Reklama

Brokerów edukacja ciągła
wtorek, 03 września 2002 16:44
Rozmowa z Eugeniuszem Woźnym, Dyrektorem Wykonawczym Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 
Jak zrodziła się idea Programu Edukacji Ciągłej?

- Dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych brokerów to jedno z czołowych zadań Stowarzyszenia Brokerów zapisane w jego statucie. Już na pierwszym Kongresie Brokerów w Sobieszewie, w 1998 r., zadaniu temu poświęcono odrębny panel, a w efekcie jego obrad powstała w łonie Stowarzyszenia Rada ds. Szkolenia. Wysiłkiem Rady oraz Sekretariatu Stowarzyszenia zorganizowano w latach 1998 – 2001 kilkanaście pojedynczych szkoleń, które cieszyły się dobrą frekwencją i zebrały pochlebne oceny. 
Zarząd naszej organizacji – pod wpływem głosów środowiska – uznał jednak, że istnieje potrzeba opracowania i wdrożenia systemu szkoleń, który zapewniałby brokerowi możliwość ciągłego uzupełniania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, a zatem stałego dostępu do programu, z którego może on wybrać propozycję szkoleniową odpowiadającą jego rzeczywistym i aktualnym potrzebom oraz z wyprzedzeniem zaplanować sobie udział w nim. W myśl tego założenia powstał Program Edukacji Ciągłej.

Jak będzie działał PEC?

- Program Edukacji Ciągłej to cykl trzech semestrów: jesień– –wiosna–jesień, który będzie regularnie odtwarzany. Większość tematów cyklu poświęcona jest poszczególnym grupom ryzyk ubezpieczeniowych, z którymi broker ma do czynienia w swojej praktyce. Kilka tematów przeznaczamy na zagadnienia okołoubezpieczeniowe, związane z takimi dyscyplinami jak finanse, prawo czy funkcjonowanie przedsiębiorstw, których znajomość narzuca brokerowi interdyscyplinarność jego zawodu. Proponujemy też pakiet tematów rozwijających zdolności interpersonalne, pomocne w sprzedaży i obsłudze. W zasadzie nie przewidujemy, aby w tym samym cyklu powtarzać którykolwiek z tematów. Chcemy w ten sposób zachęcić zainteresowanych, aby nie odkładali decyzji o udziale w szkoleniu na nieokreślony termin. Rzecz jasna, może się zdarzyć, że któryś z tematów okaże się szczególnie ważny dla brokerów, aktualny i atrakcyjnie zrealizowany, wskutek czego napłyną liczne (!) kolejne zgłoszenia z prośbą o powtórkę. Na tych warunkach powtórka będzie możliwa w terminie dodatkowym. W trakcie pierwszego cyklu będziemy też uważnie wsłuchiwać się w reakcje uczestników, a nawet wywołamy je odpowiednią ankietą po każdym szkoleniu. Będzie to służyło adiustacji programu w kolejnym cyklu tak, aby uczestnicy odnieśli maksymalną korzyść.

Czy udział w PEC będzie obowiązkowy?

- Nie. Broker będzie miał całkowitą swobodę udziału i wyboru w odniesieniu zarówno do tematu, jak i ich ilości w cyklu szkoleniowym. Pragnęlibyśmy, aby decyzja taka powstawała zawsze w porozumieniu z pracodawcą, bo uwzględni wtedy zarówno potrzeby pracownika, jak i jego firmy. Powiem więcej – liczymy na to, że właśnie pracodawcy w firmach brokerskich będą największymi sojusznikami naszej inicjatywy, kierując do nas swoich podopiecznych.

Kiedy i gdzie będą odbywały się szkolenia?

- Terminarz szkoleń, podobnie jak wszystkie inne szczegółowe informacje dotyczące Programu, publikujemy w witrynie internetowej Stowarzyszenia: www.polbrokers.org.pl.

Grupy liczące do 35 osób szkolić będziemy w nowej siedzibie Stowarzyszenia, w al. Jana Pawła II 34 lok. 9. Warto tu wspomnieć, że jesteśmy oddaleni od dworca Warszawa Centralna tylko o 3 przystanki tramwajowe kilku linii, co będzie miało znaczenie dla gości spoza stolicy. Jeśli liczba chętnych przekroczy 35 osób, wynajmiemy salę w mieście.

Jak będzie wyglądało szkolenie?

- Każde szkolenie będzie trwało 6–7 godz. w ciągu jednego dnia. Przewidujemy dwa warianty metodyczne. Pierwszy to klasyczna metoda wykładu z sesją pytań. Druga – i tej chcemy podporządkować większość spotkań – to spotkania warsztatowe, podczas których – obok części teoretycznej – grupy rozwiązywać będą problemy, zadane przez Prezentera.. Wierzymy, że zwłaszcza ta druga forma wzbogaci repertuar brokera o przydatne praktyczne rozwiązania, z którymi być może dotąd miał kłopoty.

Na kogo liczycie jeśli idzie o uczestników?

- Praktycznie na każdego brokera. Znamy zróżnicowanie naszego środowiska co do pochodzenia, stażu i doświadczenia. Są wśród nas byli agenci życiowi, którzy szukają wsparcia w materii ubezpieczeń majątkowych. Są byli pracownicy towarzystw ubezpieczeń i agenci majątkowi, którzy specjalizowali się w ograniczonej liczbie ryzyk, a brokerka postawiła ich wobec nowych wyzwań. Są brokerzy z ciepłą jeszcze licencją i świadomością, że trzeba szybko równać do rutyniarzy. Są rutyniarze, którym rozwijający się rynek stawia nowe wymagania i dotychczasowe narzędzia nie wystarczają. Są wreszcie szefowie zespołów, które chcą skutecznie poprowadzić do sukcesów, a w tych zespołach nowicjusze, którzy mają dopiero osiągnąć wartość bojową. Dla każdego z nich mamy ofertę.

Czy broker będzie miał widoczną korzyść z udziału w szkoleniach?

- Tak. Uznaliśmy, że po odbytych szkoleniach powinien pozostać dowód materialny zaangażowania brokera w podnoszenie kwalifikacji oraz świadectwo jego wzbogaconej wiedzy i kompetencji.

Na rynkach Europy i Ameryki Płn. kontynuacja doskonalenia profesjonalnego brokera jest postrzegana jako obowiązek i rozliczana przez instytucje kontrolne. Broker zaś w efekcie odbytych szkoleń otrzymuje kolejny tytuł zawodowy, który umieszcza na swojej wizytówce lub obok logo swojej firmy. Dla wszystkich, z którymi taki broker ma do czynienia w swojej praktyce, a więc dla klientów, towarzystw ubezpieczeń, likwidatorów szkód itp., jest to czytelny certyfikat jego zawodowej kompetencji i przyjętych zobowiązań z zakresu etyki zawodu. Nie trzeba dodawać, że w wymiarze jednostkowym broker zachodni wzbogaca przez to kapitał zaufania partnerów biznesowych do swojej wiedzy i umiejętności, i jest rozpoznawany jako pełnokrwisty profesjonalista. Ale nie pomińmy też faktu, że takie oddziaływanie certyfikatu znakomicie podnosi prestiż całego środowiska brokerskiego i bodaj najskuteczniej przyczynia się do promocji zawodu.

Nasze intencje są skromniejsze, ale podążają w tym samym kierunku. Ustanawiamy trzystopniowy Laur Edukacji Zawodowej w postaci dyplomu zaświadczającego o odbytych szkoleniach. Wierzymy głęboko, że dokument ten – znany przecież w Polsce z najlepszych tradycji cechów rzemieślniczych! – da brokerowi polskiemu i całemu środowisku takie same korzyści, jak wspomniane powyżej w odniesieniu do brokerów zachodnich. Stowarzyszenie weźmie na siebie popularyzację tej idei wśród wszystkich uczestników polskiego rynku ubezpieczeń: będziemy wręczać Laury w uroczystej oprawie podczas corocznego Kongresu Brokerów, wizytówki laureatów będziemy umieszczać w naszej witrynie, chętnie skorzystamy z łamów Gazety Ubezpieczeniowej, włączymy sylwetki naszych laureatów – za ich zgodą – do każdej publikacji reklamującej i promującej usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Mówimy cały czas wyłącznie o brokerach. Czy tylko dla nich przeznaczacie PEC?

- Przeciwnie, choć broker jest dla nas najważniejszym odbiorcą oferty, zapraszamy do programu agentów ubezpieczeniowych, pracowników etatowych towarzystw ubezpieczeń, Risk Managerów, pracowników firm okołorynkowych oraz firm oferujących usługi zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Wierzymy, że nasz program jest na tyle uniwersalny, że każdy z wymienionych i wszyscy razem wyniosą od nas te same korzyści.

Wasz program będzie miał konkurencję – brokerów szkolą towarzystwa ubezpieczeń i inne ośrodki szkoleń, a nowopowstające na rynku izby w branży ubezpieczeń też wyznaczyły sobie role szkoleniowe...

To dobrze dla rynku, że tak jest. Konkurencji nie obawiamy się, a wręcz przeciwnie, chcemy skorzystać z jej potencjału. Założyliśmy mianowicie, że idea kształcenia ustawicznego brokera jest nadrzędna wobec naszego programu. Innymi słowy, niech broker szkoli się gdziekolwiek, byle się szkolił. Zaliczymy brokerowi – pod pewnymi warunkami – szkolenia odbyte poza Stowarzyszeniem i wliczymy je do punktacji kwalifikującej do przyznania naszego Lauru. Efekt końcowy wszak będzie zbieżny z naszymi intencjami: broker podniesie swoje kwalifikacje, a my to potwierdzimy.

Gdzie można znaleźć pełną informację o Waszych szkoleniach?

- Najwięcej szczegółów zawiera nasza witryna: www.polbrokers.org.pl. Niezależnie od niej będziemy przypominać o terminach kolejnych szkoleń korzystając z gościnności Gazety Ubezpieczeniowej, rozsyłać informacje pocztą elektroniczną do firm brokerskich, udzielać informacji pod telefonami (22) 826 71 18 i (22) 828 42 49. Mamy nadzieję, że w miarę rozwijania się programu tak wpisze się on w świadomość brokera, że zamiast przypominać o kolejnych terminach będziemy już tylko rejestrować następnych chętnych.

Jaka jest Pana rola w programie?

- Stowarzyszenie udostępniło mi swoje dotychczasowe doświadczenia w zakresie szkoleń, Zarząd przedstawił nową ideę, moje zadanie to wypełnić ją treścią, uruchomić tę machinę i pilnować, by toczyła się w zaplanowanym rytmie. Rozumiem, że Pani pytanie ma też wymiar praktyczny – istotnie, to ja mam być pierwszym i głównym odbiorcą wszelkich komentarzy i recenzji, jakie – mam nadzieję – napłyną do nas w trakcie realizacji programu. Taki dialog z odbiorcami naszej oferty pozwoli nam szybko rozpoznawać ich potrzeby i równie szybko zareagować na nie. Jak to w brokerce...

Dziękuję za rozmowę.

Bożena M. Dołęgowska-Wysocka


Eugeniusz Woźny
Od stycznia 2002 Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Brokerów. Były asystent Dyrektora Departamentu Majątkowego Centrali PZU, Prezes Zarządu polskiej filii Alexander & Alexander, Wiceprezes Zarządu Sedgwick Polska, Dyrektor Oddziału Warszawskiego AGF, Brokers Project Manager w Commercial Union Życie. W ubezpieczeniach od 1992. Wykładowca akademicki, tłumacz i dziennikarz.
 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook