Reklama

Wiedza dodaje skrzydeł
wtorek, 03 maja 2005 14:51
Dodatkowe kwalifikacje są jak Red Bull. Dodają skrzydeł – powiedział podczas uroczystej gali w Warszawie 21 kwietnia w Warszawie tegorocznym laureatom Europejskiej Akademii Ubezpieczeń 2005 prof. Jan Monkiewicz, przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, przekazując im jednoczesnie gratulacje za znalezienie się w gronie najlepiej wyedukowanych pośredników ubezpieczeniowych.
W tym roku tych najlepszych było aż 109. Wśród nich znaleźli się Ewa Zalewska-Paciorek z Krakowa, przedstawicielka Amplico AIG Life SA oraz Bogdan Drewnowski z Białegostoku, reprezentant ING NN Polska, laureaci-rekordziści, którzy zdobyli w czwartej już edycji Europejskiej Akademii Ubezpieczeń maksymalną liczbę 100 punktów w 10 testach. Szczególne słowa uznania należą się też pięciu „Diamentowym laureatom”: Zbigniewowi Drygalskiemu z Puszczykowa i Stanisławowi Jasińskiemu z Koszalina (obaj z Konzeption), Jerzemu Krawczykowi z Warszawy z PZU Życie SA oraz Wiesławowi Królowi ze Starego Dzikowa i Andrzejowi Sułkowi z Warszawy (obaj z FMG International), który mimo ciężkiej choroby i w tym roku „nie odpuścił” (dzięki pomocy kolegów-konkurentów Stanisława Króla i Wiesława Górala).

Poza wszelką konkurencją okazali sie laureaci reprezentujący multiagencje. Pośrednicy z Konzeption SA na czele ze Zbigniewem Drygalskim wygrali konkurs, zdobywając w finale 42 miejsca. Najliczniejsza ubiegłoroczna reprezentacja z FMG International, po podziale na FMG i Capital Net System International w tym roku zajęła 2. miejsce, w tym: FMG 25 i CNS 16 przedstawicieli.

Sukces tegorocznych laureatw docenili przedstawiciele branży ubezpieczeniowej, którzy osobiście przekazali im gratulacje.

I tak na uroczystości wręczenia nagród, którą prowadziła Bożena Dołęgowska-Wysocka, redaktor naczelna „Gazety Ubezpieczeniowej” obecni byli: prof. Jan Monkiewicz, przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, patron EAU; Elżbieta Turkowska-Tyrluk, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; Romana Rucińska, prezes zarządu Konzeption; Andrzej Maciążek, p.o. dyrektora Biura Polskiej Izby Ubezpieczeń; Adam Sankowski, prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych; Stanisław Nowak, prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, mec. Aleksander Daszewski, prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych; Alojzy Choda, prezes zarządu Signal Iduna.

– Jesteście państwo elitą polskiego świata ubezpieczeń. Do tej elity było trudno się dostać. Wam się udało, dzięki waszej wiedzy, kwalifikacjom i dążeniu do ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych – powitała uczestników gali Bożena Dołęgowska-Wysocka.

– Mimo że nagrody Europejskiej Akademii Ubezpieczeń przyznawane są dopiero od 4 lat, to instytucja ta na trwałe jest już związana z branżą ubezpieczeniową. To „Gazeta Ubezpieczeniowa” stworzyła nową tradycję, która zdążyła się mocno zakorzenić na rynku – zwrócił uwagę prof. Jan Monkiewicz. Przypomniał, że tak naprawdę nie jest ważne odpowiadanie na pytania zawarte w testach dr. Andrzeja Fesnaka (autor zestawów pytań), ale odpowiadanie na wyzwania w życiu. Dla pośredników finansowych takim wyzwaniem stało się wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Są już skutki akcesji, takie jak procesy konsolidacyjne na rynku, zwiększenie konkurencji, coraz więcej notyfikacji o podjęciu przez firmy z krajów UE działalności w Polsce. Polski rynek ubezpieczeniowy jest jeszcze daleki od stanu normalności, co wynika z jego młodego wieku. Ponad 80% rynku zajmuje 5 operatorów.

– Taki stan nie będzie trwał wiecznie. Pozostali operatorzy będą musieli coś zrobić, czyli komuś zabrać procenty rynku lub się z niego wycofać. Tak więc pośredników ubezpieczeniowych czekają ciekawe czasy. Im wyższe będą ich kwalifikacje, tym łatwiej zrealizują pozytywne scenariusze. Profesjonalizacji zawodu służy Europejska Akademia Ubezpieczeń – kontynuował prof. Jan Monkiewicz.

Z kolei Adam Sankowski zwrócił uwagę na zmniejszenie się liczby osób wykonujących czynności agencyjne. W 2003 roku zezwolenie na wykonywanie takich czynnosci miało 350 tys osób. Dziś w rejestrze KNUiFE jest 71 tysięcy osób. – Pośrednicy, którzy zostaną w zawodzie będą mieli dobry biznes, pod warunkiem podnoszenia jakości swoich usług. Absolwenci Europejskiej Akademii Ubezpieczeń lepiej poradzą sobie na rynku – podkreślał prezes PIPUiF, przypominając o nowelizacji ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, która weszła w życie 9 kwietnia i m.in. zobowiązuje do ustawicznego kształcenia się. Adam Sankowski życzył laureatom „ciepłej rywalizacji” i zachęcał do brania udziału w kolejnych edycjach Akademii.

Prezes Elżbieta Turkowska -Tyrluk zwróciła natomiast uwagę na fakt, że kiedyś likwidatorzy uważani byli za arystokrację na rynku ubezpieczeniowym. – Dziś najważniejsza jest sprzedaż i wzrost przypisu składki. Dlatego też to pośrednicy ubezpieczeniowi stali się arystokracją w branży.

Prezes Stanisław Nowak pogratulował lauretom sukcesu, zapraszając ich na konferencję w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania 10 maja, podczas której pokazany zostanie, m.in. dorobek naukowy i praktyczny zmarłego niedawno wybitnego uczonego, profesora Tadeusza Sangowskiego.

– Nowinki informatyczne nie zastąpią nigdy realnego kontaktu między agentem a klientem. On jest i będzie najważniejszy – stwierdził Andrzej Maciążek, podkreślając, że jednym z zadań PIU jest troska o podnoszenie kwalifikacji pośredników ubezpieczeniowych. Uznał, „Gazetę Ubezpieczeniową” za ważną i trwałą instytucję polskiego rynku ubezpieczeniowego, której różne inicjatywy służą podnoszeniu standardów.

– Wasza wiedza utwierdza mnie w przekonaniu, że Akademia jest potrzebna i musi być organizowana. Inicjatywa „Gazety Ubezpieczeniowej” jest niezwykle cenna – podnosił z kolej mec. Aleksander Daszewski, który przekazał laureatom gratulacje od prof. Stanisława Rogowskiego, Rzecznika Ubezpieczonych.

– Nasza firma zwraca szczególną uwagę na edukację ubezpieczeniową i finansową. Dowodem jest fakt, że w gronie tegorocznych laureatów Akademii znalazły się 42 osoby związane z Konzeption. Wiedza daje pośrednikowi legitymację do pokazania się klientowi. Ona jest gwarancją jakości usługi. Nic nie jest w stanie zastąpić fachowej porady udzielanej przez pośrednika finansowego – akcentowała Romana Rucińska, prezes zarządu Konzeption. Dodała, że dzięki inicjatywom „Gazety Ubezpieczeniowej” rośnie prestiż zawodu pośrednika. – Staje się on coraz silniejszym partnerem dla operatora.

– Mam nadzieję, że wielu z laureatów Akademii będzie prezentować i sprzedawać produkty Signal Iduny – podnosił z kolej Alojzy Choda. – Stworzyliśmy w Signal Idunie warunki, które ułatwią nam partnerstwo w biznesie – uzupełniał prezes, podkreślając charyzmę i skuteczność redaktor naczelnej „Gazety Ubezpieczeniowej”, autorki wielu cennych inicjatyw na ubezpieczeniowym rynku.

Do gratulacji przyłączył się także Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który w specjalnym liście przekazał „wyrazy uznania dla założycieli Akademii, za niezwykle cenną inicjatywę jej powołania, a także za skuteczne podejmowanie działań umożliwiających systematyczne podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji kadry ubezpieczeniowej” (list publikujemy na str. 14).

Przed uroczystym wręczeniem laureatom Akademii dyplomów, odznak i upominków red. Bożena Dołęgowska-Wysocka poinformowała gości o nowej inicjatywie „Gazety Ubezpieczeniowej”. Jest nią konkurs na Foto 15-lecia.

– Chcemy w ten sposób uczcić 15-lecie wolnego rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Proszę o przejrzenie firmowych i rodzinnych albumów, wybranie i przesłanie do redakcji zdjęć, które będą dokumentować naszą historię – mówiła redaktor, przypominając również o uruchomieniu portalu (www. kongres. atena. pl) na VIII Kongres Brokerów w Mikołajkach.

Następnie redaktor Bożena Dołęgowska-Wysocka, profesor Jan Monkiewicz i prezes Adam Sankowski wręczyli laureatom dyplomy, odznaki i upominki. Za laury podziękował w imieniu nagrodzonych Zbigniew Drygalski. – Pytania były bardzo trudne. Tylko dzięki współpracy z koleżankami i kolegami udawało się znaleźć właściwe odpowiedzi – podkreślał Zbigniew Drygalski.

Póżniej były już tylko sesje zdjęciowe, rozmowy towarzyskie i uśmiechy.

– Do zobaczenia w przyszłym roku – mówili na koniec laureaci.

Jerzy Kowalski

 

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Adam Łoziak wiceprezesem na kolejne trzy lata

Rada nadzorcza spółek UNIQA w Polsce postanowiła przedłużyć mandat Adama Łoziaka na stanowisku wiceprezesa na kolejną trzyletnią kadencję.

O...


czytaj dalej

Brexit: Niektórzy nieprzygotowani

Unia Europejska mówi, że jest gotowa na opuszczenie bloku przez Wielką Brytanię bez umowy i nie planuje użycia żadnych dalszych środków...


czytaj dalej

Atradius: Wzrost upadłości firm w Europie Zachodniej w 2019 roku

Gospodarka większości krajów Europy Zachodniej wyraźnie spowolni w 2019 roku – wynika z Atradius Country Report. Analitycy ubezpieczyciela...


czytaj dalej

UFG: Jarosław Matusiewicz nadal na czele Rady Funduszu

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) zatwierdziło sprawozdanie z działalności UFG za 2018 rok i...


czytaj dalej

VI Regaty TU: Trofea dla Compensy, Comarch i Link4

W dniach 6-8 czerwca w Mikołajkach na jeziorze Tałty odbyła się VI edycja Regat Towarzystw Ubezpieczeniowych. W ramach imprezy rozegrano...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook