Reklama

Zmiana prawa: rządowa nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych
środa, 23 maja 2007 09:54
{mosimage}We wtorek 22 maja na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych. Zmiana przepisów dotyczy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Konieczność dostosowania polskiego prawa do rozwiązań unijnych, czyli w tym wypadku piątej dyrektywy komunikacyjnej z maja 2005 r wymusiła na polskich władzach nowelizację przepisów. Po opublikowaniu w czerwcu 2005 r. piątej dyrektywy komunikacyjnej, kraje UE miały 2 lata na jej przeniesienie do prawa krajowego (dokładnie do 11 czerwca 2007.). Nowe regulacje prawne mają na celu zwiększenie ochrony osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Pojawi się możliwość uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanego sprawcę.

Zgodnie z wymogami unijnymi, rząd określił nowe wysokości minimalnych kwot gwarancyjnych w OC (suma, poniżej której nie może zostać określona odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniach majątkowych).W przypadku szkód doznanych przez osobę będzie to 1 mln euro na poszkodowanego lub 5 mln euro na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych. W przypadku uszkodzeń mienia będzie to 1 mln euro na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Obecnie minimalne stawki gwarancyjne są w Polsce ponadtrzykrotnie niższe (1,5 mln euro za szkody osobowe, 300 tys. euro za szkody w mieniu). Dlatego Polska wystąpi do Komisji Europejskiej o możliwość wprowadzenia pięcioletniego okresu przejściowego, do 2012 r. Jest to najdłuższy okres przejściowy przewidziany w prawie UE.

Propozycja rządu przewiduje, że do 10 grudnia 2009 r. będą obowiązywały obecne stawki, natomiast od 11 grudnia 2009 r. do 10 czerwca 2012 r. sumy gwarancyjne będą podwyższone do połowy wysokości przewidzianych dyrektywą unijną. Analogiczne rozwiązania mają obowiązywać w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń OC rolników.

Nie wzbudziła sprzeciwu propozycja rządu, aby szkody wyrządzone przez pojazdy pozbawione tablic rejestracyjnych (lub wyposażone w fałszywe tablice) były traktowane tak, jakby pojazdy te były zarejestrowane w państwie, w którym wypadek się zdarzył. Odpowiedzialność za te szkody będzie ponosił fundusz gwarancyjny -  nawet w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC. W Polsce jest to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W przepisach znajdą się również zapisy, dzięki którym organ nadzoru będzie mógł nałożyć karę finansową na ubezpieczyciela, gdy nie zaspokoi on roszczeń klienta, posiadacza polisy OC.

Także procedury zaspokajania przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń posiadaczy polisy OC znalazły swoje miejsce w nowych regulacjach prawnych. Będą one identyczne jak w przypadku zakładów ubezpieczeń i za niedopełnienie obowiązków będzie grozić kara finansowa nakładana przez ministra finansów.

Wiceminister finansów Arkadiusz Huzarek zapewnił posłów, że zmiany nie powinny mieć wpływu na podwyższenie składek ubezpieczeniowych.
Posłowie nie zgłaszali w zasadzie zastrzeżeń do projektu. Uzupełnili listę odpowiedzialności odszkodowawczej o brakujący przypadek wypłaty odszkodowania, gdy przy szkodach na mieniu uczestnik wypadku poniósł śmierć.

Została wprowadzona również zmiana dotycząca daty wejścia ustawy w życie. Mając na uwadze fakt, że termin wprowadzenia nowych przepisów zgodnie z wymogami UE upływa 11 czerwca br., a nie jest pewne, że do tego czasu Sejm i Senat zakończą prace, ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

( źródło: „Puls Biznesu” )

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook