Reklama

Inter Polska: Prawie 4 mln zł półrocznego zysku netto
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 09:14

W pierwszej połowie tego roku Inter Polska zebrało łącznie ponad 69 mln składki – o 4,9 mln więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto obu spółek wchodzących w skład grupy wyniósł 3,7 mln zł.

- W pierwszym półroczu 2013 roku umocniliśmy naszą pozycję w strategicznym segmencie, jakim jest branża medyczna. Konsekwentnie rozwijamy sprzedaż na rynku ubezpieczeń majątkowych  poprzez wzrost siły handlowej,  mierzonej liczbą aktywnie współpracujących z nami pośredników – agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz ich efektywnością. Osiągnęliśmy dobry wynik w segmencie życiowym, gdzie koncentrujemy się na specjalistycznych ubezpieczeniach grupowych dla podmiotów leczniczych. Zapewnienie kompleksowej i dopasowanej do potrzeb oferty dla medycyny jest dla nas wyzwaniem, ale pozwala na utrzymanie stabilnej ścieżki wzrostu – komentuje Janusz Szulik, prezes zarządu Inter Polska.

Majątkowa spółka Inter Polska osiągnęła w I półroczu przypis w wysokości 65,6 mln zł, wykazując 5% wzrost przychodów ze sprzedaży wobec osiągnięcia z analogicznego okresu 2012 r. Towarzystwo zebrało o 11% więcej składek z ubezpieczeń dla medycyny. Na szczególną uwagę zasługiwał 30% wzrost przypisu z ubezpieczeń ochrony prawnej. W ubezpieczeniach majątkowych firma odnotowała 5% wzrost przychodów ze sprzedaży.

W segmencie ubezpieczeń zdrowotnych spółka koncentrowała  się na rozwoju oferty dla klienta korporacyjnego oraz poprawie współczynników rentowności. Półroczny wynik finansowy brutto spółki Inter Polska wyniósł 3,6 mln zł i był o 12% lepszy niż w analogicznym okresie ub.r., zaś wynik techniczny osiągnął poziom 1,5 mln zł.
Z kolei w Inter-Życie Polska głównym źródłem przychodów są produkty grupowe dedykowane branży medycznej. W I półroczu spółka wykazała 100% wzrostu składki przypisanej brutto oraz dodatni wynik finansowy na poziomie 89 tys. zł.
(AM, źródło: Inter Polska)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

S&P: Marsh udźwignie obciążenie po zakupie JLT

Po dokonaniu dogłębnej analizy biznesowo-finansowej S&P uważa, że Marsh&McLennan (MMC) poradzi sobie z utrzymaniem pozycji finansowej adekwatnej...
czytaj dalej

Hyperion: Awans w rankingu Top Track 250

Grupa Hyperion została sklasyfikowana przez „The Sunday Times” na 21. miejscu najnowszego, dorocznego zestawienia brytyjskich firm średniej...
czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Walka o „grupówki”

Ostra rywalizacja towarzystw w segmencie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest stałym elementem ubezpieczeniowej rzeczywistości...
czytaj dalej

PZU: Prezesi zaprosili studentów z USA

Amerykańscy studenci będą mogli odwiedzić Polskę na zaproszenie właścicieli i prezesów najprężniejszych polskich przedsiębiorstw, którzy włączyli...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook