Reklama

W Polsce powstanie klub MDRT
środa, 31 marca 2004 00:56
16 marca w warszawskim Hotelu Sobieski odbyła się konferencja MDRT. Na zaproszenie Adama Sankowskiego, prezesa Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, przybyli do Polski George B. Pickett, prezydent Million Dollar Round Table, oraz Caroline Banks, odpowiedzialna w organizacji za region europejski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku pod patronatem PIPUiF i „Gazety Ubezpieczeniowej” odbyła się pierwsza Konferencja MDRT w Polsce. Relacjonowaliśmy jej przebieg w artykule „Sukces w ubezpieczeniach” (GU nr 15 z 8 kwietnia 2003, str. 1 i 21). Tegoroczny przyjazd George’a B. Picketta do Polski poprzedziliśmy rozmową z nim przeprowadzoną przez Andrzeja Fesnaka, wiceprzewodniczącego PIPUiF, zatytułowaną „Elita pośredników” (GU nr 11 z 16 marca br. str. 1 i 12). Podkreślił on m.in., że główne atuty MDRT, słynne 5 razy P, to:

1. Productivity – produktywność, czyli wydajność. Misją MDRT jest pomoc w zwiększaniu produktywności, wspieranie przez dostęp do idei sprzedażowych oraz możliwości sieci sprzedażowych;
2. Profitability – profity. MDRT organizuje mityngi, produkty i serwis, pomagające budować karierę i zwiększać dochody;
3. Professionalism – profesjonalizm. MDRT pomaga osiągnąć sukces, zachowując najwyższy poziom etyki w świadczeniu usług klientowi;
4. Prestige – prestiż. Każdy członek MDRT jest absolutnie na topie i przynależy do jednego procenta największych profesjonalistów usług finansowych na świecie;
5. Personal Growth – personalny rozwój. MDRT wierzy w Whole Person Concept, czyli Całościową Koncepcję Człowieka: – Jesteś kimś więcej niż tylko tym, co robisz na drodze zawodowej. Całościowa Koncepcja Człowieka propaguje równowagę w siedmiu podstawowych wymiarach życia, czyli: zdrowiu, rodzinie, rozwoju duchowym, edukacji, finansach, usługach i karierze – mówiła w swoim wystąpieniu Caroline Banks.

Poproszony o wypowiedź dla „Gazety Ubezpieczeniowej” Adam Sankowski, prezes PIPUiF, zaznaczył, że prezes MDRT George B. Pickett był bardzo zadowolony ze wszystkich spotkań i kontaktów, jakie nawiązał w naszym kraju. – Bardzo ważne jest dla całego naszego środowiska, że uzgodniliśmy nawiązanie stałej współpracy między Polską Izbą Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych a MDRT – zaznaczył. – Kiedy tylko zostaną przetłumaczone na polski informacje o MDRT, a już przystąpiliśmy do tego, to zamieścimy je na naszej stronie www.pipuif.iap.pl. Przy PIPUiF zostanie powołany Klub MDRT w Polsce, który będzie zrzeszał polskich członków tej organizacji, a także prowadził działania promocyjne, korzystając z zaplecza Izby. Ponieważ jest to organizacja zrzeszająca 1% najlepszych doradców ubezpieczeniowo-finansowych z całego świata, będziemy chcieli dać dostęp do ich wiedzy i doświadczeń polskim pośrednikom, tak aby mogli stale podnosić swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach i konferencjach MDRT.

Przykład powinien iść od najlepszych

    1) Jak oceniają Państwo spotkanie z przedstawicielami MDRT w Warszawie?
    2) Jakie jest Państwa zdanie na temat inicjatywy Adama Sankowskiego, aby zorganizować polski klub MDRT przy Polskiej Izbie Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych?

    Takie pytania „Gazeta Ubezpieczeniowa” zadała uczestnikom konferencji warszawskiej tuż po jej zakończeniu. Z otrzymanych komentarzy wysuwa się jeden podstawowy wniosek: środowisko pośredników ubezpieczeniowych chce się zintegrować, uważając się dzisiaj w dalszym ciągu za nie do końca zorganizowane. Zdaniem naszych rozmówców, stowarzyszenie się w polskim klubie MDRT wyróżni tych najlepszych, motywując postawy pozostałych.

Jerzy Rok, Firma Majer
    1. Każde spotkanie, które może zintegrować środowisko dotychczas tak mało zorganizowane jak pośrednicy ubezpieczeniowi, jest godne najwyższej pochwały, natomiast spotkanie z najlepszymi z najlepszych w naszej branży jest szczególnie cenne. Tylko przynależność do stowarzyszeń ponad strukturami TU i spotkania jak to 16 marca może nam dać lepszą wiedzę, co dzieje się na rynku ubezpieczeń i jak z podobnymi problemami radzą sobie inni.
    2. Zorganizowanie polskiego oddziału klubu MDRT jest potrzebne, bo mało kto zdecyduje się na wysłanie zgłoszenia np. do USA, a na pewno chętnie przystąpi do polskiego oddziału.

Jerzy Olszewski,
pośrednik ubezpieczeniowy

    1. Spotkanie uważam za bardzo pożyteczne, aczkolwiek zbyt krótkie. We mnie pozostał pewien niedosyt wiedzy na temat tego, jak jest zorganizowany „ICH ŚWIAT”.
    2. Sądzę, że Izba jest najbardziej odpowiednim miejscem, aby działać na rzecz integracji środowiska, np. przez powołanie do życia polskiego Klubu MDRT. Jestem za!

Zbigniew Kasprowicz,
zastępca dyrektora Dep. Sprzedaży Gerling Polska Życie SA

    Kongres uważam za bardzo udany i sądzę, że podobne spotkania mogą stanowić swoisty katalizator dla integracji środowiska ubezpieczeniowego.
    1. Było to z wielu względów bardzo dobre spotkanie, ponieważ:
– zaszczycił je prezydent klubu,
– zaproszeni goście (prelegenci) są agentami, którzy odnieśli wymierne sukcesy w sprzedaży ubezpieczeń, dlatego też mogą być wiarygodni dla uczestników,
– entuzjazm i zaangażowanie w pracę występujących osób zapewne uświadomił wielu zebranym, że sukces można osiągnąć zawsze i wszędzie (tego optymizmu czasami brakuje nawet najlepszym polskim agentom),
– prezentacje zarówno pod kątem merytorycznym, jak i „operacyjnym” była na bardzo wysokim poziomie,
– czytelną stała się dla mnie wizja rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce (kompleksowość oferty, profesjonalizm w sprzedaży i serwisie), z docelową tendencją do uruchamiania własnych biur,
– kongres może z czasem stać się platformą do kontaktu wiodących doradców (zwłaszcza w ramach tzw. kontaktów nieformalnych),
    2. Pomysł powołania polskiego klubu uważam za bardzo dobry. Zapewnia on:
– możliwość „roboczych” kontaktów wiodących agentów,
– być może „lobby” – czytaj: reprezentacja,
– większe zaangażowanie w życie międzynarodowych struktur ubezpieczeniowych.
    Oby tylko całe przedsięwzięcie nie zostało zbytnio sformalizowane, co mogłoby zniechęcić część bardzo dobrych agentów.

Romana Rucińska,
prezes Zarządu Konzeption SA

    1. Spotkanie z ludźmi z branży reprezentującymi doświadczenie i dorobek niezbędny do zaklasyfikowania się do MDRT jest niezmiernie cenne, szczególnie w kontekście działania na wspólnym unijnym rynku i promowania rozwiązań, które w Polsce dopiero się kreują, takich jak doradztwo czy planowanie finansowe. Daje nam asumpt do działania – skorzystajmy z wzorów sprawdzonych w innych krajach, aby naszym klientom zaoferować nową jakość, tym samym pozwalając na optymalizację finansów osobistych. Zbudujmy regulacje, które, z jednej strony, będą świadectwem kwalifikacji, a z drugiej, gwarancją jakości usługi dla klienta. To chyba najlepsza droga dojścia do poziomów kwalifikujących do członkostwa w MDRT.
    2. Jeżeli ma być to asumpt do wprowadzania przez tych najlepszych nowych rozwiązań i standardów rynkowych, jeżeli członek takiego polskiego klubu MDRT będzie wzorcem dla pozostałych,  przynależność zaś marzeniem czy celem każdego pośrednika na rynku usług finansowych – jestem jak najbardziej za.

Stanisław Radzikowski,
szef Działu Kredytów i Leasingu z Kancelarii ARS z Siedlec

    2. Powołanie klubu uważam za pożyteczne. Powinien być to klub pierwszej ligi. Agentom trzeba pokazywać dobre wzorce. Ważne jest, aby klub, który powstanie, nie stał się na starcie hermetyczny. Osoby, które dzięki osiągniętym przez siebie wynikom znajdą się w nim, powinny na bieżąco przekazywać swoje doświadczenia innym agentom. Wynik 97 tys. euro rocznie progu prowizyjnego jest trudny, ale osiągalny. Trudny z winy samego rynku, a nie agentów. Dlatego uważam, że klub powinien promować najlepsze produkty najlepszych firm, umożliwiając agentom ich sprzedaż, osiąganie wysokich prowizji, a dalej członkostwa w klubie MDRT.

Magda Ślósarska,
korespondentka PIPUiF

    1. Możliwość osobistego spotkania z międzynarodowym środowiskiem pośredników, i to pośredników wyspecjalizowanych w ubezpieczeniach na życie, jest mi szczególnie miła, gdyż na naszym rynku wśród niezależnych pośredników, niestety, ciągle jest tendencja mieszania usług „majątkowych” i „życiowych”.
Wystąpienia szefostwa MDRT uważam za pożyteczne. Szczególnie dla tych, którzy rozumieją, że fachowość i uczciwość są rzeczywistymi wartościami i celem działania, a triki sprzedażowe i „namydlanie klienta” tylko psują rynek.
    2. Powołanie klubu MDRT w Polsce to oczywiście krok we właściwym kierunku, jeśli ten klub będzie promował te same wartości, które promuje MDRT. Nie wiem co lepsze – czy powołać taką strukturę przy PIPUiF, czy np. przy „Gazecie Ubezpieczeniowej”? Jako byt niezależny i nieuwikłany w układy w tym światku to pewno sprawa do dyskusji. Osobiście wolałabym drugie rozwiązanie.

Rozmawiała
Małgorzata Nowaczewska


Pomożemy
Wprawdzie to słówko nie wszystkim kojarzy się najlepiej, ale niech tam! „Gazeta Ubezpieczeniowa” i ja osobiście naprawdę pomożemy w powstaniu polskiego klubu MDRT.
Bożena M. Dołęgowska-Wysocka
 

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Adam Łoziak wiceprezesem na kolejne trzy lata

Rada nadzorcza spółek UNIQA w Polsce postanowiła przedłużyć mandat Adama Łoziaka na stanowisku wiceprezesa na kolejną trzyletnią kadencję.

O...


czytaj dalej

Brexit: Niektórzy nieprzygotowani

Unia Europejska mówi, że jest gotowa na opuszczenie bloku przez Wielką Brytanię bez umowy i nie planuje użycia żadnych dalszych środków...


czytaj dalej

Atradius: Wzrost upadłości firm w Europie Zachodniej w 2019 roku

Gospodarka większości krajów Europy Zachodniej wyraźnie spowolni w 2019 roku – wynika z Atradius Country Report. Analitycy ubezpieczyciela...


czytaj dalej

UFG: Jarosław Matusiewicz nadal na czele Rady Funduszu

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) zatwierdziło sprawozdanie z działalności UFG za 2018 rok i...


czytaj dalej

VI Regaty TU: Trofea dla Compensy, Comarch i Link4

W dniach 6-8 czerwca w Mikołajkach na jeziorze Tałty odbyła się VI edycja Regat Towarzystw Ubezpieczeniowych. W ramach imprezy rozegrano...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook