Reklama

Iwona Duda zastępcą przewodniczącego KNF
piątek, 06 października 2006 10:50
Iwona Duda  została wczoraj powołana przez premiera na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

 Iwona Duda pełniła ostatnio, od  4 września 2006 r.,  funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego KNF. Od listopada 2005 r. - dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Sprawowała  również funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów oraz brała  udział w pracach Rady do spraw Systemu Płatniczego przy NBP.
Jest także zastępcą przewodniczącego w Radzie Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego i członkiem rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 1998 do 2005 r. pracowała Od 1998 do 2005 r. w instytucjach nadzoru emerytalnego; najpierw w UNFE, a następnie w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
Iwona Duda jest urzędnikiem służby cywilnej. Absolwentka wydziału Ekonomiczno - Społecznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Zna biegle język niemiecki, mówi dobrze, także po angielsku i rosyjsku. Uczestniczyła w wielu stażach i szkoleniach zagranicznych, między innymi w The Pension & Welfare Benefis Administration w Bostonie. Ukończyła, także studium dla Doradcy Inwestycyjnego i kurs maklera giełdowego. Jest autorką licznych artykułów prasowych dotyczących nowego systemu emerytalnego.

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook