Gazeta Ubezpieczeniowa On-Line
Ubezpieczeniowe wyzwania i oczekiwania
środa, 09 czerwca 2004 01:17
Wydana właśnie książka Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania powinna trafić nie tylko do rąk uczestników pamiętnej konferencji z 24 kwietnia minionego roku, w której uczestniczyło ponad 200 wybitnych praktyków i teoretyków problematyki ubezpieczeniowej.

Przede wszystkim dlatego, że jest ona niezwykle bogatym źródłem wiedzy związanej nie tylko z przeglądem stanu i perspektyw rynku ubezpieczeń w Polsce, ale z wyzwaniami i oczekiwaniami związanymi z akcesją do Unii Europejskiej. Tak więc jest to książka, którą z czystym sumieniem, można uznać za kopalnię wiedzy ubezpieczeniowej. Powinna więc zainteresować nie tylko ubezpieczeniowych profesjonalistów, ale i zwykłych konsumentów produktów ubezpieczeniowych. Świadczą o tym zarówno nazwiska autorów poszczególnych referatów (a także nazwy instytucji i urzędów, które reprezentowali), jak i zakres poruszanych tematów. I tak wśród nich znalazły się zagadnienia związane z globalizacją rynków finansowych, doradztwem finansowym, rozwojem bancassurance, przebudową polskiego prawa ubezpieczeniowego, upadłością zakładu ubezpieczeń w świetle nowego prawa upadłościowego, niepublicznymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, rachunkowością ubezpieczeniową, zarządzaniem ryzykiem powodzi, ubezpieczeniami od żywiołów, sytuacją konsumenta indywidualnego na polskim rynku.

Już to fragmentaryczne zestawienie wskazuje na obszerność poruszanych podczas konferencji tematów. Wśród nich sporo miejsca zajęły kwestie konsumenckie i związane z doradztwem finansowym. – W relacji stron zawierających transakcję na rynku ubezpieczeniowym mamy do czynienia z naturalna nierównowagą, faworyzującą ubezpieczyciela z racji nieuchronnej przewagi kapitałowej i prawnej. Przewaga ta burzy fundament prawa cywilnego, zasadę równości stron. Aby o tę równowagę praktycznie zabiegać, niezbędny jest niezależny pośrednik, dorównujący ubezpieczycielom wiedzą specjalistyczną i potrafiący spożytkować elementy konkurencji między nimi oraz umiejący podpowiedzieć stronie ubezpieczanej obiektywnie korzystne dla niej warunki – podkreślał podczas konferencji prof. Andrzej Sopoćko, ówczesny podsekretarz stanu w resorcie finansów. Dodawał, że od lat mówi się o edukacji ubezpieczeniowej społeczeństwa, a prawda jest taka, że konsument często nie ubezpiecza lub „niedoubezpiecza” ani domu, ani wyposażenia mieszkania, ani nawet – co szósty – nie zawiera obowiązkowego skądinąd ubezpieczenia OC kierowcy. O zawodzie pośrednika, doradcy finansowego mówił z kolei dr Andrzej Fesnak: – Każdy człowiek potrzebuje porady finansowej, ponieważ niezależnie od tego, w jakiej jest fazie życia, ma określone potrzeby finansowe. Na każdym etapie życia potrzebne są oczywiście pieniądze. Doradca finansowy potrafi te ogólne założenia ukonkretniać, patrząc przez pryzmat potrzeb finansowych klienta. Uzupełniał: – Znalezienie odpowiednich rozwiązań i zastosowanie konkretnych instrumentów finansowych jest tu oczywiście niezbędne. Stanowi to także klucz do właściwego doradztwa finansowego.

Sytuacją polskiego konsumenta ubezpieczeń zajął się Mateusz Holly, który w konkluzji swojego referatu stwierdził m.in.: – Tak więc z chwilą, w której większość produktów ubezpieczeniowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych będzie spełniało kryteria certyfikatu „Dobra Polisa”, polski rynek ubezpieczeń pod względem oferty produktowej będzie spełniał warunki niezbędne do zaspokojenia potrzeb ubezpieczeniowych konsumenta indywidualnego.

Interesująco brzmiały uwagi mec. Andrzeja Chróścickiego, który przedstawił różne aspekty prawne zawierania umów ubezpieczenia na drodze elektronicznej. – W chwili obecnej tradycja składania oświadczeń przez osoby fizyczne lub prawne na piśmie ustępuje miejsca metodom komunikacyjnym i wymianie informacji za pomocą mediów elektronicznych – twierdził adwokat.

Dyskusje konferencyjne toczyły się w kilku zespołach problemowych. Ich rezultatem stały się wnioski końcowe, będące swego rodzajem podsumowaniem. Z nimi czytelnik może się zapoznać na ostatnich stronach książki, która liczy prawie 650 stron. Do książki wydawca dołączył płytę CD z referatami z konferencji. Uważny i dociekliwy czytelnik ma szansę zapoznać się z notkami biograficznymi autorów poszczególnych referatów. „Gazeta Ubezpieczeniowa” zaprasza do lektury.
Jerzy Kowalski


Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania. Patronat i współorganizacja konferencji – Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka; współwydawcą książki jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; Oficyna Wydawnicza Branta; główny sponsor konferencji – Grupa PZU; patronat medialny – „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook