Reklama

Rynek ubezpieczeń: Gothaer kontroluje już niemal całe PTU
środa, 11 stycznia 2012 09:20

Niemiecka grupa ubezpieczeniowa Gothaer zwiększyła do 99,86% swój udział w akcjonariacie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. Stało się tak w wyniku odkupienia przez kolońską firmę pakietu akcji PTU należącego do Polskiego Towarzystwa Reasekuracji.

W grudniu ubiegłego roku Gothaer przejął kolejne 20,58% akcji PTU, należące dotąd do Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (Polish Re). Obecnie firma z Kolonii dysponuje obecnie 99,86% akcji ubezpieczyciela. Strony transakcji uzgodniły, że jej wartość nie zostanie ujawniona. Inwestor strategiczny polskiego ubezpieczyciela zapowiedział, że w najbliższych tygodniach złoży ofertę odkupu akcji pozostałym małym udziałowcom, w których rękach pozostało 0,14% kapitału zakładowego towarzystwa.

 

Gothaer rozpoczął inwestycję w PTU w lipcu 2010 r., kiedy to kupił 45,42% kapitału zakładowego towarzystwa (15.003.180 sztuk akcji) za 131,4 mln zł od dwóch spółek zależnych koncernu chemicznego Ciech - Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda oraz Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy. W październiku 2010 r. powiększył swój udział o 4,05% akcji posiadanych przez spółkę Swisspol Capital. W grudniu 2010 roku niemiecki koncern dokupił kolejne 25,01% akcji należących do firm Techwell oraz Investa Inwestycje. Warto również przypomnieć, że w wyniku podwyższenia kapitału podstawowego PTU na początku 2011 roku, udział niemieckiego koncernu w akcjonariacie spółki zwiększył się z 74,49% do ponad 79%.

Przejęcie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń było pierwszą akwizycją w trwającej od 1820 roku historii Gothaer.

Po trzech kwartałach 2011 r. przypis składki brutto uzyskany przez PTU wyniósł 366,21 mln zł, co oznacza wzrost o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., przy czym w samym III kwartale przypis składki wyniósł 132,1 mln zł, o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, i o 3,6% więcej niż w II kwartale 2011 r. Dominującą rolę w portfelu PTU odgrywa OC komunikacyjne, jednak jego udział zmniejszył się już do 49,7% (dla autocasco wynosi 22,5%). W wyniku restrukturyzacji portfela udział ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wzrósł na koniec września ub.r. do 27,8%, czyli 101,8 mln zł.

Po 9 miesiącach 2011 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto  spadły o 9,1 mln zł, do 215,2 mln zł, a wskaźnik szkodowości na udziale własnym obniżył się o 2,6 punktu procentowego, do 69,6%. Koszty działalności ubezpieczeniowej (bez prowizji od reasekuratorów) wzrosły rok do roku o 3,3%, do 97,8 mln zł. Na dzień 30 września ub.r. PTU wypracowało 1,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 484% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PTU, gu.com.pl)

 

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook