Reklama

Analizy Online: Uwaga na opłaty w ubezpieczeniowych programach inwestycyjnych
wtorek, 25 czerwca 2013 08:13

Typowe programy inwestycyjne oferowane przez ubezpieczycieli są swego rodzaju „portfelem” funduszy inwestycyjnych zapakowanych w jeden produkt. W wielu produktach wyboru dokonywać można z bardzo szerokiej palety funduszy, które są bezpośrednio oparte na krajowych lub zagranicznych funduszach inwestycyjnych, jak i tych zarządzanych przez zespoły asset management. Obok zalet, jakie niesie za sobą uczestnictwo w programach inwestycyjnych, ich nieodłącznym elementem jest jednak warstwa kosztowa. Ponosimy koszty zarówno rozpoczynając inwestycję (opłaty wstępne), czy też kończąc ją przed czasem (likwidacyjne). Ubezpieczyciel pobiera również inne opłaty w trakcie trwania programu. – wskazuje Łukasz Hajduk z Analiz Online.

Na samym początku należy zaznaczyć, iż ubezpieczyciele stosują różnego rodzaju nazewnictwo dla podobnych opłat. Dlatego porównanie ich między programami jest utrudnione. Dla przykładu: w jednym programie opłata zwana „administracyjną” jest tą samą, co w drugim opłata „za zarządzanie”. Z kolei w kolejnym programie, opłata administracyjna jest formą naliczania kosztów, której nie znajdziemy w poprzednich dwóch programach itd.

Najczęściej spotykaną opłatą (i najczęściej tak nazywaną) jest opłata za zarządzanie. Może być naliczana na dwa sposoby. Po pierwsze jako określony % wartości aktywów całego funduszu (w takim przypadku opłata uwzględniona jest w wartości j.u.). Po drugie (i w większości przypadków), poprzez umorzenie odpowiedniej ilości j.u. w momencie pobrania i naliczenia opłaty (czyli zazwyczaj na koniec miesiąca). Taka forma opłaty pobierana jest praktycznie zawsze gdy dane UFK inwestuje 100% aktywów w inny fundusz inwestycyjny.
Opłata za zarządzanie (jako umorzenie j.u.) staje się podstawowym kosztem każdego programu z UFK, gdy wartość zgromadzonych aktywów osiągnie odpowiednio wysoki poziom. Wysokość opłaty waha się w większości programów w przedziale 1,5%-3% w skali roku. Stosunkowo niskie opłaty w odniesieniu do konkurencji, bo 1,5% rocznie, mają rozwiązanie Benefia TUnŻ (mSaver Plus i MultiSaver Plus), TU Allianz Życie Polska, czy programy Skadia Życie TU przy bardzo wysokich składkach. W ponad pięćdziesięciu przypadkach opłata za zarządzanie wynosi od 1,5%-2% w skali roku, a w ponad czterdziestu od 2% do 2,5%. Nie brakuje również programów, w których opłata ta wynosi ponad 2,5%, a nawet powyżej 3%. Tak wysokie opłaty towarzyszą zazwyczaj programom z niską składką regularną (np. w Skandia Życie TU, Open Life TUŻ czy Generali Życie TU).

Drugą, równie często spotykaną opłatą jest opłata administracyjna. W odróżnieniu od opłaty za zarządzanie, która jest określana procentowo, administracyjna pobierana jest zazwyczaj kwotowo (miesięcznie, oddolnie lub odgórnie). Jaki jest powód pobierania opłaty? Jak możemy przeczytać w wybranych OWU naliczana jest jako „koszt prowadzenia działalności ubezpieczeniowej”, „pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy” lub „z tytułu prowadzenia rachunku” – każdy powód jest dobry aby naliczyć dodatkowo co miesiąc od kilku do kilkunastu złotych. Nie dziwi więc fakt, że w niewielu programach nie jest ona naliczana. Średnia opłata administracyjna z próby ponad 200 przebadanych przez nas rozwiązań inwestycyjnych wyniosła 8,4 zł miesięcznie. O ile w przypadku programów ze stosunkowo wysoką składką jednorazową opłata ta stanowi niewielki odsetek, o tyle w przypadku programów ze składką regularną (szczególnie z niskimi wpłatami w pierwszych latach oszczędzania) opłata administracyjna stanowi sporą część odkładanych środków. Tym samym niejednokrotnie utrudnia, a nawet uniemożliwia osiągnięcie dodatniego wyniku z inwestycji. Dla przykładu w programie db Emerytura Start minimalna składka umożliwiająca oszczędzanie to 100 zł/mies., a opłata administracyjna wynosi aż 10 zł/mies., czyli nawet 10% odkładanych środków. Tego samego rzędu wielkości opłata nie jest tak bardzo istotna np. w programie Nordea Program Lokacyjny z min. składką jednorazową 20 000 zł (0,6% rocznie w stosunku do min. wpłaty.
Opisane powyżej opłaty to „opłaty podstawowe”, ale są i różne dodatkowe…

Często spotykaną opłatą, choć nie tak powszechnie jak poprzednie dwie, jest opłata za ryzyko ubezpieczeniowe. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w programach z UFK to zazwyczaj wartość rachunku lub wartość wpłaconych składek (niekiedy powiększona o kilka procent).  Gdy mamy do czynienia z drugim przypadkiem, a wartość środków na koncie jest mniejsza niż suma wpłaconych składek, wtedy wiele towarzystw nalicza opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe. Dla przykładu: w programie BestInvest za każde 1000 zł, za które naliczana jest opłata, 35-letnia osoba zapłaci niecałe 17 groszy miesięcznie. W innych programach (np. Multi Duo) naliczana jest zawsze regularna opłata w wysokości 5 groszy.

W programach, które umożliwiają lokowanie środków w funduszach denominowanych w walutach obcych naliczana jest opłata za przewalutowanie. W rozwiązaniachAegon TUnŻ opłata za przewalutowanie każdego 1000 zł na walutę obcą kosztuje 1,5 zł. Warto również pamiętać, że transfer środków lub zmiana alokacji dla wpłacanych składek często jest bezpłatna tylko dla kilku-kilkunastu operacji w roku. Opłata za transfer / zmianę alokacji środków może by naliczana kwotowo (od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych) lub procentowo, jak np. w Diamentowej Strategii, oferowanej przez TUnŻ Warta, gdzie od wykonania transferu pobierana jest wartość równa 0,5% przenoszonych środków.

Dość osobliwe opłaty pobierane są w produktach HDI Gerling-Życie. Posłużmy się przykładem programu Mega-Posag. W OWU możemy przeczytać, że alokacja składki wynosi 100%, aczkolwiek TUnŻ pobiera opłatę od każdej wpłaconej składki w wysokości 2%. Od 1 do 11 roku polisy pobierana jest opłata polisowa (kwotowa, charakterystyczna dla większości opłat „administracyjnych”), opłata zwana „administracyjną”  (porównywalna do typowej opłaty za zarządzanie) oraz dodatkowo opłata za prowadzenie umowy ubezpieczenia (w wysokości równej większości typowych opłat za zarządzanie).

Oszczędzanie w ramach programów z UFK ma różne zalety, ale wybierając produkt, czytajmy dokładnie OWU, a w szczególności tabele kosztów, opłat i inne tego typu załączniki.
Autor analizy: Łukasz Hajduk, analityk rynku UFK, Analizy Online
(AM, źródło: Analizy Online)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Rosja: Przyspieszenie testów samochodów bez kierowcy

Yandex, rosyjski odpowiednik Google, poinformował, że rozważa rozszerzenie swojej floty samoprowadzących się samochodów do 1000 w ciągu...


czytaj dalej

Zurich: Na ostatniej prostej procesu naprawy

Zurich Insurance Group spodziewa się przekroczyć wszystkie swoje cele finansowe na okres 2017–2019, wchodząc na ostatni etap trzyletniego okresu...


czytaj dalej

Leadenhall: Squarelife partnerem w dystrybucji Leadenhall Life

Leadenhall Polska nawiązał współpracę ze Squarelife Lebensversicherungs, ubezpieczycielem na życie z Lichtensteinu oferującym ubezpieczenia na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Compensa TU na liście „Ones To Watch”

Compensa TU znalazła się na „Ones to Watch” – prestiżowej europejskiej liście najlepszych przedsiębiorstw z 33 europejskich krajów, opublikowanej...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook