UFG: Grupy wiekowe i regiony ryzyka kolizji z pojazdem bez OC
środa, 03 kwietnia 2013 08:31

Największe prawdopodobieństwo kolizji z pojazdem bez ważnego OC komunikacyjnego jest w województwach: lubuskim, małopolskim, opolskim, warmińsko mazurskim i świętokrzyskim – wynika z najnowszego raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. OC nie kupują najczęściej mężczyźni w wieku do 25 lat. W tej grupie, ryzyko że posiadacz pojazdu nie ma tej obowiązkowej polisy, jest aż czterokrotnie większe niż u przeciętnego posiadacza pojazdu w Polsce.

- To są bardzo niepokojące dane, szczególnie, że to młodzi kierowcy powodują najwięcej wypadków w Polsce – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Jeżeli dodać do tego często brawurową jazdę młodych kierowców i dramatyczne skutki powodowanych przez nich wypadków - to obciążenia dla innych właścicieli pojazdów, wykupujących OC - rosną bardzo szybko. Tylko w ubiegłym roku wzrosły o 20 procent – dodaje.

Według danych UFG, średni wskaźnik wykrytych nieubezpieczonych, płacących karę za brak OC w 2012 r., uplasował się na poziomie 0,3. Najczęściej wykrywano kierowców pojazdu bez OC w grupie osób w wieku do 25 lat (0,8). W drugiej kolejności niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego wykrywano wśród prowadzących w wieku 26-29 lat (0,4). Im starszy kierowca, tym prawdopodobieństwo braku OC jest mniejsze w przedziałach wiekowych 30-39 lat, 40-49, 50-59 i 60-69 odnotowano wskaźnik na poziomie 0,2. Natomiast wskaźnik dla prowadzących w grupach 70-79 i >80 lat wyniósł 0,1.

Z analizy spraw prowadzonych przez UFG wynika, że powodem jazdy bez OC jest często brak świadomości lub ignorowanie obowiązku posiadania tej polisy. Inne przyczyny to:

  • wprowadzenie w błąd co do ważności polisy OC poprzedniego właściciela - przy zakupie pojazdu w komisie;
  • korzystanie, wbrew przepisom, z pojazdu niezarejestrowanego;
  • nieopłacenie wszystkich rat składki za OC i nieprzedłużenie się umowy ubezpieczenia na kolejny rok;
  • wypowiedzenie umowy OC poprzedniego właściciela i brak zakupu własnego ubezpieczenia.


Aż jedną trzecią wypadków – z udziałem pojazdów bez OC – powodują kierowcy nie będący ich właścicielami. Tymczasem ponoszą oni odpowiedzialność finansową za spowodowany wypadek solidarnie z właścicielem pojazdu, który nie wykupił OC.

Jeśli zaś chodzi o prawdopodobieństwo kolizji z pojazdem bez ważnego OC komunikacyjnego w poszczególnych regionach, to według danych UFG jest ono największe w 5 województwach: lubuskim, małopolskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Na poziomie średniej krajowej plasuje się również 5 województw: zachodniopomorskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i dolnośląskie. Poniżej średniej znalazły się województwa: pomorskie, kujawsko – pomorskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie i śląskie.

W 2012 roku UFG wysłał ponad 40 tysięcy wezwań do zapłacenia kary za brak komunikacyjnego OC  (rok wcześniej - 28,7 tys. wezwań*). Ponad jedna czwarta tych spraw była efektem własnych ustaleń Funduszu na podstawie informacji z ogólnopolskiej bazy polis OC. Z kolei z kar za brak OC UFG zebrał w tym okresie ponad 15 mln zł, wobec 13,8 mln zł rok wcześniej. Jazda bez OC po polskich drogach staje się jednak coraz trudniejsza. Częściej ten obowiązek kontroluje policja i wydziały komunikacji.

- W minionym roku liczba zawiadomień o braku OC, napływających do Funduszu od policji i wydziałów komunikacji wzrosła średnio o 40 procent – mówi Hubert Stoklas, wiceprezes UFG.

Uruchomienie przez UFG ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych spowodowało też, że wykrycie braku OC jest możliwe również bez kontroli drogowej. W bazie tej znajduje się już ponad 200 milionów rekordów o wszystkich sprzedanych ubezpieczeniach OC i autocasco, również w latach poprzednich. Ponad rok temu Fundusz uruchomił tzw. wirtualnego policjanta pozwalającego na wykrycie braku OC bez kontroli drogowej. Nowe narzędzie informatyczne wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu i stale monitoruje bazę polis OC, pod tym kątem. Bieżące zapełnienie bazy w zakresie komunikacyjnego OC sięga 98 procent. Ubezpieczyciele zobowiązani są - w ciągu maksymalnie 14 dni - przesłać do UFG informacje o polisie, licząc od daty jej sprzedaży. - Jeżeli w niedalekiej przyszłości uruchomimy dodatkowe funkcjonalności systemów UFG, polegające m.in. na porównaniu („zderzeniu”) daty pierwszej rejestracji pojazdu w RP z datą zawarcia umowy OC system kontroli stanie się szczelniejszy – zaznacza Hubert Stoklas. - A eliminowanie nieubezpieczonych samochodów z polskich dróg, jeszcze bardziej efektywne. – dodaje.

Fundusz szacuje, że dziś po polskich drogach porusza się około 250 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Rocznie do UFG wpływa około 6,5 tysiąca roszczeń od osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczone lub niezidentyfikowane pojazdy. Nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy szkód kosztują - innych właścicieli pojazdów w Polsce – już ponad 70 mln złotych, rocznie. Wypłaty z UFG finansowane są przede wszystkim ze składek kierowców wykupujących OC.

* w 2012 roku liczba kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC objęła 79,2 tysięcy posiadaczy pojazdów, o prawie 40 proc. więcej niż rok wcześniej.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Aon Benfield: Dalszy wzrost kapitału alternatywnego

Kapitał alternatywny wzrósł w 2017 r. o 8 mld dol., do 89 mld dol. W 2018 r., po mocnym I kwartale, spodziewany jest jego dalszy wzrost – wynika z...


czytaj dalej

VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły...


czytaj dalej

Rozmowy bez asekuracji: Broker gotowy na wszystko

17 kwietnia ukazał się kolejny odcinek „Rozmów bez asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Broker gotowy na wszystko” był dyrektor Marcin...


czytaj dalej

Reso: Zbliża się start V edycji „Moich Małych Mistrzostw”

Już za kilka dni rozpocznie się piąta edycja „Moich Małych Mistrzostw” – cyklu pikników o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy