Reklama

UFG: Grupy wiekowe i regiony ryzyka kolizji z pojazdem bez OC
środa, 03 kwietnia 2013 08:31

Największe prawdopodobieństwo kolizji z pojazdem bez ważnego OC komunikacyjnego jest w województwach: lubuskim, małopolskim, opolskim, warmińsko mazurskim i świętokrzyskim – wynika z najnowszego raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. OC nie kupują najczęściej mężczyźni w wieku do 25 lat. W tej grupie, ryzyko że posiadacz pojazdu nie ma tej obowiązkowej polisy, jest aż czterokrotnie większe niż u przeciętnego posiadacza pojazdu w Polsce.

- To są bardzo niepokojące dane, szczególnie, że to młodzi kierowcy powodują najwięcej wypadków w Polsce – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Jeżeli dodać do tego często brawurową jazdę młodych kierowców i dramatyczne skutki powodowanych przez nich wypadków - to obciążenia dla innych właścicieli pojazdów, wykupujących OC - rosną bardzo szybko. Tylko w ubiegłym roku wzrosły o 20 procent – dodaje.

Według danych UFG, średni wskaźnik wykrytych nieubezpieczonych, płacących karę za brak OC w 2012 r., uplasował się na poziomie 0,3. Najczęściej wykrywano kierowców pojazdu bez OC w grupie osób w wieku do 25 lat (0,8). W drugiej kolejności niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego wykrywano wśród prowadzących w wieku 26-29 lat (0,4). Im starszy kierowca, tym prawdopodobieństwo braku OC jest mniejsze w przedziałach wiekowych 30-39 lat, 40-49, 50-59 i 60-69 odnotowano wskaźnik na poziomie 0,2. Natomiast wskaźnik dla prowadzących w grupach 70-79 i >80 lat wyniósł 0,1.

Z analizy spraw prowadzonych przez UFG wynika, że powodem jazdy bez OC jest często brak świadomości lub ignorowanie obowiązku posiadania tej polisy. Inne przyczyny to:

  • wprowadzenie w błąd co do ważności polisy OC poprzedniego właściciela - przy zakupie pojazdu w komisie;
  • korzystanie, wbrew przepisom, z pojazdu niezarejestrowanego;
  • nieopłacenie wszystkich rat składki za OC i nieprzedłużenie się umowy ubezpieczenia na kolejny rok;
  • wypowiedzenie umowy OC poprzedniego właściciela i brak zakupu własnego ubezpieczenia.


Aż jedną trzecią wypadków – z udziałem pojazdów bez OC – powodują kierowcy nie będący ich właścicielami. Tymczasem ponoszą oni odpowiedzialność finansową za spowodowany wypadek solidarnie z właścicielem pojazdu, który nie wykupił OC.

Jeśli zaś chodzi o prawdopodobieństwo kolizji z pojazdem bez ważnego OC komunikacyjnego w poszczególnych regionach, to według danych UFG jest ono największe w 5 województwach: lubuskim, małopolskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Na poziomie średniej krajowej plasuje się również 5 województw: zachodniopomorskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i dolnośląskie. Poniżej średniej znalazły się województwa: pomorskie, kujawsko – pomorskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie i śląskie.

W 2012 roku UFG wysłał ponad 40 tysięcy wezwań do zapłacenia kary za brak komunikacyjnego OC  (rok wcześniej - 28,7 tys. wezwań*). Ponad jedna czwarta tych spraw była efektem własnych ustaleń Funduszu na podstawie informacji z ogólnopolskiej bazy polis OC. Z kolei z kar za brak OC UFG zebrał w tym okresie ponad 15 mln zł, wobec 13,8 mln zł rok wcześniej. Jazda bez OC po polskich drogach staje się jednak coraz trudniejsza. Częściej ten obowiązek kontroluje policja i wydziały komunikacji.

- W minionym roku liczba zawiadomień o braku OC, napływających do Funduszu od policji i wydziałów komunikacji wzrosła średnio o 40 procent – mówi Hubert Stoklas, wiceprezes UFG.

Uruchomienie przez UFG ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych spowodowało też, że wykrycie braku OC jest możliwe również bez kontroli drogowej. W bazie tej znajduje się już ponad 200 milionów rekordów o wszystkich sprzedanych ubezpieczeniach OC i autocasco, również w latach poprzednich. Ponad rok temu Fundusz uruchomił tzw. wirtualnego policjanta pozwalającego na wykrycie braku OC bez kontroli drogowej. Nowe narzędzie informatyczne wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stale monitoruje bazę polis OC, pod tym kątem. Bieżące zapełnienie bazy w zakresie komunikacyjnego OC sięga 98 procent. Ubezpieczyciele zobowiązani są - w ciągu maksymalnie 14 dni - przesłać do UFG informacje o polisie, licząc od daty jej sprzedaży. - Jeżeli w niedalekiej przyszłości uruchomimy dodatkowe funkcjonalności systemów UFG, polegające m.in. na porównaniu („zderzeniu”) daty pierwszej rejestracji pojazdu w RP z datą zawarcia umowy OC system kontroli stanie się szczelniejszy – zaznacza Hubert Stoklas. - A eliminowanie nieubezpieczonych samochodów z polskich dróg, jeszcze bardziej efektywne. – dodaje.

Fundusz szacuje, że dziś po polskich drogach porusza się około 250 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Rocznie do UFG wpływa około 6,5 tysiąca roszczeń od osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczone lub niezidentyfikowane pojazdy. Nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy szkód kosztują - innych właścicieli pojazdów w Polsce – już ponad 70 mln złotych, rocznie. Wypłaty z UFG finansowane są przede wszystkim ze składek kierowców wykupujących OC.

* w 2012 roku liczba kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC objęła 79,2 tysięcy posiadaczy pojazdów, o prawie 40 proc. więcej niż rok wcześniej.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook