Inter Polska: Prawie 4 mln zł półrocznego zysku netto
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 09:14

W pierwszej połowie tego roku Inter Polska zebrało łącznie ponad 69 mln składki – o 4,9 mln więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto obu spółek wchodzących w skład grupy wyniósł 3,7 mln zł.

- W pierwszym półroczu 2013 roku umocniliśmy naszą pozycję w strategicznym segmencie, jakim jest branża medyczna. Konsekwentnie rozwijamy sprzedaż na rynku ubezpieczeń majątkowych  poprzez wzrost siły handlowej,  mierzonej liczbą aktywnie współpracujących z nami pośredników – agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz ich efektywnością. Osiągnęliśmy dobry wynik w segmencie życiowym, gdzie koncentrujemy się na specjalistycznych ubezpieczeniach grupowych dla podmiotów leczniczych. Zapewnienie kompleksowej i dopasowanej do potrzeb oferty dla medycyny jest dla nas wyzwaniem, ale pozwala na utrzymanie stabilnej ścieżki wzrostu – komentuje Janusz Szulik, prezes zarządu Inter Polska.

Majątkowa spółka Inter Polska osiągnęła w I półroczu przypis w wysokości 65,6 mln zł, wykazując 5% wzrost przychodów ze sprzedaży wobec osiągnięcia z analogicznego okresu 2012 r. Towarzystwo zebrało o 11% więcej składek z ubezpieczeń dla medycyny. Na szczególną uwagę zasługiwał 30% wzrost przypisu z ubezpieczeń ochrony prawnej. W ubezpieczeniach majątkowych firma odnotowała 5% wzrost przychodów ze sprzedaży.

W segmencie ubezpieczeń zdrowotnych spółka koncentrowała  się na rozwoju oferty dla klienta korporacyjnego oraz poprawie współczynników rentowności. Półroczny wynik finansowy brutto spółki Inter Polska wyniósł 3,6 mln zł i był o 12% lepszy niż w analogicznym okresie ub.r., zaś wynik techniczny osiągnął poziom 1,5 mln zł.
Z kolei w Inter-Życie Polska głównym źródłem przychodów są produkty grupowe dedykowane branży medycznej. W I półroczu spółka wykazała 100% wzrostu składki przypisanej brutto oraz dodatni wynik finansowy na poziomie 89 tys. zł.
(AM, źródło: Inter Polska)

 

Votum: Agnieszka Czaplińska nowym wiceprezesem zarządu

9 lutego Elżbieta Kupiec złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Votum, ze skutkiem na ten sam dzień. Przyczyny rezygnacji nie są znane. Rada...


czytaj dalej

Aegon TUnŻ: Andrzej Szufa członkiem zarządu ds. ryzyka

Akcjonariusz Aegon TUnŻ powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Andrzej Szufa...


czytaj dalej

AXA Partners: Hybrydowy asystent osobisty

Podczas Consumer Electronics Show w Las Vegas, największych na świecie targów innowacji technologicznych, AXA Partners, globalny zespół AXA...


czytaj dalej

Liberty Specialty Markets rozwija ochronę budów i dzieł sztuki

Liberty Specialty Markets, część Liberty Mutual Insurance, zamierza poszerzyć zakres linii produktowych obsługiwanych we Francji i zwiększyć...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zakłady komentują zmiany terminów IDD

14 lutego Rada UE podjęła decyzję o przesunięciu terminu transpozycji i stosowania przepisów dyrektywy 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń (IDD)...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Więcej czasu na przygotowania

Siedem i pół miesiąca – tyle czasu otrzymała dodatkowo polska branża ubezpieczeniowa na adaptację do nowych wymogów w zakresie dystrybucji...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy