Kierunek: Turcja
wtorek, 07 maja 2013 22:26

Kolejne polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych zdecydowało się na uruchomienie funduszu inwestującego na rynku tureckim. Trudno się dziwić, jeżeli przyjrzymy się uważniej gospodarce tego kraju, który jako jeden z niewielu w regionie skutecznie radzi sobie z problemami gospodarczymi.

Perspektywy rozwoju gospodarki tego kraju dają nadzieję na dalsze stabilne wzrosty indeksów tureckiej giełdy, a co za tym idzie, zyski dla wszystkich, którzy zechcą lokować oszczędności w akcjach przedsiębiorstw, w tym funduszy inwestycyjnych. Coraz częściej bowiem decydują się one na długofalowe inwestycje nad Bosforem.

Zarządzający w towarzystwach funduszy inwestycyjnych już od dłuższego czasu szukają możliwości inwestycyjnych pozwalających na osiąganie zysków nie tylko na rodzimym rynku giełdowym, ale i za granicą. Stąd właśnie wzięły się fundusze, które z założenia mają lokować aktywa uczestników na innych rynkach i regionach, nierzadko dość odległych od Polski. Obecnie nie dziwi już proponowanie klientom banków czy innych dystrybutorów finansowych funduszy akcji krajów z różnych kontynentów.

Jednym z regionów, który już kilka lata temu stał się przedmiotem zainteresowania rodzimych funduszy inwestycyjnych, jest środkowo-wschodnia część naszego kontynentu. Fundusze lokujące tam pieniądze przyjęło się nazywać funduszami Nowej Europy. Na prawdziwą gwiazdę w tej części Europy wyrasta już od pewnego czasu Turcja.

Na inwestycje ukierunkowane wyłącznie na ten rynek zdecydowało się już jakiś czas temu kilka polskich TFI. Zarządzający szukają bowiem coraz to nowych okazji inwestycyjnych, gdyż polski rynek giełdowy, a także kraje wysoko rozwinięte nie dają już takich możliwości osiągania zysków, jak jeszcze kilka lat temu. Stąd na celowniku towarzystw pojawiły się nowe rynki zagraniczne, w tym Turcja.

Subfundusz UniAkcje: Turcja, który działa od niedawna, wprowadziło do swojej oferty Union Investment TFI, zarządzające blisko 7 mld zł. Będzie on stanowił uzupełnienie oferty innych funduszy akcyjnych zarządzanych przez towarzystwo i sposób na dywersyfikację długofalowych inwestycji klientów. Benchmark funduszu odzwierciedla indeks tureckiej giełdy papierów wartościowych ISE 100 (Istanbul Stock Exchange). Przedstawiciele Union Investment z uwagi na wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostki uczestnictwa rekomendują zaangażowanie w fundusz na poziomie od 5% do 10%. Fundusz będzie nabywał akcje spółek w walucie tureckiej. Co zatem może zaoferować inwestorom Turcja?

Przede wszystkim stabilny wzrost gospodarczy, który na tle innych krajów, zmagających się z kłopotami, wydaje się raczej niezagrożony – przynajmniej w najbliższych latach. W tym roku szacuje się, że wyniesie on 4%. Obecnie Turcja znajduje się w pierwszej dwudziestce największych gospodarek na świecie. Efektem rozwoju gospodarczego Turcji jest zwiększenie się PKB na głowę mieszkańca, z 3 do 10 tys. dol. w ostatnich 10 latach. To, co jednak naprawdę może zadziałać na przyszłych inwestorów, to ocena ratingowa znanych agencji. W marcu tego roku Standard & Poor’s podwyższyła Turcji rating z BB do BB+ z perspektywą stabilną, a jesienią 2012 r. Fitch podwyższył ocenę wiarygodności Turcji z BB+ do BBB również z perspektywą stabilną. – Podwyższenie ratingów dla Turcji oraz dobre perspektywy dla gospodarki tego kraju są pozytywną informacją dla inwestorów, gdyż w dłuższej perspektywie powinny wpłynąć na ceny tureckich akcji i obligacji oraz na tamtejszą walutę – ocenia Robert Burdach, zarządzający subfunduszem UniAkcje: Turcja.

Kolejnym argumentem przemawiającym za tym rynkiem są kwestie demograficzne. Turcja to kraj z ponad 70 mln obywateli. Co więcej, w dużej mierze są to osoby młode w wieku zaledwie 30 lat, co w najbliższej przyszłości może mieć ogromne znaczenie dla gospodarki kraju. Chodzi przede wszystkim o siłę produkcyjną tak dużej grupy młodych i na dodatek coraz lepiej wykształconych obywateli. I tak np. 60% obywateli Turcji posiada karty kredytowe (kiedy w Polsce odsetek ten wynosi zaledwie 20%), a 35% na co dzień korzysta z internetu. Będą oni w przyszłości kupować i konsumować coraz więcej, napędzając popyt wewnętrzny kraju.

Turcja coraz bardziej otwiera się na nowe rynki. Eksport kraju nie bazuje już tylko i wyłącznie na państwach strefy euro, ale ulega stałej dywersyfikacji. Produkty tureckich firm trafią także na zupełnie inne rynki i kontynenty, co pozwala im uniezależnić się od kłopotów europejskich rynków lokalnych.

Kraj ten posiada także dobrze rozbudowany i stabilny rynek finansowy. Tureckie banki są dobrze dokapitalizowane wewnętrznie, a od pewnego czasu posiłkują się także kapitałem zagranicznym. Giełda w Stambule w minionym roku znalazła się w trójce najlepszych giełd z ponad 50% zysku. W spektrum zainteresowania towarzystwa znajdą się pewnie różne branże, np. finanse czy sektory consumer goods and consumer services. Dlatego zarządzającemu z pewnością nie zabraknie ciekawych firm i możliwości inwestycyjnych. – Naszym celem jest wykorzystanie ogromnego potencjału drzemiącego w tureckiej gospodarce, poprzez wyszukiwanie okazji inwestycyjnych wśród spółek tureckich. Kluczem do sukcesu będzie dobra selekcja – inwestycje subfunduszu w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, a podstawowym kryterium doboru branż i firm do portfela jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem – mówi Robert Burdach. Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment, szacuje, że możliwe jest pozyskanie aktywów w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.

Grzegorz Piotrowski
gpiotrowski@o2.pl

 

Prudential: Sławomir Bełz dyrektorem sprzedaży agencyjnej

Sławomir Bełz został dyrektorem sprzedaży agencyjnej Prudential w Polsce. Swoje obowiązki pełni od 11 czerwca. Robert Zagata, dotychczasowy...


czytaj dalej

Friss: Krzysztof Jabłoński pokieruje rozwojem biznesu w regionie CEE

Z początkiem maja Krzysztof Jabłoński dołączył do zespołu Friss – globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do...


czytaj dalej

VIG: Milion euro na rozwój pięciu innowacji

Vienna Insurance Group (VIG) rozstrzygnęła wewnętrzny konkurs na innowacyjne rozwiązania cyfrowe. W ramach inicjatywy VIG Xelerate grupa wybrała...


czytaj dalej

Lemonade: Pozew w imię standardów etycznych

Funkcjonująca z wykorzystaniem sztucznej inteligencji firma z branży insurtech, Lemonade Insurance Company, wniosła pozew przeciwko ONE Insurance,...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Koncentracja i stabilizacja w sektorze życiowym

W pierwszym kwartale tego roku rynek życiowy utrzymał, a nawet nieco zwiększył utrzymujący się od lat silny poziom koncentracji. Pięć największych...


czytaj dalej

Sotrender: Maj na ubezpieczeniowym Facebooku

Z najnowszej odsłony raportu „Facebook Trends” autorstwa firmy Sotrender wynika, że w maju największą liczbą fanów legitymowały się „Wrzucam na...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook