Reklama

Grupa Concordia: szkoła ubezpieczona od sepsy
poniedziałek, 27 sierpnia 2007 12:52
Po serii groźnych zachorowań na sepsę, Grupa Concordia zdecydowała się na rozszerzenie pakietu ubezpieczeń dla szkół o świadczenie z tytułu zachorowania i śmierci w wyniku sepsy. „Bezpieczna Szkoła” zawiera teraz w polisie ubezpieczeniowej osobne rozszerzenie dotyczące tej choroby. Jest to jedna z pierwszych takich propozycji towarzystwa ubezpieczeniowego działającego w Polsce.

Pakiet „Bezpieczna Szkoła” skierowany jest do placówek oświatowo-wychowawczych – żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, a także innych placówek wychowawczych i uczelni wyższych. O całoroczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków swoich pociech mogą zadbać także rodzice – ubezpieczając samodzielnie co najmniej 50% uczniów danej placówki.

Oferta stanowi uzupełnienie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo, instytucja edukacyjna wybierająca pakiet Concordii może zagwarantować sobie ubezpieczenie OC nauczycieli, ubezpieczenie OC placówki szkolnej z tytułu posiadania lub użytkowania mienia, a także zapewnić świadczenia chroniące przed skutkami finansowymi związanymi z pożarem, kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem.

- Pakiet „Bezpieczna Szkoła” to także sposób na ujarzmienie temperamentu wychowanków tych placówek oraz skutków ich działań – mówi Katarzyna Kasztelan- Przybylska z firmy ubezpieczeniowej Grupa Concordia. – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego szkoły, księgozbiorów, a także szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, to konieczność w miejscu, gdzie jednocześnie przebywa tak duża grupa rówieśników. – Dzięki pakietowi możemy również przestać martwić się o mienie pozostawione w szatni. Osoba poszkodowana w wyniku takiego zdarzenia losowego otrzyma gratyfikację finansową za poniesioną szkodę  – dodaje.

 

TUW „TUW”: Wybrano zarząd nowej kadencji

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad dokonano m.in. wyboru zarządu...


czytaj dalej

Inter Polska: Marcin Andruchewicz członkiem zarządu ds. ryzyka

25 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządów...


czytaj dalej

Atradius: Firmy z krajów Ameryki Północnej spodziewają się opóźnień w płatnościach

Międzynarodowa polityka, spory handlowe oraz wzrost upadłości negatywnie wpłyną na praktyki płatnicze B2B w największych gospodarkach Ameryki...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Ubezpieczenie transportu ropy jest coraz kosztowniejsze

Według osób zaznajomionych ze stawkami ubezpieczycieli, tzw. premie za ryzyko wojenne dla standardowego ładunku ropy naftowej z Zatoki Perskiej i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Kto jest gotowy na PPK?

25 czerwca ukazał się 72. odcinek gość podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook