Reklama

Akademia Profesjonalnej Sprzedaży
wtorek, 17 września 2002 13:52
Rozmowa z Grzegorzem Rogalą – założycielem, prezesem i głównym trenerem Konsorcjum Szkoleniowego – Concordia
 
Ma Pan dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe zdobyte w Wielkiej Brytanii, a na polskim rynku szkoleniowym działa od dziesięciu lat. Ma Pan na swoim koncie wiele przynoszących sukces inicjatyw, jest autorem koncepcji i metod edukacyjnych, jak również doświadczonym szkoleniowcem cieszącym się uznaniem za wysoką efektywność i merytoryczną rzetelność. Proszę powiedzieć, jak Pan rozumie nasze hasło „wygrać przyszłość”?

– „Wygrać przyszłość” oznacza dla mnie osiągnięcie świadomie wytyczonych sobie celów, tak aby stały się źródłem radości z życia i tworzyły potencjał przyszłych sukcesów. 
Rozumiem to też jako branie aktywnego udziału w świadomie wybranych działaniach zmierzających do osiągnięcia tych celów. Jest to również rozumne maksymalne spożytkowanie potencjału chwili dla stworzenia najbardziej satysfakcjonującej przyszłości. Wygrywanie przyszłości ma wiele aspektów, zawsze jednak wiąże się z aktywnością, braniem odpowiedzialności za swoje losy, ze świadomym i celowym działaniem, stwarzaniem optymalnych warunków dla wygranej. Wymaga to motywacji do działania, wiedzy i umiejętności, pozytywnej i proaktywnej postawy, optymizmu i wiary w sens działania.
 
Co było inspiracją do powołania Akademii Profesjonalnej Sprzedaży?

– Przede wszystkim aktualne potrzeby rynkowe zarówno ze strony klientów, którzy chcą otrzymywać lepszą usługę, jak i ze strony sprzedawców, których dążeniem jest więcej i pewniej zarabiać. Potrzeby te ujawniły się w ramach naszej pracy z menedżerami, agentami firm ubezpieczeniowych, jak również w kontaktach ze sprzedawcami innych firm handlowych, w których szefowie, menedżerowie i pracownicy uświadomili sobie korzyści z profesjonalnego potraktowania zawodu sprzedawcy bez względu na to, czy będzie on tytułowany jako sprzedawca, agent, konsultant, doradca czy też jeszcze inaczej.

Wszyscy oni zauważyli, że to od efektywności sprzedawcy w ogromnej mierze zależy pozycja firmy na rynku, jej zyski, reputacja, stabilność, jak również status ekonomiczny samego sprzedawcy.

Ta świadomość pobudziła potrzebę podnoszenia poziomu umiejętności sprzedażowych, dla zaspokojenia której postanowiliśmy powołać Akademię Profesjonalnej Sprzedaży, kierując naszą ofertę przede wszystkim do sprzedawców. Nasza oferta budzi również zainteresowanie menedżerów zespołów sprzedawców oraz ludzi, którzy chcą nabyć umiejętności profesjonalnego sprzedawcy, aby ogólnie lepiej funkcjonować w obecnych warunkach rynkowych, w których trzeba umieć sprzedać nie tylko jakiś konkretny produkt, ale zarówno siebie samego, jak i swoje pomysły. W istocie przecież każdy z nas jest w jakimś stopniu sprzedawcą, bardziej lub mniej świadomym, bardziej lub mniej efektywnym, ale sprzedawcą. Życie w społeczeństwie wymaga angażowania się w liczne procesy wymiany (sprzedaży). Wymieniamy między sobą w różnej konfiguracji towary, pieniądze, idee, usługi, emocje, wiedzę, doświadczenie. Każdy z tych procesów jest procesem sprzedaży. Oczywiście, w niektórych sytuacjach mamy szczególnie silną świadomość sprzedażowego charakteru tego
procesu, dlatego przypuszczamy, że najliczniejszymi kandydatami do skorzystania z naszej oferty będą ludzie zaangażowani w sektorze ubezpieczeń oraz w sieciach sprzedażowych.

Wiem, że częścią Programu Edukacji Ciągłej Stowarzyszenia Brokerów są zajęcia Akademii Profesjonalnej Sprzedaży… 

– Z propozycją współdziałania zwrócił się do nas Pan Eugeniusz Woźny, Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Brokerów. Jego entuzjazm do procesu kształcenia, do podnoszenia poziomu profesjonalizmu brokerów, sensowność argumentacji dobrze przemyślanego projektu oraz jego własny profesjonalizm wywarły na nas pozytywne wrażenie, które w połączeniu ze spójnością celów mojej firmy, to znaczy „Concordii – Konsorcjum Szkoleniowego”, doprowadziły do podjęcia propozycji współpracy polegającej na włączeniu w program PEC wybranych modułów z programu APS dopasowanych do potrzeb brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Będą to następujące zajęcia:
  • Wywieranie wpływu na klienta ubezpieczeń – 26 września 2002 r.
  • Etyka zawodowa jako strategia skutecznego biznesu – 24 października 2002 r.
  • Rozpoznanie okołoubezpieczeniowych potrzeb nowego klienta dla jego pozyskania dla ubezpieczenia – 21 listopada 2002 r.
  • Service excellence – czyli jak utrzymać klienta – 20 marca 2003 r.
  • Negocjacje w ubezpieczeniach cz. I – 23 października 2003 r.
  • Negocjacje w ubezpieczeniach cz. II – 6 listopada 2003 r.

Co jest powodem wysokiej oceny skuteczności szkoleń „Concordii”?

– Przede wszystkim wysoka efektywność i dobra jakość. Działamy w gospodarce rynkowej i to są dwa główne parametry oceny szkoleń. Takie wyniki pozyskujemy przede wszystkim dzięki zaangażowaniu całego zespołu „Concordii” działającego na podstawie moich koncepcji i modeli edukacyjnych sprawdzonych w trakcie kilkudziesięcioletniej praktyki trenerskiej i wielu setek szkoleń. Wzięło w nich dotychczas udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników, z których każdy – ucząc się – równocześnie uczył mnie, dzieląc się swoim doświadczeniem.

Ważnym elementem w naszej pracy jest również dążenie do maksymalnego dopasowania materiałów, programów i technik oddziaływania do potrzeb odbiorców i ich możliwości. Dzięki tym wszystkim czynnikom nasze szkolenia są unikatowe, wiążą element nauki z zabawą, pogłębianie wiedzy zawodowej z poznawaniem siebie samego, przygodę z podnoszeniem poziomu profesjonalizmu, uświadamianie sobie własnych ograniczeń z pokonywaniem ograniczających barier. Najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedzi na Pani pytanie jest udział w szkoleniu dotyczącym któregoś z wielu oferowanych przez nas tematów.

Od czego, według Pana, powinien zaczynać się proces podnoszenia poziomu własnego profesjonalizmu?

– Od poznania siebie samego, następnie uświadomienia sobie, na czym polega wykonywana praca i co stanowi o profesjonalizmie w tej pracy. W kolejnych etapach należy sobie uzmysłowić, jaka wiedza i jakie umiejętności potrzebne są do podniesienia poziomu profesjonalizmu, po czym należy się zająć krok po kroku pozyskiwaniem tej wiedzy i tych umiejętności. Cały czas należy być otwartym na zmiany zarówno w sobie, jak i w wymogach sytuacyjnych, jak najwcześniej je zauważać i odpowiednio uwzględniać.

Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o Panu i działalności APS, to gdzie mógłby je pozyskać?

– Informacje zarówno o Akademii Profesjonalnej Sprzedaży, jak również o Konsorcjum Szkoleniowym – Concordia i o mnie można znaleźć na naszej stronie internetowej www.sdo.com.pl. Jest tam wiele danych dotyczących różnych obszarów działalności firmy, między innymi – proponowanych szkoleń, publikacji, serwisu internetowego „Drogowskazy życia”. Można również kontaktować się z nami drogą e-mailową na adres office.@sdo.com.pl. Zapraszamy!

Dziękuję Panu za rozmowę w imieniu swoim i naszych Czytelników.

Bożena M. Dołęgowska-Wysocka

Co tydzień znajdziesz w naszym tygodniku kolumnę dotyczącą Akademii Profesjonalnej Sprzedaży „Konsorcjum Szkoleniowego – Concordia” zawierającą cenną wiedzę i praktyczne wskazówki dla podniesienia poziomu profesjonalizmu w sprzedaży ubezpieczeń.
Grzegorz Rogala
Założyciel, prezes i główny trener firmy „Concordia – Konsorcjum szkoleniowe”. Był reprezentantem Polski w gimnastyce, ukończył inżynierię budowlaną, studiował matematykę. W 1970 roku wyjechał z Polski i osiedlił się w Anglii, gdzie kontynuował naukę na studiach doktoranckich z matematyki, z organizacji i zarządzania oraz uczył się malarstwa. Był również uczestnikiem wielu treningów, w tym Master NLP.
Niezwykła energia, rzadko spotykana przedsiębiorczość oraz wola wygrywania sprawiły, że w warunkach bezwzględnego zachodniego kapitalizmu przeszedł fascynującą drogę od ubóstwa do prosperity.
Wielokierunkowe wykształcenie i bogate doświadczenia w pracy z ludźmi zaowocowały powstaniem modelowych koncepcji, stanowiących podstawę sukcesu jego pracy. Na ich bazie powstają programy szkoleniowe, książki i artykuły.
Z uwagi na liczne i zróżnicowane obszary działania zyskał sobie przydomek „człowieka renesansu”. Jego charyzma, zaangażowanie i entuzjazm w połączeniu z autorskimi programami, unikatowymi metodami, szczególną atmosferą zajęć oraz profesjonalnym zespołem zapewniają efektywność wysoko cenioną przez uczestników szkoleń i zamawiających.
 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook