Reklama

TK: świadczenia wyrównawcze dla byłych agentów ubezpieczeniowych zgodne z konstytucją
piątek, 20 lipca 2007 18:13
{mosimage}Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek 17 lipca, że, przepisy Kodeksu cywilnego nakazujące firmom ubezpieczeniowym wypłatę tzw. świadczeń wyrównawczych dla agentów, z którymi rozwiązano umowę są zgodne z konstytucją.

TK orzekał w związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Wtorkowy wyrok oznacza, że sądy będą mogły wznowić zawieszone postępowania i orzekać w sprawach, w których byli agenci ubezpieczeniowi domagali się wypłaty świadczeń.

Kilkanaście spraw o świadczenia wyrównawcze wnieśli do sadów byli agenci ING Nationale Nederlanden Polska. Powoływali się oni na przepisy Kodeksu cywilnego znowelizowane w 2000 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie miał wątpliwości czy przepis przywoływany przez byłych agentów jest zgodny z konstytucją m.in. z zasadą swobody kształtowania umów.

Kwestionowane przepisy przewidują tzw. świadczenia wyrównawcze dla prowadzących sprzedaż agencyjną. Dotyczy to również umów agencyjnych zawartych przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego, tj. przed 9 grudnia 2000 r. i po upływie roku od dnia jej wejścia w życie.

Po rozwiązaniu umowy agent może żądać świadczenia wyrównawczego od dającego zlecenie, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Zasadę tę wprowadzono, przenosząc do polskiego prawa rozwiązania UE.

Sprawa wynikła z powództwa jednego z agentów ubezpieczeniowych, który podnosił, że ubezpieczyciel, nawet po rozwiązaniu umowy agencyjnej, czerpie korzyści z umowy, którą agent zawarł z klientem. Firma ubezpieczeniowa wnosiła o oddalenie powództwa.

Były agent ING Nationale Nederlanden Polska Marek K. zawarł umowę agencyjną z towarzystwem w 1997 r. Umowę rozwiązano w 2002 r., na podstawie porozumienia stron. Dwa lata później były agent skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew, w którym wniósł o zasądzenie od pozwanego 40 tys. zł wraz z odsetkami z tytułu świadczenia wyrównawczego.

Jeszcze w październiku ub.r. opinię w sprawie konstytucyjności świadczeń wyrównawczych przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Była to "opinia przyjaciela sądu" (amicus curiae), czyli opinia zawierająca dodatkowe argumenty, która ma pomóc sądowi w rozpatrzeniu sprawy. Fundacja przedstawiała już takie opinie w TK.

Fundacja poinformowała w komunikacie, że "problem dochodzenia świadczeń wyrównawczych nie dotyczy tylko i wyłącznie Marka K., a więc agenta, którego sprawa stała się podstawą pytania prawnego do TK. Problem ten jest szerszy i dotyczy grupy 13 agentów dochodzących swoich praw od ING Nationale Nederlanden" - wyjaśniła Fundacja. Sprawy sądowe były zawieszone do czasu wyroku TK.

Towarzystwo ubezpieczeniowe wniosło o oddalenie powództwa twierdząc, że przywołany przepis Kodeksu cywilnego jest niekonstytucyjny. Dlatego Sąd Okręgowy zwrócił się do TK. Zdaniem Sądu ustawa narusza m.in. zasadę lex retro non agit, czyli nie działania prawa wstecz. Obejmuje ona bowiem również umowy agencyjne zawarte przed nowelizacją kodeksu, a więc z okresu, gdy nie przewidywał on świadczeń wyrównawczych. Ustawa nie precyzuje też, za jaki okres agent miałby prawo do świadczenia wyrównawczego. Tych wątpliwości Trybunał nie podzielił.

( źródło: PAP )

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook