Reklama

Wydarzenia Miesiąca - Luty 2013
poniedziałek, 11 marca 2013 09:29

10 urodziny Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, propozycja opodatkowania polis inwestycyjnych, Open Life, indywidualizacja w ofertach produktowych, oraz nowi członkowie zarządu Europy – tak przedstawia się lutowa lista laureatów cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

WYDARZENIE MIESIĄCA – Laur w najważniejszej kategorii rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej” został przyznany jubileuszowi 10-lecia Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. W ten sposób „Gazeta Ubezpieczeniowa” chciała uhonorować PIPUiF za jej dotychczasową działalność, a w szczególności za uporczywą walkę o popularyzację oszczędzania na emeryturę w ramach III filara.

TEMAT MIESIĄCA Projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT (autorstwa Ministerstwa Finansów), zakładający m.in. opodatkowanie świadczeń z polisolokat i ubezpieczeń strukturyzowanych. W tym przypadku o wyróżnieniu zadecydowały potencjalne konsekwencje, jakie dla polskiego rynku życiowego będą miały nowe regulacje. Skutkiem wprowadzenia nowych przepisów może być (i najprawdopodobniej będzie) powrót działu I do tradycyjnej roli dostawcy ofert oszczędnościowo-ochronnych, a nie rozwiązań inwestycyjnych, jak miało to miejsce (i nadal jeszcze ma) dotychczas.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA – Decyzją „GU” lutowy laur w tej kategorii został przyznany Open Life. O uhonorowaniu właśnie tego ubezpieczyciela zdecydowały dwa czynniki: podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań, mających na celu eliminację kontrowersji w procesie sprzedaży produktów inwestycyjnych (obniżenie opłat za przedwczesne rozwiązanie umowy, poszerzenie zakresu informacji przekazywanych klientom, zmiana charakteru polis z grupowych na indywidualne, itp.), oraz świetne wyniki za rok 2012 (dojście do pułapu 3,33 mld zł przypisu po 17 miesiącach od rozpoczęcia działalności robi naprawdę duże wrażenie).

ZJAWISKO MIESIĄCA
– Niniejsze wyróżnienie „GU” przyznała coraz wyraźniej zarysowującej się na naszym rynku tendencji do indywidualizacji ofert ochronnych dla osób fizycznych, widoczną w nowych propozycjach AXA Direct i D.A.S. W ten sposób chcielibyśmy docenić odpowiedź towarzystw na stojące przed nimi wyzwania, stworzone przez procesy rynkowe (gasnące zainteresowanie AC i nierentowność OC), oraz presję lokalno - globalną (spowolnienie gospodarcze, skutkujące ograniczeniem wydatków na polisy osób fizycznych. W jego efekcie zakłady zaczęły indywidualizować propozycje adresowane do przeciętnego Kowalskiego)

LUDZIE MIESIĄCA – „Gazeta” zdecydowała o przyznaniu niniejszego lauru za miesiąc luty dwu nowym członkom zarządu Europy: Maratowi Nevretdinovowi i Andrzejowi Popielskiemu. W ten sposób chcielibyśmy wyrazić swoje uznanie dla awansu obu Panów, którzy do tej pory piastowali nieco mniej prestiżowe funkcje niż członkowie zarządu jednego z potentatów polskiego rynku ubezpieczeń.

Artur Makowiecki
redaktor portalu www.gu.com.pl

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook