Reklama

Laureaci Europejskiej Akademii Ubezpieczeń 2006
wtorek, 14 marca 2006 21:38
Miło nam jest, że z roku na rok Europejska Akademia Ubezpieczeń cieszy się coraz znaczniejszym zainteresowaniem. Wraz ze wzrostem liczby uczestników, wzrasta również poziom nadsyłanych odpowiedzi. W tej edycji Akademii udział w konkursie wzięło ponad 150 osób, spośród których sklasyfikowaliśmy 123, z czego blisko połowę (57 osób) stanowią pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi z firmy Konzeption SA i oni są tegorocznymi zwycięzcami zespołowymi. Następna, choć znacznie mniejsza niż w latach ubiegłych grupa to przedstawiciele KBS – 8 osób i pośrednicy ze spółek CNS i FMG (8 osób). Największą ilość punktów – 196 – otrzymały w tej edycji dwie osoby: Anna Adamkowska z Konzeption SA i Jerzy Sztorc, reprezentujący towarzystwo Aegon. Na szczególne uznanie zasługują kolejni diamentowi laureaci, jest ich w roku obecnym dziewięcioro. Nasi „diamentowi” z lat poprzednich pracują już na odznakę z dwoma diamentami. Zdobędą ją, gdy do „starego” diamentu trzykrotnie dodadzą złoto w następnych wydaniach EAU. Uroczyste zakończenie Europejskiej Akademii Ubezpieczeń odbędzie się w czwartek 27 kwietnia. Informację o miejscu uroczystości, jej bogatym programie i niespodziankach podamy już wkrótce.

Diamentowe odznaki

Błażejczyk Wiesław, Konzeption SA
Cegiołka Wiesław, CNS International Sp. z o.o.
Fengler Hanna
Góral Stanisław, CNS International Sp. z o.o.
Mazurek Marian, FMG International Sp. z o.o.
Michalak Anna, CNS International Sp. z o.o.
Mrowiec Henryk, CNS International Sp. z o.o.
Urbaniak Teresa, FMG International SA
Wolfart Tomasz, Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA


Złote odznaki

Adamkowska Anna, Konzeption SA  –196
Sztorc Jerzy, TUnŻ Aegon  –196
Błażejczak-Lech Grażyna, Konzeption SA –194
Błażejczyk Wiesław, Konzeption SA  –194
Bober Monika, Konzeption SA  –194
Borowska Janina, Konzeption SA  –194
Bukowska-Selwon Małgorzta, Konzeption SA  –194
Dziemańczyk Bronisław, Konzeption SA  –194
Dzięcielska Maria, Konzeption SA  –194
Hennig Joanna, TUnŻ Aegon SA  –194
Kalida-Tomczak Lidia, Konzeption SA  –194
Kotewicz Liliana, Konzeption SA  –194
Lisiak Krystyna, Konzeption SA  –194
Mika Ewa, Konzeption SA  –194
Pilarowska Katarzyna, Konzeption SA  –194
Szcześ Krzysztof, Konzeption SA  –194
Zakrzyńska Katarzyna, PERFECT  –194
Borowicz Marek, Konzeption SA  –192
Cejba Maciej, PW ATUT  –192
Bohm Jacek, Konzeption SA   –192
Długosz Dorota, Konzeption SA  –192
Drewnowski Bogdan   –192
Dziedzic Stanisław, Konzeption SA  –192
Hajduk Ludwik, Konzeption SA  –192
Hanusiak Józef  –192
Jakubowski Krzysztof, Konzeption SA  –192
Jankowiak Przemysław, MULTIAGENCJA  –192
Jasiński Stanisław, Konzeption SA  –192
Kiełb Małgorzata, Konzeption SA  –192
Korczyński Artur, Commercial Union  –192
Korgól Krystyna, Konzeption SA  –192
Kosmęda Henryk, Konzeption SA  –192
Kramarz Anna, Konzeption SA  –192
Król Wiesław, FMG International SA  –192
Matusik Sławomir, Konzeption SA  –192
Michalak Anna, CNS International Sp. z o.o.  –192
Muzia Roman, Konzeption SA  –192
Narożnik Ryszard,  Konzeption SA  –192
Nawłoka Dominik, Konzeption SA  –192
Nawojczyk Danuta, STU Ergo Hestia  –192
Nawrot Józef, Konzeption SA  –192
Ostapowicz Krystyna, Compensa SA  –192
Pietkiewcz Joanna, Konzeption SA  –192
Radek Ryszard, STU Ergo Hestia SA  –192
Raginia Tomasz, Konzeption SA  –192
Rechenberg Jacek, Konzeption SA  –192
Rochowiak Mieczysław, Konzeption SA  –192
Sienkiewicz Jolanta, Konzeption SA  –192
Szczygieł-Nawłoka Danuta, Konzeption SA  –192
Urbaniak Teresa, FMG International SA  –192
Wolfart Tomasz,  –192
   Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA
Wójcik Teresa, Konzeption SA  –192
Wyszkowska Agnieszka, studentka AE Wrocław  –192
Żalewska-Paciorek Ewa,  –192
   WSU w Krakowie / Amplico Life
Drygalski Artur, Konzeption SA  –190
Drygalski Zbigniew, Konzeption SA  –190
Fesnak Andrzej, F.T.S.  –190
Góral Stanisław, CNS International Sp. z o.o.  –190
Górny Bogdan, Konzeption SA  –190
Gieroń Artur, TU Compensa SA  –190
Jasiński Przemysław, Konzeption SA  –190
Kapturzak Tomasz, Konzeption SA  –190
Klimaszewski Paweł, Konzeption SA  –190
Lissowski Tadeusz, Commecial Union  –190
Marchewka Aleksander, Konzeption SA  –190
Maszorek-Szymala Anna, Konzeption SA  –190
Mazurek Marian, FMG International SA  –190
Mrowiec Henryk, CNS International SA  –190
Nolbrzak-Hejmowska Danuta, Konzeption SA  –190
Rosińska Grażyna, Konzeption SA  –190
Sobczyszyn Stanisław, FMG International SA  –190
Spałek Wojciech, Konzeption SA  –190
Szczygieł Stanisław, Konzeption SA  –190
Świderek Zbigniew, Konzeption SA  –190
Świtalski Paweł, Konzeption SA  –190
Walankiewicz Anna, Konzeption SA  –190
Cegiołka Wiesław, CNS International Sp. z o.o.  –188
Fabian Lidia, Konzeption SA  –188
Fengler Hanna  –188
Jakubiak Krzysztof, Konzeption SA  –188
Kozłowski Czesław, Konzeption SA  –188
Kramarz Henryk, Konzeption SA  –188
Budzis Katarzyna, KBS Sp. z o.o.  –186
Szymańska Justyna, Grupa GENERALI SA  –186
Hęciak Mateusz, KBS Sp. z o.o.  –182
Jarema Ewa, KBS Sp. z o.o. –182
Rybka Hanna  –182
Rząsowski Wiesław, KBS Sp. z o. o.  –182
Świderska Jadwiga, KBS Sp. z o. o.  –182


Srebrne odznaki

Kotecki Wiesław, Czytelnik GU –180
Łukasik Dorota, Eurobrokers Sp. z o.o.  –180
Przygodziński Adam, KBS Sp. z o.o.  –180
Sikorski Stanisław, Konzeption SA  –180
Urbański Ryszard, Eurobrokers  –180
Wiśniewska Katarzyna, KW Broker  –180
Krzanowski Grzegorz, TUW TUZ  –178
Przygodzińska Joanna, KBS  –178
Szwed Agnieszka,  –178
   ARKA Zespól Konsultantów Finansowych
Pluta Krzysztof,  –176
   Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o.
Iwko Joanna, PZU SA  –172
Łoboda Agnieszka, PZU SA KAMAN  –172
Tiunajtis Dorota, Konsultant Biuro Brokerskie  –172
Maćkowiak Jadwiga, Albion Kancelaria Brokerska  –170
Piątkowski Kazimierz, PZU SA KAMAN  –170
Wacowski Marek  –170
Rogalska Alicja, PZU SA  –168
Skitek Bogdan, Uniqa TU SA  –168
Puła Adam,  –166
   Warta SA, HDI Samopomoc SA, PTU SA
Wójcik Zenon  –166
Franczuk Ryszard, BBU Sukurs  –164
Słodkowski Feliks, TU Inter SA, HDI Samopomoc SA  –162
Wojtyło Anna, HMP Polska Sp. z o.o.  –162


Brązowe odznaki

Dorosz Zbigniew, TU Allianz –160
Kozłowicz Barbara, Grupa PZU SA  –160
Bełdowski Marek, PZU ŻYCIE SA  –156
Pilarski Waldemar, Grupa PZU SA  –150
Tomasiak Grzegorz, KBS Sp. z o.o.  –150
Czochrowska Ewa, STU Ergo Hestia  –148
Bastek Wiesław, PZU SA  –146
Snopkiewicz Małgorzata, PZU Życie SA  –146
Bobliński Eugeniusz, PERFECT  –144
Kira Wiesław, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe  –142
Peikert Joanna, Grupa PZU SA  –142

Prawidłowe odpowiedzi

1) Zapis OWU: „Drzwi zewnętrzne muszą być zamykane na minimum dwa zamki wielozastawkowe; dopuszcza się również zamknięcie na jeden zamek z certyfikatem, zamontowany w drzwiach przeciwwłamaniowych z certyfikatem lub jeden zamek elektroniczny zamontowany w drzwiach przeciwłamaniowych z certyfikatem”.
Pytanie: Analizując ww. zapis OWU, które z poniższych zabezpieczeń nie spełnia wymogów OWU:
d) b i c nie spełnia

2) Zapis OWU: „Za stałe elementy uważa się elementy zamontowane lub wbudowane na stałe w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez narzędzi:
1) stałe elementy wyposażenia kuchni, łazienki
2) stolarkę drzwiową i okienną
3) wykładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów
4) podłogi i podwieszane sufity”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, proszę o odpowiedź: czy dębowy parkiet jest elementem stałym?
a) tak

3) Zapis OWU: „Pojazdy mogą zostać objęte ochroną w zakresie ryzyka kradzieży, o ile przy zawieraniu ubezpieczenia posiadają wymagane zabezpieczenia. Fakt montażu i sprawność urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą muszą być potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez licencjonowaną stację obsługi. Nie wymaga się potwierdzenia sprawności urządzenia jeżeli od udokumentowanej daty jego montażu nie upłynęło więcej niż 24 miesięcy”.
Pytanie:
Alarm w samochodzie zamontowano 3 lata temu. Ubezpieczający chce zawrzeć umowę ubezpieczenia autocasco, także w zakresie kradzieży. Analizując ww. zapis OWU, które zdanie jest prawdziwe:
a) co roku przy zawieraniu ubezpieczenia należy pojechać do licencjonowanej stacji obsługi, aby potwierdzić montaż i sprawność zabezpieczenia

4) Zapis OWU: „Za uderzenie pioruna uważa się bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, które ze zdarzeń jest objęte ubezpieczeniem w ramach tak zdefiniowanego ryzyka uderzenie pioruna:
a) piorun uderzył w dach budynku, na skutek czego budynek ten spalił się

5) Zapis OWU: „Dewastacja jest rozumiana jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis proszę wskazać, które ze zdarzeń nie jest objęte ochroną w ramach tak zdefiniowanego ryzyka dewastacji:
b) grupa chuliganów wznosząc rasistowskie okrzyki wybiła kamieniami szyby w oknach sklepu z odzieżą indyjską

6) Zapis OWU: „Na wniosek Ubezpieczającego oraz po zapłaceniu dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio na skutek powodzi”.
Pytanie:
Ubezpieczający wybrał najbardziej podstawowy wariant ubezpieczenia, nie wykupił żadnych dodatkowych opcji. Z powyższego zapisu wynika, że:
a) nie ma ubezpieczonego ryzyka powodzi

7) Zapis OWU na życie z funduszem kapitałowym: „Cenę kupna jednostki uczestnictwa ustala się w wysokości ceny sprzedaży jednostki uczestnictwa podwyższonej o nie więcej niż 5% w stosunku do sprzedaży jednostki uczestnictwa”.
Pytanie:
Cena jednostki sprzedaży wynosi 100 zł. Analizując ww. zapis:
a) towarzystwo może ustalić cenę kupna jednostki maksymalnie na poziomie 105 zł

8) Zapis OWU: „Ochroną nie są objęte koszty leczenia związane z chorobą przewlekłą, z powodu której Ubezpieczający był leczony lub która została zdiagnozowana w okresie 24 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Opłacając dodatkową składkę, zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty leczenia następstwa chorób przewlekłych”.
Pytanie:
Ubezpieczający chory na cukrzycę na wyjeździe jadąc na rowerze potknął się o korzeń, spadł z roweru i złamał nogę. Ubezpieczający nie wykupił opcji chorób przewlekłych.
Analizując ww. zapis:
b) ubezpieczenie obejmuje opisany przypadek, gdyż wypadek na rowerze nie miał związku z chorobą przewlekłą

9) Zapis OWU brzmi: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody nie przekraczające w dniu ustalenia odszkodowania kwoty 200 zł”.
Pytanie:
Szkoda wyniosła 500 zł. Analizując ww. zapis:
a) zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości 500 zł

10) Zapis OWU: „wartość rzeczywista – kwota pozwalająca w przypadku ruchomości domowych – na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia przedmiotu tego samego lub zbliżonego rodzaju z uwzględnieniem jego wieku i stopnia faktycznego zużycia”.
Pytanie:
Na skutek pożaru całkowicie zniszczona została m.in. trzyletnia kanapa. W sklepie nowa taka kanapa kosztuje 4000 zł. Stopień zużycia kanapy rzeczoznawcy wycenili na 30%. Odszkodowanie przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej wyniesie:
a) 2 800 zł

11) Zapis OWU brzmi: „franszyza redukcyjna – kwota, o którą zmniejsza się wysokość wypłacanego odszkodowania; wszystkie szkody, których wartość nie przekracza kwoty franszyzy redukcyjnej nie są objęte ubezpieczeniem; franszyza redukcyjna wynosi: 300 zł”.
Pytanie:
Szkoda miała wartość 200 zł. Analizując ww. zapis:
b) odszkodowanie się nie należy

12) Zapis OWU brzmi: „Z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwo wypłaci osobie uprawnionej świadczenie w wysokości większej z poniższych kwot:
a) sumy ubezpieczenia z dnia śmierci Ubezpieczonego,
b) wartość jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku jednostek wszystkich Funduszy w dniu śmierci Ubezpieczonego”.
Pytanie:
Suma ubezpieczenia w dniu śmierci ubezpieczonego wynosiła 100 000 zł. Wartość jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na rachunkach funduszu wynosiła 150 000 zł. Jaka kwota zostanie wypłacona:
c) 150 000 zł

13) Zapis OWU brzmi: „W przypadku zadeklarowania przez ubezpieczającego zaniżonej sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, naliczone odszkodowanie zostanie zmniejszone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do faktycznej, całkowitej wartości mienia (zasada proporcji)”.
Pytanie:
Zadeklarowana suma ubezpieczenia: 120 000 zł, faktycznie posiadana wartość mienia: 150 000 zł, wysokość szkody: 50 000 zł Analizując w/w zapis, naliczone odszkodowanie wyniesie:
c) 40 000 zł

14) Zapis OWU: „zalanie – wydobywanie się wody, innych cieczy lub pary z przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, w następstwie:
1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy lub pary
2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej
3) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych na skutek przerwy w dopływie wody
4) zalanie wodą pochodzącą z urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki na skutek ich awarii
5) uszkodzonego akwarium lub urządzeń stanowiących jego wyposażenie na skutek ich awarii”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, które ze zdarzeń jest objęte ochroną w ramach definicji zalania:
c) na skutek pęknięcia rurki w pralce zalało łazienkę i korytarz

15) Zapis OWU: „osoby bliskie ubezpieczonego to wspólnie z nim zamieszkałe:
1) małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim
2) dzieci, pasierbowie
3) rodzice, teściowie
4) dziadkowie, wnukowie, rodzeństwo”.
Pytanie: Zgodnie z definicją, osobą bliską Pani X w wieku 35 lat na pewno nie jest:
c) rozwiedziony mąż, który się wyprowadził rok temu

16) Zapis OWU brzmi: „za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, które z poniższych zdarzeń objęte jest ochroną w ramach ryzyka „dym i sadza”:
b) kuchnia została zadymiona na skutek wydobywania się dymu z piekarnika (eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, przepisami technicznymi, sprawnie działająca wentylacja)

17) Zapis OWU brzmi: „za wyposażenie dodatkowe pojazdu uważa się urządzenia, które nie są montowane standardowo przez producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, wyposażeniem dodatkowym nie jest:
b) radio montowane fabrycznie

18) Zapis OWU brzmi: „Za kradzież z włamaniem – uważa się:
a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, za które zdarzenie nie będzie odpowiedzialności w ramach tak zdefiniowanego ryzyka kradzieży z włamaniem:
c) złodziej ukradł mienie dostając się do lokalu za pomocą podrobionego klucza

19) Zapis OWU brzmi: Warunki ubezpieczenia kosztów leczenia zagranicą: „Nagłe zachorowanie- powstały w sposób nagły, po przekroczeniu graniczy RP, stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, które zdarzenie nie jest objęte ubezpieczeniem:
a) ubezpieczony 5 dni przed wyjazdem zachorował na grypę, pomimo tego wyjechał do Włoch, podczas wyjazdu objawy choroby nasiliły się, musiał skorzystać z pomocy lekarskiej

20) Zapis OWU brzmi: „W granicach sumy ubezpieczenia podanej w umowie ubezpieczenia dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dla poszczególnych grup mienia zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie do wysokości następujących limitów: sprzęt elektroniczny, audiowizualny i fotograficzny – maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej 40% podanej w umowie sumy ubezpieczenia ruchomości domowych” oraz „W granicach sumy ubezpieczenia podanej w umowie ubezpieczenia dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem lub rozboju dla poszczególnych grup mienia zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie do wysokości następujących limitów: sprzęt elektroniczny, audiowizualny i fotograficzny – maksymalnie do wysokości kwoty odpowiadającej 30% podanej w umowie sumy ubezpieczenia ruchomości domowych”.
Pytanie:
Ubezpieczający wyznaczył sumę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dla ruchomości domowych w wysokości 50 000 zł oraz sumę ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku w wysokości 30 000 zł. Analizując ww. zapis, proszę o podanie maksymalnego limitu na kradzież z włamaniem lub rabunek sprzętu elektronicznego, audiowizualnego i fotograficznego:
a) 9000 zł

21) Zapis OWU brzmi: „Za zalanie (szkody wodociągowe) uważa szkodę powstałą wskutek bezpośredniego działania wymienionych czynników na ubezpieczone mienie w następstwie 1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych; 2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; 3) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w sieci wodociągowej”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, które ze zdarzeń nie jest objęte ochroną:
c) rury wodno-kanalizacyjne popękały na skutek ich zamarznięcia (nic nie zostało zalane, natomiast trzeba wymienić rury)

22) Zapis OWU brzmi: „franszyza integralna – określona w umowie ubezpieczenia wartość stanowiąca minimalny limit szkody powstałej w następstwie zdarzenia szkodowego objętego ochroną ubezpieczeniową; w przypadku szkód nie przekraczających wysokości tego limitu odszkodowanie się nie należy; franszyza integralna wynosi 300 zł”.
Pytanie:
Szkoda miała wartość 200 zł. Analizując ww.
zapis:
b) odszkodowanie się nie należy

23) Zapis OWU: „system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – suma ubezpieczenia mienia określona jako przypuszczalna maksymalna strata jaka może zaistnieć wskutek zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową”.
Pytanie:
Ubezpieczający ustala sumy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, analizując ww. zapis, które zdanie jest poprawne:
b) ubezpieczający deklaruje jedynie maksymalną wartość mienia, którą – jego zdaniem -można ukraść

24) Zapis OWU: „wartość (nowa) odtworzeniowa – wartość odtworzenia lub zastąpienia mienia zniszczonego lub utraconego, odpowiadająca w przypadku urządzeń i wyposażenia – kosztom zakupu nowych przedmiotów o takich samych, a jeżeli nie jest to możliwe, zbliżonych parametrach użytkowych i jakościowych jak przedmioty dotknięte szkodą”.
Pytanie:
Ubezpieczający 5 lat temu kupił komputer za 8000 zł. Był to „topowy” model. Obecnie „topowe” (oczywiście lepiej wyposażone) komputery kosztują 7000 zł. Obecnie takiego modelu, który kupił, już nie produkują. Bardzo podobny model – teraz właściwie „dolna półka”- kosztuje 1500 zł. Analizując ww. zapis, w jakiej wysokości ubezpieczający powinien ustalić sumę ubezpieczenia, jeśli ma odpowiadać wartości (nowej) odtworzeniowej:
c) 1500 zł

25) Zapis OWU brzmi: „Składka doraźna – wpłata nie związana ze składką regularną lub jednorazową, uiszczana przez ubezpieczającego po wystawieniu polisy, w dowolnym czasie trwania umowy ubezpieczenia” oraz „Składki regularne, składka jednorazowa oraz składki doraźne lokowane są w różnych funduszach wskazanych przez ubezpieczającego”.
Pytanie:
Ubezpieczający wpłacał co miesiąc składkę doraźną (dodatkową) w wysokości 100 zł, która była lokowana w funduszu stabilnego wzrostu, który osiągnął zyskowność w wysokości 5% w skali roku. Jaką kwotę uzbierał po roku z wpłaconych składek doraźnych?
d) Nie można stwierdzić, gdyż nie można rocznej stopy wzrostu odnosić do wpłat miesięcznych

26) Zapis OWU brzmi: „Jeżeli zadeklarowana przez ubezpieczającego we wniosku ubezpieczeniowym i określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody, to odszkodowanie wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do wartości rynkowej pojazdu”.
Pytanie:
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia autocasco agent „z książeczki” wyczytał wartość pojazdu, która nie uwzględniała przebiegu pojazdu i wyposażenia dodatkowego. Przy szkodzie okazało się, że wartość pojazdu jest zaniżona. Analizując ww. zapis, czy będzie zastosowana zasada proporcji (zmniejszenie odszkodowania)?
c) będzie zastosowana proporcja, gdyż de facto ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia i to on podpisuje się pod wnioskiem

27) Zapis OWU brzmi: „kradzież z włamaniem – działanie polegające na bezprawnym zaborze lub próbie zaboru w celu przywłaszczenia ubezpieczonego mienia z zamkniętego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub pomieszczeń przynależnych po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu znacznej siły fizycznej albo przy użyciu podrobionych bądź dopasowanych kluczy lub innych narzędzi; za kradzież z włamaniem uważa się również otwarcie zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył w wyniku dokonania kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, za które zdarzenie nie będzie odpowiedzialności w ramach tak zdefiniowanego ryzyka kradzieży z włamaniem:
a) złodziej ukradł mienie, po tym jak niezauważony ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, wyszedł otwierając sobie zasuwę od środka

28) Zapis OWU brzmi: „W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym „Pod pojęciem czynności życia prywatnego rozumie się czynności związane z:
1. opieką nad małoletnimi dziećmi lub osobami upośledzonymi umysłowo będącymi osobami bliskimi Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i zamieszkałymi z nim,
2. posiadaniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zwierząt domowych i pasiek
3. użytkowaniem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, garażu lub innego budynku określonego w umowie ubezpieczenia (polisie), w tym – szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
4. użytkowaniem ruchomości domowych i urządzeń gospodarstwa domowego,
użytkowaniem rowerów, wózków inwalidzkich bez napędu mechanicznego oraz sprzętu pływającego na własny użytek”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, za jakie szkody w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego nie będzie odpowiadał zakład ubezpieczeń:
c) spowodowaliśmy wypadek podczas jazdy na nartach, poszkodowany ma złamaną nogę

29) Zapis OWU brzmi: „drzwi zewnętrzne powinny być zamknięte na dwa zamki, w których przynajmniej jeden powinien spełniać wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie, potwierdzone testem/certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez upoważnioną jednostkę”.
Pytanie
Analizując ww. zapis, która z poniższych sytuacji spełnia wymogi zakładu ubezpieczeń:
b) jeden zamek wielozastawkowy i jeden zamek wielozastawkowy atestowany

30) Zapis OWU: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: „Stały uszczerbek na zdrowiu – zaburzenia czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu powodujące ich trwałą dysfunkcję. Wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałemu uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia”.
Pytanie
Ubezpieczony złamał nogę. Analizując ww. zapis OWU, które ze zdań jest prawidłowe:
b) trzeba poczekać na orzeczenie lekarza, czy wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu

31) Zapis OWU brzmi: „udział własny – określona w umowie ubezpieczenia wartość, o którą zostaje pomniejszone odszkodowanie w odniesieniu do każdego zdarzenia szkodowego. Udział własny wynosi 300 zł”.
Pytanie:
Szkoda miała wartość 1000 zł. Analizując ww. zapis:
c) po potrąceniu kwoty 300 zł zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości 700 zł

32) Zapis OWU brzmi: „niedoubezpieczenie – przypadek, w którym zadeklarowana do ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest zaniżona w stosunku do przewidywanej maksymalnej wartości mienia deklarowanego do ubezpieczenia”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, kiedy mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem:
c) ubezpieczający posiada majątek wart
100 000 zł, do ubezpieczenia deklaruje 50 000 zł

33) Zapis OWU: „W przypadku utraty lub uszkodzenia jakiegokolwiek przedmiotu (jakichkolwiek przedmiotów) stanowiącego (stanowiących) parę lub zestaw, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń będzie ograniczona wyłącznie do takich elementów (części) pary lub zestawu, które zostały utracone lub uszkodzone, niezależnie od tego jaką wartość posiada dany przedmiot jako para lub zestaw. Niezależnie od powyższego odpowiedzialność nie będzie większa od proporcji jaką stanowią utracone lub uszkodzone elementy (części) do wartości takiej pary lub zestawu”.
Pytanie:
Z zestawu porcelany wartej 10 000 zł skradziono niektóre talerze do zupy i niektóre filiżanki do kawy warte razem 3000 zł. Zaprzestano już produkcji tego fasonu i dekoracji. Analizując ww. zapis, które zdanie jest prawdziwe.
a) zakład ubezpieczeń wypłaci jedynie wartość utraconych talerzy i filiżanek, tj. 3000 zł

34) Zapis OWU brzmi: „Za wyposażenie podstawowe pojazdu uważa się sprzęt i urządzenia niezbędne do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem lub zabezpieczenia przed kradzieżą”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, wyposażeniem podstawowym nie jest:
a) zestaw głośno mówiący do telefonu komórkowego

35) Zapis OWU: „Zalanie – wydobywanie się wody, innych cieczy lub pary z przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, w następstwie:
1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy lub pary
2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej
3) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych na skutek przerwy w dopływie wody
a także:
4) zalania wodą pochodzącą z urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki na skutek ich awarii”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, które zdarzenie nie jest objęte ochroną:
b) zalanie mieszkania na skutek uszkodzenia akwarium

36) Zapis OWU: W ramach ubezpieczenia mienia w transporcie własnym krajowym: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku następujących zdarzeń: wypadek środka transportu, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, silny wiatr, deszcz nawalny, grad, lawina, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, rabunek, kradzież z włamaniem. Mienie jest objęte ubezpieczeniem od chwili zakończenia załadunku mienia na środek transportu do chwili rozpoczęcia rozładunku w miejscu przeznaczenia”.
Pytanie:
W trakcie rozpoczynającego się załadunku towaru na środek transportu zaatakowano pracowników ładujących towar na samochód i skradziono 15 kartonów towaru. Analizując ww. zapis:
a) zdarzenie nie jest objęte ubezpieczeniem

37) Zapis OWU: Tymczasowa ochrona: „W okresie od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej do dnia, w którym wystawiono polisę lub podjęto decyzję o odmowie akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego odpowiedzialność Towarzystwa jest ograniczona wyłącznie do wypłaty określonej we wniosku sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego, jednak nie wyższej niż 100 000 zł, pod warunkiem, że śmierć nastąpiła wyłącznie wskutek nieszczęśliwego wypadku i nie później niż w ciągu 90 dni od dnia wymienionego wypadku oraz Ubezpieczony w dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku nie miał ukończonych 60 lat”.
Pytanie:
W trakcie tymczasowej ochrony, które ze zdarzeń nie jest objęte ubezpieczeniem
d) żadne z powyższych zdarzeń nie jest ubezpieczone w trakcie trwania ochrony tymczasowej

38) Zapis OWU: „jeżeli ubezpieczony korzysta ze zniżki składki z tytułu zastosowanych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych, a zabezpieczenie to w czasie powstania szkody było niesprawne, nie zostało włączone, nie zadziałało lub zostało wcześniej zdemontowane, ubezpieczyciel zmniejszy odszkodowanie o procent udzielonej zniżki”.
Pytanie:
Ubezpieczający był ubezpieczony na sumę ubezpieczenia: 30 000 zł. Zadeklarował, że ma alarm z interwencją załóg (monitoringiem), za co otrzymał 30% zniżki w składce. Wychodząc do pracy zapomniał włączyć alarmu. W tym czasie złodzieje włamali się do domu i ukradli sprzęt wart 20 000 zł. Analizując ww. zapis, w jakiej wysokości otrzyma odszkodowanie.
c) 14 000 zł

39) Zapis OWU brzmi: „obiekty małej architektury to: znajdujące się na terenie nieruchomości, na której jest położony dom jednorodzinny: obiekty użytkowe służące codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku, takie jak piaskownice, huśtawki, meble ogrodowe, śmietniki oraz posągi, wodotryski, fontanny baseny, boiska sportowe i inne obiekty architektury ogrodowej”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, które mienie zgodnie z przytoczoną definicją nie jest obiektem małej
architektury:
d) zarejestrowana przyczepa kempingowa

40) Zapis OWU brzmi: „W przypadku leczenia zagranicą realizujemy płatności lub refundujemy poniesione wydatki w przypadku leczenia:
1) Szpitalnego – do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia: a) pobyt i leczenie w szpitalu
b) transport między szpitalami zlecony przez lekarza prowadzącego ubezpieczonego
2) ambulatoryjnego – do wysokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia:
a) wizyty lekarskie
b) badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza
c) transport między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy ambulatoryjnej
d) zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza”.
Pytanie:
Wskutek upadku zagranicą ubezpieczający nie mógł chodzić i pojechał do prywatnej przychodni (nie był to szpital). Skorzystał z porady dwóch lekarzy specjalistów, zrobiono mu szereg badań i nałożono gips. Koszt wizyt lekarskich: 200 euro, koszt badań: 200 euro, zakup i nałożenie gipsu: 250 euro. Po dwóch dniach okazało się, że musi jechać do szpitala na operację kolana. Koszt leczenia i pobytu w szpitalu: 3 000 euro. Ubezpieczający wykupił ubezpieczenie z sumą ubezpieczenia: 10 000 euro.
Analizując ww. zapis (zakładając brak wyłączeń i udziałów własnych), w jakiej wysokości zostaną mu zwrócone wydatki:
a) 3 500 euro

41) Zapis OWU: „w przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej (nowej) – odszkodowanie nie zostanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego mienia jedynie pod warunkiem, że stopień jego zużycia technicznego w dniu zajścia szkody nie przekracza 50%”.
Pytanie:
Ubezpieczający ubezpieczył mienie na sumę ubezpieczenia 100 000 zł. Wyznaczył ją według wartości odtworzeniowej (nowej). Stopień zużycia technicznego mienia wynosi 60%. Analizując ww. zapis, przy szkodzie całkowitej bez pozostałości odszkodowanie zostanie wypłacone:
b) po potrąceniu zużycia technicznego, tj. w wysokości 40 000 zł

42) Zapis OWU: „system ubezpieczenia na sumy stałe – suma ubezpieczenia rozumiana jako przewidywana w okresie ubezpieczenia maksymalna wartość mienia deklarowana do ubezpieczenia;
system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – suma ubezpieczenia mienia określona jako przypuszczalna maksymalna strata jaka może zaistnieć wskutek zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową;
niedoubezpieczenie – przypadek, w którym zadeklarowana do ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest zaniżona w stosunku do przewidywanej maksymalnej wartości mienia deklarowanego do ubezpieczenia; niedoubezpieczenie ma zastosowanie tylko dla systemu ubezpieczenia na sumy stałe”.
Pytanie:
Ubezpieczający posiada mienie o wartości
100 000 zł. Do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku zadeklarował w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko sumę ubezpieczenia w wysokości 50 000 zł. Skradziono mu mienie warte
10 000 zł. Analizując ww. zapis, odszkodowanie:
a) zostanie wypłacone w wysokości 10 000 zł
– w wysokości faktycznej straty, która jest niższa niż zadeklarowana suma ubezpieczenia

43) Zapis OWU: „W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową stacjonarny sprzęt elektroniczny w zakresie szkód rzeczowych, powstałych bezpośrednio na skutek ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, działania energii elektrycznej, błędów w obsłudze, awarii sprzętu oraz innych zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego, mających charakter nagły i niespodziewany”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, które ze zdarzeń jest objęte ochroną ubezpieczeniową:
d) wszystkie ww. są ubezpieczone

44) Zapis OWU brzmi: „Alokacji podlega wskazana w zamieszczonej tabeli i określona na podstawie wieku ubezpieczonego, część każdej należnej składki regularnej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną. Część wpłaconej składki regularnej podlegająca alokacji przeliczana jest na jednostki funduszy zarachowywane na rachunku podstawowym. W dniu rozpoczynającym pierwszy oraz każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia towarzystwo potrąca z rachunku podstawowego opłatę administracyjną oraz miesięczny koszt ochrony ubezpieczeniowej”.
Pytanie:
W zamieszczonej tabeli współczynnik alokacji składki w pierwszym roku dla 30-latka wynosi 20%. Opłata manipulacyjna wynosi 3 zł. Opłata administracyjna wynosi 5 zł. Koszt ochrony w pierwszym roku: 7 zł miesięcznie. Wpłacana składka: 100 zł miesięcznie. Jaka kwota z każdej miesięcznej składki będzie przeliczona na jednostki funduszy zarachowane na rachunku podstawowym w pierwszym roku?
d) 17 zł

45) Zapis OWU brzmi: „Za odpowiednio zmniejszoną składkę umowa ubezpieczenia może być
zawarta:
1) z zastosowaniem udziału własnego w szkodach polegających na kradzieży pojazdu w wysokości 10% albo 20% sumy ubezpieczenia
2) z zastosowaniem udziału własnego w każdej szkodzie „AC z ruchu i postoju”.
Pytanie:
Ubezpieczający wykupił wariant podstawowy, nie decydował się na dodatkowe obniżki składki. Analizując ww. zapis:
a) ubezpieczający nie będzie miał potrącanego udziału własnego w szkodach w polegających na kradzieży pojazdu oraz nie będzie miał potrącanego udziału własnego w każdej szkodzie „AC z ruchu i postoju”

46) Zapis OWU brzmi: „Kradzież z włamaniem – dokonany lub usiłowany zabór mienia z pomieszczenia, do którego sprawca dostał się po uprzednim usunięciu siłą lub przy użyciu narzędzi (w tym podrobionym kluczem lub kluczem oryginalnym, który zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku) istniejących zabezpieczeń, lub w którym ukrył się przed jego zamknięciem, pod warunkiem, że opuszczenie pomieszczenia wymagało od niego usunięcia siłą lub przy użyciu narzędzi istniejących zabezpieczeń”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, za które zdarzenie nie będzie odpowiedzialności w ramach tak zdefiniowanego ryzyka kradzieży z włamaniem:
d) złodziej dostał się do domu przez otwarte okno

47) Zapis OWU brzmi: „ciężar śniegu lub lodu – niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne wskazanego w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, które ze zdarzeń nie będzie objęte ochroną
a) na skutek ciężaru śniegu zalegającego na balkonie, balkon się zawalił

48) Zapis OWU brzmi: „nakłady inwestycyjne: poniesione przez ubezpieczającego wydatki na wykończenie wnętrz oraz wszelkie wydatki na wykończeniowe roboty budowlane, instalacyjne, remonty kapitalne i adaptacyjne w budynkach i lokalach, nie będących własnością ubezpieczającego, a zajmowanych przez niego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego tytułu prawnego, poniesione dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej lub w celu podniesienia standardu tych pomieszczeń”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, nakładem inwestycyjnym jest:
c) wymiana glazury w łazience w lokalu najmowanym przez ubezpieczającego

49) Zapis OWU brzmi: „(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym) Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność w wypadku, gdy szkoda została wyrządzona poszkodowanemu czynem niedozwolonym (odpowiedzialność cywilna deliktowa). Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (łącznie ze szkodami wodociągowymi) wraz z terenem całej nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny”.
Pytanie:
Analizując ww. zapis, za którą szkodę ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie:
a) na nieodśnieżonym chodniku przed domem na nieruchomości należącej do ubezpieczonego przechodzień złamał nogę

50) Zapis OWU brzmi: „Za środki obrotowe uważa się materiały, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe lub znajdujące się w toku produkcji, półprodukty lub towary nabyte w celu sprzedaży”.
Pytanie:
Producent zabawek chce ubezpieczyć środki obrotowe. Analizując ww. zapis, co nie będzie mógł ubezpieczyć jako środek obrotowy:
c) komputery w biurze

51) Unormowania prawne dotyczące działalności agencyjnej zawiera:
a) kodeks morski

52) Umową łączącą agenta ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń jest:
d) umowa agencyjna

53) W odniesieniu do osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne istnieje wymóg:
d) dawania rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych

54) Rejestr agentów ubezpieczeniowych prowadzi:
c) Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

55) Osoba wykonująca czynności agencyjne jest obowiązana doskonalić umiejętności zawodowe przez odbywanie szkolenia zawodowego:
b) raz na trzy lata

56) Za pośrednictwo ubezpieczeniowe nie uznaje się działalności polegającej na:
d) dostarczaniu osobom zainteresowanym ochroną ubezpieczeniową ogólnych informacji o możliwości zawierania umów ubezpieczenia oraz o warunkach i skutkach takich umów, w szczególności o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli informacje są dostarczane przez podmiot wykonujący działalność inną niż pośrednictwo ubezpieczeniowe, pozostają w związku z tą działalnością i nie mają na celu doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia

57) Sumy pieniężne przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego pośrednikowi uznaje się jako:
d) wpłacone zakładowi ubezpieczeń

58) Czynności agencyjnych nie może wykonywać osoba fizyczna:
a) prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu

59) Agent ubezpieczeniowy jest obowiązany:
a) okazywać klientowi przy pierwszej czynności należącej do zakresu działalności agencyjnej oraz na każde żądanie dokument pełnomocnictwa udzielonego przez zakład ubezpieczeń

60) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych nie obejmuje szkód:
d) wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne

61) Agent ubezpieczeniowy jest obowiązany poinformować klienta o:
b) wpisie do rejestru pośredników ubezpieczeniowych i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru

62) Agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może wykonywać działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
a) jest wpisany do odpowiedniego rejestru pośredników ubezpieczeniowych w tym państwie

63) Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego sprawuje:
b) zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy

64) Obowiązek dostarczenia poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej albo klientowi przez pośrednika ubezpieczeniowego tzw. „informacji dotyczących pośrednika ubezpieczeniowego” nie ma zastosowania w przypadku:
b) umowy ubezpieczenia dotyczącej dużych ryzyk w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej

65) Pośrednik ubezpieczeniowy tzw. „informacje dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego” przekazuje poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej albo klientowi:
d) w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana, lub innym języku, na który wyrażą zgodę strony umowy

66) Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC spoczywa na organizatorach:
c) tylko imprez odpłatnych

67) W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005 r. suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku szkód na osobie wynosi:
b) 350 000 euro na każdego poszkodowanego

68) W przypadku zbycia pojazdu mechanicznego zbywca i nabywca są odpowiedzialni solidarnie za zapłacenie składki:
b) należnej za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu

69) Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powstaje w momencie:
c) pokrycia budynku dachem

70) Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników obejmuje:
c) szkody łącznie ze szkodami powstałymi
wskutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzonymi umyślnie

71) Obowiązkowe ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości swym zakresem obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody:
b) wyrządzone przez zarządcę oraz osoby wykonujące czynności zarządzania pod jego nadzorem

72) W przypadku wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu mechanicznego umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zwrot składki przysługuje zbywcy tego pojazdu. Przepis ten:
b) wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2006 r.

73) Niezawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz:
c) gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego

74) W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu mechanicznego umowa ta ulega rozwiązaniu:
c) z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu

75) Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest uznany za spełniony:
b) jedynie po zawarciu jednej umowy z minimalną sumą gwarancyjną przewidzianą dla danego ubezpieczenia

76) W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005 r., w przypadku kontynuowania przez nabywcę umowy ubezpieczenia OC zbywcy pojazdu, zakład ubezpieczeń:
a) musi dokonać ponownej kalkulacji składki

77) W przypadku zbycia pojazdu zbywca ma obowiązek przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC. W przypadku nieprzekazania tego dokumentu:
c) zbywca odpowiada wobec nabywcy za szkody powstałe w wyniku nieprzekazania dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach ogólnych

78) W przypadku szkody na mieniu, za którą jest odpowiedzialny posiadacz pojazdu mechanicznego nieposiadający ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, odszkodowanie jest wypłacane:
c) przez zakład ubezpieczeń, w którym poszkodowany zawarł umowę ubezpieczenia AC, a w zakresie roszczeń wykraczających poza zakres tego ubezpieczenia – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

79) Posiadacz zarejestrowanego motoroweru ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC:
c) najpóźniej w dniu rejestracji

80) W przypadku niemożności zidentyfikowania pojazdu, którego ruch spowodował szkodę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż państwo zamieszkania poszkodowanego, roszczenia rozpatruje i odszkodowania wypłaca:
c) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

81) Od dnia 1 stycznia 2006 r. kwestia opłaty za dodatkowe badanie techniczne przy szkodzie powyżej 2000 zł
a) jest regulowana w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

82) Forma organizacyjna zakładu ubezpieczeń jest:
c) dopuszczalna wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

83) Właściwość miejscowa sądu w sprawach z umów ubezpieczenia wskazana w ustawie o działalności ubezpieczeniowej jest:
b) właściwością przemienną (można wytoczyć powództwo przed różne sądy wskazane w ustawie)

84) Wskazanie przez zakład ubezpieczeń na życie w umowie ubezpieczenia wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest:
c) obowiązkowe jedynie dla tych zakładów ubezpieczeń na życie, które oferują ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

85) Regulacja dotycząca uwzględnienia w odszkodowaniu za szkodę komunikacyjną podatku VAT:
a) weszła w życie z dniem 17 sierpnia 2005 r. i znajduje się w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

86) Zarząd krajowego zakładu ubezpieczeń, z wyłączeniem TUW, składa się co najmniej z:
a) 2 osób

87) Wymóg wyższego wykształcenia odnosi się do:
b) członka Zarządu bądź Rady Nadzorczej

88) TUW:
a) może ubezpieczać osoby nie będące członkami TUW, jeżeli przewiduje to jego statut

89) Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez krajowy zakład ubezpieczeń wymaga:
c) uzyskania zezwolenia w formie decyzji organu nadzoru

90) Aktuariuszem może być:
a) wyłącznie osoba fizyczna

91) Organ nadzoru:
a) może delegować swego przedstawiciela na walne zgromadzenie zakładu ubezpieczeń

92) Przynależność krajowych zakładów ubezpieczeń do Polskiej Izby Ubezpieczeń jest:
b) obowiązkowa

93) Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez podmiot nie będący zakładem ubezpieczeń:
a) podlega odpowiedzialności karnej

94) Rzecznik Ubezpieczonych:
b) ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do Sądu Najwyższego na podstawie art. 60 ustawy o SN

95) Począwszy od 1 stycznia 2006 r. suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku szkód w mieniu wynosi:
b) 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

96) Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej polscy obywatele:
a) mogą bezpłatnie uzyskać pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie jak obywatele państwa unijnego, w którym doszło do wypadku

97) Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch zakładach ubezpieczeń:
b) każdy z zakładów odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego ubezpieczenia

98) Jeżeli kilka osób (np. współwinni kierowcy) ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym:
c) ich odpowiedzialność jest solidarna, co oznacza, że poszkodowany może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna

99) Określając wysokość zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC należy brać pod uwagę takie czynniki jak:
b) różnorodne czynniki, takie jak stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji, wiek i płeć poszkodowanego, jego widoki i możliwości w przyszłości a także aktualną stopę życiową społeczeństwa na terenie, w którym zamieszkuje poszkodowany

100) Naprawienie szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powinno nastąpić:
c) według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego (tzw. restytucja), bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (tzw. rekompensata)

 

UNIQA Polska: Adam Łoziak wiceprezesem na kolejne trzy lata

Rada nadzorcza spółek UNIQA w Polsce postanowiła przedłużyć mandat Adama Łoziaka na stanowisku wiceprezesa na kolejną trzyletnią kadencję.

O...


czytaj dalej

Allianz Polska: Matthias Baltin zatwierdzony na stanowisku prezesa

11 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Matthiasa Florianusa Paula Baltina na stanowisko prezesa...


czytaj dalej

Aviva: Zmian personalnych ciąg dalszy

Dyrektor finansowy Avivy Tom Stoddard ustąpi ze stanowiska z końcem czerwca. Jest to drugi ruch kadrowy na najwyższych stanowiskach w tym roku, po...


czytaj dalej

Liferay: Inwestycja w UX pozwala zaoszczędzić nawet 10 mln zł rocznie

Firmy z branży ubezpieczeniowej poszukają skutecznych rozwiązań, które umożliwiają wykorzystywanie danych z systemów backendowych do tworzenia...


czytaj dalej

Insurance Forum: Branża podyskutuje o klimacie i nowej mobilności

W czwartek 13 czerwca 2019 r. zebrała się Rada Programowa Insurance Forum. Konferencja odbędzie się w październiku po raz czternasty....


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: Aplikacja mobilna już dostępna

CUK Ubezpieczenia wprowadziło aplikację mobilną, dzięki której każdy klient będzie mieć ubezpieczenia w swoim smartfonie.

Aplikacja zapewnia...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook