Reklama

Optymalizatorzy polis – cd.
poniedziałek, 01 lipca 2013 09:44

Tak jakby zaczęły się już wakacje, rynek ubezpieczeniowy nie śpi, a nawet nie drzemie. Korespondencja do redakcji także. Odezwał się – przysyłając solidny artykuł – jeden z bohaterów mojego poprzedniego felietonu, Marcin Gawęda. Zamieszczamy go poniżej bez skrótów, w rubryce Z REDAKCYJNEJ POCZTY. Napisał także do nas Ireneusz Iwicki, zarzucając, że przedstawiamy pracę „optymalizatorów” jednostronnie.

Oto, co pisze nasz Czytelnik:

 

Warto zwrócić uwagę, że tak jak oczywiście na rynku występuje zjawisko nieetycznych praktyk, tak to, co zostało nazwane w artykule „optymalizacją”, nie zawsze jest czymś złym i szkodliwym dla klienta. Teraz, w moim odczuciu, artykuły mają wydźwięk taki, że każda likwidacja produktów klienta i zastąpienie ich innymi jest czymś złym – a nie jest to prawda i chciałbym, żeby to też jakoś zostało zauważone.

Przykład – tzw. misselingu produktu typowo ubezpieczeniowego życiowego (z bardzo małą częścią odkładaną w UFK), co do którego klient jest przekonany, że stanowi on dla niego zabezpieczenie emerytalne i taka była główna intencja zakupu produktu przez klienta. W takim wypadku ta „zła optymalizacja” już taką złą nie będzie. Przykładów można mnożyć więcej, ale chodzi mi o zwrócenie uwagi, że nie jest to czarno-biały temat. Często rozmawiam z agentami, którzy założyli klientom taki niedopasowany produkt, i tłumaczenie jest zazwyczaj podobne – nie mamy/ nie mieliśmy wtedy dobrego produktu tego typu, to co miałem zrobić? Problemem w Polsce, moim zdaniem, są agenci i agencje wyłączne i realny brak dostępu przeciętnego uczestnika tego rynku do najlepszych (dla klientów) rozwiązań. Oczywiście pomijam osoby, które taki dostęp mają, i chwała im za to – jednak uważam, że obowiązkiem takiego multidoradcy jest weryfikacja rozwiązań posiadanych przez klienta względem rynku. Oczywiście weryfikacja nie równa się likwidacja, choć często tak jest. I mam niestety wrażenie, że część agentów wyłącznych, którzy się na to zjawisko skarżą i wysyłają do Was listy czy maile, tak naprawdę jest sfrustrowana stratą klienta i prowizji, ale sami sobie na to zasłużyli, doradzając nie to, co najlepsze, a po prostu sprzedając to, co mają (oczywiście tu też będą chlubne wyjątki).

Bardzo proszę o dostrzeganie dwóch stron medalu.
Pozdrawiam,
Ireneusz Iwicki


Skontaktowałam się z panem Ireneuszem i uzyskałam jego zgodę na publikację listu pod własnym nazwiskiem, co czynię niniejszym. Zgadzam się też, że na rynku mamy do czynienia z dwoma stronami medalu. Przekroczenia norm etycznych zdarzają się po jednej i drugiej stronie. O zjawisku sprzedaży klientom nienadających się dla nich produktów mówił wyraźnie raport, który sporządziła Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych na swoje 10-lecie. Do takiej sprzedaży przyznało się 20% agentów, czyli co piąty badany! Na tym choćby polu „optymalizatorzy” mają co robić.

***

Wracam teraz do tematu zasygnalizowanego w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 25, w którym przytoczyłam skargę do PIPUiF i Rzecznika Ubezpieczonych agentki AVIVA z Wybrzeża na praktyki doradcy finansowego Marcina G. Przypomnę, że porozumiałam się z panem Marcinem i przeprowadziłam z nim rozmowę telefoniczną. Agent w żaden sposób nie czuł się winny „podbierania klientów”, podkreślając, że jest ich prawdziwym doradcą i optymalizatorem polis. Efektem naszej korespondencji jest art. pt. Ukryte opłaty w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych, podpisany już pełnym imieniem i nazwiskiem – Marcin Gawęda.

Wymiernym skutkiem moich felietonów była ostatnio jeszcze jedna, bardzo interesująca rozmowa z panem Przemysławem Rzepeckim z Poznania. W Centrali firmy Phinance SA odpowiada on – co podkreślił – za etykę postępowania agentów. Każdy ewentualny przypadek jej naruszenia jest w Phinance SA wnikliwie analizowany i wyciąga się z niego konkretne wnioski. Chętnie przeprowadzę rozmowę na ten temat dla naszej gazety, bo przyznam, że po raz pierwszy spotkałam się z tak wyraźnie określonym zakresem obowiązków. „Pan od etyki” przedstawi moją propozycję na posiedzeniu zarządu firmy. Poczekam na odpowiedź.

Wiosną tego roku w Sky Club przeprowadziliśmy spotkanie na temat kanału multiagencyjnego, czego owocem był dodatek specjalny MULTIAGENT („GU” nr 13, s. 11–22). W tym samym numerze na ostatniej stronie zamieściliśmy plakat, podsumowujący dyskusję. Wśród zagrożeń, występujących w działalności multiagencji, wymieniono nieuczciwość (na ostatnim miejscu, ale zawsze...). Myślę, że zapowiedziane wśród uczestników ponowne spotkanie na ten temat jesienią br. można, a nawet trzeba wzbogacić o problem „optymalizacji” polis. Wszystko mi mówi, że jest on aktualny jak nigdy.

dr Bożena M.
Dołęgowska-Wysocka

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook