Reklama

Inter Polska: Prawie 4 mln zł półrocznego zysku netto
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 09:14

W pierwszej połowie tego roku Inter Polska zebrało łącznie ponad 69 mln składki – o 4,9 mln więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto obu spółek wchodzących w skład grupy wyniósł 3,7 mln zł.

- W pierwszym półroczu 2013 roku umocniliśmy naszą pozycję w strategicznym segmencie, jakim jest branża medyczna. Konsekwentnie rozwijamy sprzedaż na rynku ubezpieczeń majątkowych  poprzez wzrost siły handlowej,  mierzonej liczbą aktywnie współpracujących z nami pośredników – agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz ich efektywnością. Osiągnęliśmy dobry wynik w segmencie życiowym, gdzie koncentrujemy się na specjalistycznych ubezpieczeniach grupowych dla podmiotów leczniczych. Zapewnienie kompleksowej i dopasowanej do potrzeb oferty dla medycyny jest dla nas wyzwaniem, ale pozwala na utrzymanie stabilnej ścieżki wzrostu – komentuje Janusz Szulik, prezes zarządu Inter Polska.

Majątkowa spółka Inter Polska osiągnęła w I półroczu przypis w wysokości 65,6 mln zł, wykazując 5% wzrost przychodów ze sprzedaży wobec osiągnięcia z analogicznego okresu 2012 r. Towarzystwo zebrało o 11% więcej składek z ubezpieczeń dla medycyny. Na szczególną uwagę zasługiwał 30% wzrost przypisu z ubezpieczeń ochrony prawnej. W ubezpieczeniach majątkowych firma odnotowała 5% wzrost przychodów ze sprzedaży.

W segmencie ubezpieczeń zdrowotnych spółka koncentrowała  się na rozwoju oferty dla klienta korporacyjnego oraz poprawie współczynników rentowności. Półroczny wynik finansowy brutto spółki Inter Polska wyniósł 3,6 mln zł i był o 12% lepszy niż w analogicznym okresie ub.r., zaś wynik techniczny osiągnął poziom 1,5 mln zł.
Z kolei w Inter-Życie Polska głównym źródłem przychodów są produkty grupowe dedykowane branży medycznej. W I półroczu spółka wykazała 100% wzrostu składki przypisanej brutto oraz dodatni wynik finansowy na poziomie 89 tys. zł.
(AM, źródło: Inter Polska)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook