Gazeta UbezpieczeniowaGazeta Ubezpieczeniowa nr 9 (829)

3 marca 2015

spis treści

Zamów e-wydanie!

Rzecznik Ubezpieczonych: Uwagi do projektu ustawy ubezpieczeniowej

W swojej opinii dotyczącej projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Rzecznik Ubezpieczonych zgłosił kilka postulatów. Instytucja chce m.in., aby ubezpieczyciele obowiązkowo informowali w swoich sprawozdaniach o skargach na ich działalność oraz sprawach sądowych, w których biorą udział.

Jedną z najistotniejszych uwag zgłoszonych przez Rzecznika jest propozycja rozważenia przez projektodawcę zróżnicowania obostrzeń związanych z zasadami wypłaty prowizji dla pośredników (art. 24 ust. 3 projektu). Byłyby one uzależnione od charakteru produktu: czy jest on typowo inwestycyjny, czy raczej ochronny z dodatkowym elementem inwestycyjnym. RzU jest też zdania, że należy poddać pod dyskusję ustalenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu prowizji w korelacji do wysokości składki i wspomnianego rodzaju produktu.

Więcej…
 

Najnowsze wiadomości

Najczęściej czytane

Skutecznej sprzedaży najlepiej nauczą praktycy

altRozmowa z Dariuszem Sikorskim, prezesem zarządu Crown Consulting Sp. z o.o.

Aleksandra Emilia Wysocka: – Jaki był dla Ciebie 2014 rok?

Dariusz Sikorski: – Biznesowo był to najlepszy rok w moim życiu. Jestem dumny z tego, że przekroczyłem swoje kolejne ograniczenia.

Jak Ci się to udało?

– Że coś się udało lub nie udało, to mówią przegrani. Ja wolę mówić, że coś zrobiłem lub nie. Kiedyś zrozumiałem, że trzeba sobie stawiać ambitne cele.

Co to...


czytaj dalej

O agentach, nagrodzie i jeszcze o czymś

„Jeśli o czymś klientowi nie powiesz, to klient się tego nie dowie, bo od kogo ma się dowiedzieć, jak nie od Ciebie? Co roku przychodzi do Ciebie, a Ty wciąż tak samo postępujesz, wypisujesz polisę i żegnasz się mając nadzieję, że w przyszłym roku klient znów przyjdzie. Nie możesz oczekiwać zmian, jeśli wciąż robisz to samo w taki sam sposób” – pisze Mariusz Hernik, prezes Unilink Życie, w artykule na str. 17.

Kiedy czytałam ten passus,...


czytaj dalej

Trzeba będzie się spocić

Ciężko w tym roku idzie z postanowieniami noworocznymi. Już 7 stycznia, a ja wiem tylko, że chcę ukończyć co najmniej dwa biegi na 10 km, biegać 15–20 km tygodniowo i uporządkować swoje finanse. Nie przypomina to jeszcze eleganckiej, uporządkowanej listy celów w stylu SMART, które są konkretne, mierzalne, podzielone na etapy i opatrzone datami. Ale spokojnie!

W internecie wysyp filmików i artykułów z poradami, co zrobić, żeby 2015 r. był...


czytaj dalej

Mała-wielka perswazja

Pod koniec sierpnia ukazała się amerykańska edycja najnowszej książki prof. Roberta Cialdiniego pt. The small BIG. Wraz ze współautorami prof. Cialdini wskazuje bardzo proste metody, które mogą radykalnie wzmocnić skuteczność komunikacyjną.

Na temat wywierania wpływu na innych napisano setki książek i przeprowadzono niezliczoną ilość badań (większość z nich na amerykańskich studentach…). Ogarnięcie całości tej złożonej dziedziny warto...


czytaj dalej

SprzedażAdres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy

OnePressRzecznik UbezpieczonycheGazety.plPIPUiFRaporty UbezpieczeniowePolisowo.pl