Reklama

Bo to przecież czwarta władza...
wtorek, 03 marca 2009 21:49
We wtorek 17 lutego w Galerii ZADRA odbyło się kameralne spotkanie przyjaciół „Gazety Ubezpieczeniowej”. Świętowaliśmy wspólnie 10-lecie pisma, które pojawiło się na rynku prasowym wraz z nastaniem reformy emerytalnej, zimą 1999 r.

Te 10 lat minęło jak jeden dzień – mówiła redaktor naczelna i wydawca gazety Bożena M. Dołęgowska-Wysocka, serdecznie witając wszystkich zgromadzonych. – Były to inne czasy i inny etap rynku ubezpieczeniowego. Specjalnie przygotowaliśmy dla Państwa najstarsze numery naszego pisma sprzed dziesięciu, dziewięciu i ośmiu lat, aby przypomnieć stare radości i stare smutki, o których już wszyscy zapomnieliśmy. To samo będzie za następnych 10 lat, kiedy po kryzysie nie będzie już ani śladu.

Prof. dr hab. Jan Monkiewicz wygłosił miniwykład ex cathedra o stanie i perspektywach światowego rynku ubezpieczeniowego. Ta krótka, aczkolwiek bardzo serio przeprowadzona analiza kryzysu, który wstrząsa całą światową gospodarką, nie omijając naszego rynku ubezpieczeniowego, zakończona została dowcipną konkluzją, że wszystko to z powodu, że na szczytach najważniejszych instytucji finansowych rządzili i rządzą mężczyźni; gdy odchodzą, zmieceni kryzysem, to zastępują ich inni osobnicy tej samej płci. – Dajmy na te stanowiska kobiety – perorował profesor – a od razu wszystkim stanie się lżej. Wybuchami śmiechu skwitowali zgromadzeni konkretne personalne propozycje pana profesora, aczkolwiek niejednemu przyszło na myśl, że to może nie do końca są żarty?...

A potem było mnóstwo serdeczności, podziękowań i kwiatów, tak dla jubilatki, jak i nagrodzonych przez gazetę osób i instytucji. Elżbieta Turkowska-Tyrluk została Damą Dziesięciolecia, a Stanisław Nowak – Gentlemanem Dziesięciolecia. Otrzymali olejne portrety pędzla Alfreda Wysockiego, artysty plastyka, który namalował wszystkie portrety „Człowieka Roku Ubezpieczeń”: 2003, Stanisława Rogowskiego, 2004, Jana Monkiewicza, 2005, Tomasza Mintofta-Czyża, 2006, Tadeusza Szumlicza, 2007, Franza Fuchsa, 2008, Adama Sankowskiego, i 2009, Jerzego Handschke. – Nie przygotowałam tym razem żadnych dyplomów – mówiła redaktor naczelna – bo te tytuły mówią same za siebie. Wy po prostu jesteście i zawsze byliście damą i gentlemanem w całym swoim życiu prywatnym i zawodowym. Jak dobrze, że Was poznałam!

Grupa PZU SA została uhonorowana tytułem Ubezpieczyciela z Sercem – nagrodę odebrał Dariusz Krzewina, prezes PZU Życie SA. – Dziękuję za wszystko, co PZU uczyniło dla szpitala na Górce w Busku-Zdroju, nad którym od sześciu lat „Gazeta Ubezpieczeniowa” sprawuje patronat medialny – mówiła red. Dołęgowska-Wysocka. – Tę przepiękną wydzierankę wykonały chore dzieci ze szpitala w ramach terapii zajęciowej. Za 1 milion złotych z Funduszu Prewencyjnego ubezpieczyciela nie tylko zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, ale wykonano projekty nowego bloku operacyjnego szpitala, który pracuje efektywnie już od ponad roku – mówiła Halina Wielogórska, była zastępczyni dyrektora szpitala na Górce, obecnie pracująca w warszawskiej centrali Fundacji Zdążyć z Pomocą, której prezes Stanisław Kowalski i wiceprezes Urszula Bogobowicz także zaszczycili wtorkową uroczystość.

Helmut Klingseisen, prezes OVB Polska, otrzymał z rąk prezesa Kowalskiego płaskorzeźbę Za Czynienie Dobra dla Szpitala na Górce w Busku-Zdroju, szczególnie za wkład finansowy, za który został kompleksowo odnowiony szpitalny park. Prezes Klingseisen szerzej zainteresował się działalnością Fundacji Zdążyć z Pomocą i obiecał dotację na rzecz nowego warszawskiego centrum rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, którego otwarcie ma nastąpić w połowie bieżącego roku.

Teresa Grabowska, członek zarządu HDI Gerling Życie, odebrała Złocisty Puchar za 7 lat współpracy towarzystwa i Gazety przy wakacyjnym Konkursie Rysunkowym dla dzieci. – Od kilku lat po zakończeniu konkursu odbywają się aukcje nagrodzonych prac wśród pracowników towarzystwa, a pieniądze trafiają do instytucji pożytku społecznego. W roku ubiegłym i bieżącym część środków otrzymał także szpital na Górce – przypomniała red. Dołęgowska-Wysocka.

Na zakończenie wspaniały kabaret Fesnak Band śpiewał gościom szlagiery ubezpieczeniowe, w tym specjalną piosenkę napisaną na jubileusz Gazety. Jubileuszowi „Gazety Ubezpieczeniowej” towarzyszyła wystawa prac Bożeny M. Dołęgowskiej-Wysockiej: fotografii, obrazów malowanych na desce oraz szkle (patrz folder z wystawy na str. 14).


Do Galerii Zadra przy ul. Andersa 29 w Warszawie, której niezapomnianego ducha tworzy pani Jolanta Drzyzga, przyszli dziennikarze i pracownicy redakcji zarówno ze starego, jak i nowego składu: Małgosia Dygas, Włodek Kazimierczak, Marcin Jaworski, Małgosia Nowaczewska, Ania Cichowicz, Mariolka Niedbał, Sławek Okrzesik, Artur Makowiecki, Robert Rutkowski, Grzegorz Piotrowski, Ola Wysocka-Zańko, Piotr Zańko. Wszystkim serdecznie dziękuję za lata pracy, dziesiątki napisanych i zredagowanych oraz skorektowanych artykułów i wytrzymałość w nie zawsze łatwych redakcyjnych chwilach.

Bożena M. Dołęgowska-Wysocka


LAUDACJE I GRATULACJE

Dr Stanisław Rogowski, redaktor naczelny „Rozpraw Ubezpieczeniowych”: „Mimo swego wieku – a wśród tego typu tytułów, które często nie wychodzą poza wczesne dzieciństwo, 10 lat to naprawdę sporo. Gazeta emanuje wciąż młodzieńczym wigorem, energią i pomysłowością, które to cechy przejęła zapewne od swej Pomysłodawczyni, Wydawcy i Redaktora Naczelnego w jednej osobie”...

Prof. Jerzy Łańcucki w imieniu kolegium „Prawa Asekuracyjnego”: „Znana i ceniona jest Pani pasja, wiedza, doświadczenie oraz życzliwy, a zarazem obiektywny stosunek do ludzi i przedmiotów związanych z rynkiem ubezpieczeniowym. Godna podziwu – oprócz osobistego zaangażowania dziennikarskiego – jest Pani pasja społecznikowska na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz inicjatywy Gazety na rzecz wspierania edukacji, kultury i talentów”.

Franciszek Robert Zięba, prezes Europejskiej Akademii Planowania Finansowego: „Jubileusz oraz obecny stan rynku finansowego jest także okazją, by zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansowym gospodarstw domowych. Chciałbym zachęcić Panią Redaktor Naczelną do dalszego patronatu nad kształceniem doradców finansowych i specjalistów rynku finansowego, świadczących usługi finansowe w zakresie finansów osobistych”.

Halina Olendzka, Rzecznik Ubezpieczonych, Krystyna Krawczyk, Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Aleksander Daszewski, prezes zarządu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej: „...mamy nadzieję, że podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, współpraca miedzy nami będzie się pomyślnie rozwijała, kontynuując dotychczasowe formy i poszukując nowych – odpowiadających wymogom ewolucji praw rynku ubezpieczeniowego i miejsca, jakie zajmują na nim konsumenci”.

Maciej Łabęcki, prezes zarządu OSPUiF, Iwona Tyszka, wiceprezes zarządu OSPUiF: „Dziękujemy za krzewienie wiedzy, przekazywanie nam wszelkich aktualności i nowinek ubezpieczeniowych, przedstawianie kwestii legislacyjnych i interpretacyjnych z zakresu prawa ubezpieczeniowego dzięki zgromadzeniu w zespole redakcyjnym tak wielu znakomitości z zakresu prawa nie tylko ubezpieczeniowego”.

Dr Stanisław Nowak, prezes zarządu IGUIOR wraz z całym zarządem Izby: „Przez cały czas dotychczasowej działalności Gazeta Ubezpieczeniowa, skutecznie inspirowana i kierowana przez Panią Doktor, stała się forum wymiany poglądów i opinii środowisk ubezpieczeniowych, inicjatorem i realizatorem tak potrzebnej edukacji ubezpieczeniowej oraz ciepłym duszkiem, jakże cennych inicjatyw społecznych, dziś bardzo potrzebnych, choć nie zawsze docenianych”.

Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: „Osiągnięty przez Gazetę dorobek wyraża się w tym, że w ciągu dekady stała się ona jedną z najbardziej czytanych i przydatnych gazet fachowych dla szerokiej rzeszy kadry pracującej w firmach ubezpieczeniowych, a także ubezpieczających się – klientów. Daje to powody do satysfakcji”.

Ned Radikow, wiceprezes zarządu TUiR WARTA SA, Norbert Dąbrowski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Sieci Wyłącznej TUiR WARTA SA, Grzegorz Czekiel, dyrektor Biura Zarządzania Wsparciem Sieci Wyłącznej: „Podziękowania dla Pani Bożeny M. Dołęgowskiej-Wysockiej za dotychczasową owocną współpracę z TUiR WARTA SA oraz niezwykłą mądrość, obiektywizm i zaangażowanie w kształtowanie polskiego rynku ubezpieczeń”.

Franz Fuchs, prezes zarządu Compensa TU SA Vienna Insurance Group: „Państwa wydawnictwo już na stałe wpisało się w krajobraz polskiego rynku ubezpieczeniowego i odgrywa na nim niezwykle istotną rolę komentatora, ale także propagatora wiedzy na temat działalności naszej branży. Proszę przyjąć słowa najwyższego uznania za dokonania Gazety Ubezpieczeniowej, które dla mnie jako osoby związanej od lat z branżą ubezpieczeniową są trudne do przecenienia”.

Piotr Narloch, prezes zarządu Grupy Concordia: „Od 10 lat jesteście Państwo godnym zaufania partnerem naszego towarzystwa, dlatego wysoko cenimy sobie relacje z Państwem. Pełnicie Państwo istotną rolę w budowaniu silnej pozycji towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku finansowym, a także szerzeniu wiedzy z zakresu ubezpieczeń”.

Sławomir Waleryś, prezes zarządu HDI GELIRNG: „Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień... Jestem przekonany, że to dzięki Pani ogromnej pracy i zaangażowaniu możemy świętować 10-lecie „Gazety Ubezpieczeniowej”, pisma naszego środowiska”.

Jacek Kliszcz, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów: „Środowisko brokerskie bardzo sobie ceni bezpośrednie, przyjazne, przyjacielskie stosunki z panią Bożeną Dołęgowską-Wysocką, której osobisty urok, umiłowanie świata, tolerancyjne traktowanie ludzkich słabostek i wielokierunkowe inicjatywy działań społecznych wywierają niezatarty ślad w linii programowej Gazety Ubezpieczeniowej”.

Peter Grudniak, prezes zarządu HMP Polska: „Gazeta Ubezpieczeniowa” prowadziła i prowadzi nadal niezwykle wartościową działalność edukacyjną. Państwa praca wpływa na rynek, jego jakość i stały rozwój. Piszę te słowa w moim własnym imieniu, ale jestem pewien, że wyrażam opinię pozostałych uczestników rynku ubezpieczeń”.


Piosenka o Mirce, Gazecie i ogólnie o życiu

Ref.
Jeśli coś się dzieje w świecie, gdzieś pojawia opcja nowa
Zaraz wszystko jest w gazecie, pisze Ubezpieczeniowa
Wyjaśnia i informuje, analizy przeprowadza
Przyszłość branży prognozuje, bo to przecież IV władza

Jest gazeta, bo szefowa, uparła się bez wątpienia
Była to idea nowa, pisać o ubezpieczeniach
Od 10 lat w biznesie, bo zaczęła w zeszłym wieku
Co tydzień nowiny niesie, o ryzyku, o człowieku...

Ref.
Jeśli coś się dzieje w świecie...

A Naczelna jest życzliwa, wszystkim radzi, wszystkich wspiera
Szalona lokomotywa, bo energia ją rozpiera
Bierze udział w wielkich akcjach, i o dzieciach też pamięta
Czy w pracy, czy na wakacjach, zawsze miła, uśmiechnięta...

Ref.
Jeśli coś się dzieje w świecie...

Coda
A dziś się tak dużo dzieje, na uroczystym przyjęciu
Niech się Mirka głośno śmieje, przy artystycznym zadęciu ...
(tuba) (sto lat, sto lat)

Tekst i muzyka: Andrzej Fesnak


Skład Kabaretu FESNAK BAND:

Andrzej Fesnak: banjolele i harmonijka ustna, śpiew
Janusz Nowak: gitara, śpiew
Bogdan Drewnowski: tuba, śpiew
Roman Ochociński: instrumenty perkusyjne, tarka, tamburyn, marakasy, śpiew
Hanna Nowak:  śpiew
Teksty piosenek: Andrzej Fesnak, Janusz Nowak,
muzyka Sławomir Zygmunt.

Wszystkie osoby związane z rynkiem finansowym, w tym trzech doradców z tytułami EAFP.

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook