Reklama

VIII Dyrektywa UE w sprawie audytów firm wchodzi w życie PDF Drukuj Email
wtorek, 27 czerwca 2006 12:17

Wkrótce wchodzi w życie nowa dyrektywa Unii Europejskiej o badaniu sprawozdań finansowych firm, mająca przeciwdziałać fałszerstwom ksiąg rachunkowych.

Od 29 czerwca br. zacznie obowiązywać VIII Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ustawowych badań rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.  Polska oraz pozostałe 24 kraje Wspólnoty będą miały dwa lata od tej daty na wprowadzenie przepisów dyrektywy do legislacji krajowych – informuje dzisiejsza „Gazeta Prawna”.
Nową dyrektywę wydano w związku z międzynarodowymi aferami i fałszerstwami sprawozdań finansowych na ogromną skalę, które doprowadziły do upadku firm obracających miliardami dolarów. Afery te podważyły zaufanie do firm audytorskich i biegłych rewidentów badających sprawozdania. VIII Dyrektywa powstała więc w celu odbudowy zaufania publicznego do rewizji sprawozdawczości finansowej, biegłych i firm audytorskich.
Aby zrealizować ten cel – pisze dziennik, powołując się na dwa raporty  Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) - wprowadzono rozwiązania, mające zwiększyć jakość badań sprawozdań. Biegli będą mieli obowiązek stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej, ujawnione zostaną struktury firm audytorskich, wdrożony zostanie system zapewniający wysoką jakość badania sprawozdań oraz powołany będzie organ nadzoru publicznego. Dyrektywa rozszerzy  możliwość uczestnictwa w zarządach spółek audytorskich biegłych rewidentów z innych państw UE. Zmiany spowodują także zwiększenie zakresu informacji ujawnianych w rejestrach biegłych rewidentów i firm audytorskich. VIII Dyrektywa przewiduje wprowadzenie nowego systemu zapewniania jakości badań sprawozdań. Musi on być niezależny od kontroli biegłych i podlegać nadzorowi publicznemu nad zawodem biegłego rewidenta. Nadzór ten będzie  instytucją całkowicie nową w Polsce, utworzoną  przez Ministerstwo Finansów we współpracy z KIBR.
W opinii „Prawnej”, nowe rozwiązania wzmacniają pozycję biegłego i komitetu do spraw audytu (nowe rozwiązanie).
I tak, w  przypadku biegłych rewidentów w rejestrze znajdą się takie dane, jak: imię i nazwisko biegłego, adres i numer jego rejestracji, nazwa, adres, adres strony internetowej i numer rejestracji firmy audytorskiej, przez którą biegły jest zatrudniany lub z którą jest w jakiś sposób powiązany oraz inne rejestracje w charakterze biegłego rewidenta.  Natomiast
w przypadku firm audytorskich,  rejestr będzie zawierał: nazwę, adres i numer rejestracji, formę prawną, informacje kontaktowe, adresy biur w państwach członkowskich, nazwiska i numery rejestracji wszystkich zatrudnianych biegłych lub powiązanych z firmą, nazwiska i adresy służbowe wszystkich właścicieli i udziałowców, członkostwo w sieci (jeśli takie istnieje) oraz wszystkie inne rejestracje jako firmy audytorskiej.
Biegły lub firma audytorska badający jednostkę interesu publicznego będą co roku przedkładali komitetowi ds. kontroli oświadczenie potwierdzające ich niezależność w stosunku do badanej jednostki, informacje na temat dodatkowych usług świadczonych na rzecz tej jednostki oraz omawiali z komitetem zagrożenia niezależności. Kluczowy partner firmy audytorskiej ma się zmieniać co najmniej raz na siedem lat.
Dyrektywa powołuje również komitety do spraw audytu w jednostkach interesu publicznego. Zdaniem „Gazety Prawnej”, mają one przyczynić się do wzrostu niezależności biegłych i wzmocnić zasady ładu korporacyjnego w tych jednostkach.


Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2006 12:18
 

Supra Brokers: Rafał Holanowski przestał pełnić funkcję prezesa

Firma brokerska Supra Brokers poinformowała, że wraz z wkroczeniem w nowy etap rozwoju, którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe...


czytaj dalej

Signal Iduna: Krzysztof Konstanciuk szefem Biura Sprzedaży Korporacyjnej

4 listopada Krzysztof Konstanciuk objął stanowisko Managera Sprzedaży Korporacyjnej Signal Iduna Polska. W ramach swoich obowiązków będzie...


czytaj dalej

UE: Koniec prania na zielono

Ministrowie finansów Unii Europejskiej są gotowi przyjąć nowe zasady wymagające od zarządzających aktywami, ubezpieczycieli i funduszy...
czytaj dalej

Lloyd’s: Jedno ciało kierownicze

Ubezpieczeniowy i reasekuracyjny rynek Lloyd’s ogłosił swoją decyzję połączenia Rady Lloyd’s i Zarządu Franczyzy. Połączenie wejdzie w życie 1...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU przyjrzy się AXA i mBankowi

Grupa PZU rozważy możliwość przejęcia aktywów AXA, które ewentualnie zostałyby wystawione na sprzedaż, oraz mBanku. Zakład nie myśli o sprzedaży...


czytaj dalej

UFG: Powstanie nowy system przekazywania akt szkodowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozpoczyna budowę systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych. Pierwszym etapem...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook