Gazeta Ubezpieczeniowa On-Line
Redakcja Gazety Ubezpieczeniowej

Agencja Wydawniczo-Promocyjna Opoka

Prezes:
dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka
tel. (22) 628 26 31
bozena.wysocka@gu.com.pl

Adres redakcji:
ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel./fax (22) 696 21 60

Redaktor naczelna:
Bożena M. Dołęgowska-Wysocka
tel. (22) 628 26 31
bozena.wysocka@gu.com.pl

Dyrektor ds. marketingu i rozwoju:
Aleksandra Wysocka-Zańko
tel. kom. 501 278 916
a.wysocka-zanko@gu.com.pl

Sekretarz redakcji – red. techn.:
Anna Cichowicz
tel. (22) 696 21 60
anna.cichowicz@gu.com.pl

Redakcja internetowa:
Artur Makowiecki - redaktor
artur.makowiecki@gu.com.pl

Mariusz Kamiński
organizacja archiwum

Sławomir Okrzesik
webmaster
slawomir.okrzesik@gu.com.pl

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy