brokerzy z województwa mazowieckiego – 36,9% (369,47 mln zł). Kolejnymi województwami są kujawsko-pomorskie – 22,1% (221,53 mln zł) i śląskie – 9,1% (91,03 mln zł). Ciekawostką jest fakt, iż średni przychód brokerów w drugim z województw (2,52 mln zł) był wyższy niż średnia w przypadku lidera (1,38 mln zł).

Autorzy podkreślają, iż największe przychody zostały osiągnięte w Warszawie – 347,3 mln zł, co stanowi 94% w województwie mazowieckim oraz 34,7% ogółu przychodów w skali kraju.

W 2012 roku odnotowano wzrost wartości prowizji wypłaconej brokerom przez zakłady ubezpieczeń z obu sektorów działalności. W dziale I o 38,3% w stosunku do roku 2011 (111,67 mln zł wobec 80,72 mln zł), natomiast w dziale II – o 26,5% (729,97 mln zł wobec 576,96 mln zł). „Średnia prowizja przypadająca na brokera wyniosła w 2012 roku 7,3% wysokości ulokowanej składki w Dziale I oraz 13,4% w Dziale II, ogólnie w Dziale I i II – 21,1%. Z powyższych danych wynika, iż w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost odpowiednio w Dziale I o 1% oraz w Dziale II o 1%” – napisano w raporcie.

Składki

Wartość składek ulokowanych w zakładach ubezpieczeń za pośrednictwem brokerów w 2012 roku wyniosła 6985,14 mln zł – o +17,9% więcej niż rok wcześniej (5924,74 mln zł). W sektorze życiowym brokerzy ulokowali 1534,2 mln zł składek (1273,33 mln zł rok wcześniej, +20,5% r/r), natomiast w sektorze majątkowym – 5450,94 mln zł (4651,41 mln zł przed rokiem, +17,2% r/r).

Brokerzy prowadzący działalność jako osoby fizyczne ulokowali 822,69 mln zł składek, natomiast brokerzy – osoby prawne 6162,45 mln zł. Autorzy raportu zauważają, że podobnie jak w przypadku prowizji, tak i w odniesieniu do składek rynek brokerski jest mocno skoncentrowany. Dziesięciu największych brokerów (stosując kryterium wielkości ulokowanej składki) pośredniczyło w zawarciu umów ubezpieczenia o łącznej składce równej 3063,59 mln zł (43,9% ogólnej kwoty składek ulokowanych przez brokerów). Dwudziestu największych brokerów łącznie ulokowało natomiast składkę równą wysokości 4128,02 mln zł (59%)

„W 2012 roku brokerzy współpracowali ze 127 zakładami ubezpieczeń, z czego zdecydowaną większość stanowiły zakłady ubezpieczeń działu II (98 zakładów ubezpieczeń, 77,2%). (…) Analizując liczbę zakładów ubezpieczeń w poszczególnych grupach, należy zauważyć, że pod względem liczby zakładów, z którymi współpracowali brokerzy w 2012 roku, polskie zakłady stanowią zaledwie 42,5%. Niemniej jednak, gdy analizie poddane zostaną wartości składek lokowanych w poszczególnych grupach, struktura będzie znacząco odmienna. Pod względem wartości lokowanych składek zakłady z siedzibą w Polsce stanowią 96% wszystkich zakładów” – napisano w raporcie.

Lokowanie składek w poszczególnych firmach

W 2012 roku składki o największej, sumarycznej wartości brokerzy ulokowali w PZU SA oraz PZU Życie. W czołówce 10 zakładów, w których brokerzy ulokowali składki o największej wartości znalazły się jedynie zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce. We wskazanej grupie zdecydowaną większość stanowią zakłady ubezpieczeń z sektora majątkowego (8 firm).

10 towarzystw, w których brokerzy ulokowali najwięcej składek, zainkasowało łącznie 5894,9 mln zł (84,4% kwoty ulokowanej przez brokerów w ub.r.). Dla PZU Życie udział składki ulokowanej przez brokerów w składce przypisanej brutto (9313,42 mln zł) wyniósł 11,68% (1087,49 mln zł), dla PZU SA (8453,5 mln zł) wyniósł 20,19% (1706,98 mln zł), dla TUiR Warta (3486,14 mln zł) – 22,83% (796,02 mln zł), dla STU Ergo Hestia (2742,9 mln zł) – 24,31% (666,89 mln zł), dla TUiR Allianz Polska (1773,33 mln zł) – 16,29% (288,89 mln zł), dla UNIQA TU (1153,74 mln zł) – 18,49% (213,33 mln zł), dla InterRisk (1124,4 mln zł) – 27,43% (308,4 mln zł), dla Compensa TU (1097,93 mln zł) – 36,57% (401,55 mln zł), dla Generali TU (1056,01 mln zł) – 24,73% (261,18 mln zł), natomiast dla Generali Życie (958,6 mln zł) – 17,13% (164,17 mln zł).
Pełna treść raportu jest dostępna pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Swiss Re: Straty katastroficzne półrocza

Katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka w I poł. 2019 r. były odpowiedzialne za 44 mld dol. strat gospodarczych na świecie – wynika ze...


czytaj dalej

ECB: Zamknięcie zaatakowanej strony

Europejski Bank Centralny (ECB) zamknął 15 sierpnia jedną ze swoich stron internetowych po udanym ataku hakerskim i zainfekowaniu złośliwym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Saltus TUW sfinalizował zakup Macif Życie TUW

Dwa tygodnie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Saltus TUW sfinalizował umowę nabycia i stał się właścicielem 100% udziałów...


czytaj dalej

Compensa: Łupem włamywaczy pada średnio 11 tys. zł

Średnia wartość mienia przywłaszczonego wskutek kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań w pierwszej połowie obecnego roku przekracza 11 tys. zł...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook