Gazeta UbezpieczeniowaGazeta Ubezpieczeniowa nr 47 (1071)

18 - 24 listopada 2019

spis treści

Zamów e-wydanie!

Instytut Emerytalny: Pierwsze badania poziomu partycypacji w PPK

Średni poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w podmiotach uczestniczących w pierwszej turze programu (przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób) wyniósł na dzień 12 listopada tego roku około 40%. Współczynnik uczestnictwa jest większy tam, gdzie działają związki zawodowe, natomiast mniejszy w firmach ze znaczącym udziałem zleceniobiorców wśród osób zatrudnionych. Dla poziomu partycypacji w PPK pozostają bez znaczenia takie czynniki, jak wielkość pracodawcy czy podmiot zarządzający Planami – takie wnioski płyną z pierwszego badania poziomu partycypacji w ramach PPK, przeprowadzonego przez ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że poziom partycypacji w programie, liczony jako stosunek liczby uczestników PPK (osób zapisanych do Planów w postaci załącznika do umowy o prowadzenie PPK) do liczby wszystkich osób zatrudnionych przez dany podmiot zatrudniający, jest bardzo zróżnicowany i waha się od 6 do 95%. Autorzy badania wskazują, że powyższe wskaźniki odnoszą się do przypadków skrajnych i były odnotowane w stosunkowo mniejszych podmiotach zatrudniających.

Więcej…
 

Najnowsze wiadomości

Najczęściej czytane

Reklama

Mamy mocne argumenty

Rozmowa z Ewą Dąbrowską, dyrektorem Pionu Klienta Korporacyjnego Nationale-Nederlanden

Aleksandra E. Wysocka: – Zajęliście trzecie miejsce na podium wśród dostawców PPK dla największych firm i pierwsze wśród firm nienależących do Skarbu Państwa. Skąd ten dobry wynik?

Ewa Dąbrowska: – Bardzo nas cieszy tak dobry wynik. Na sukces złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim dużo czasu poświęciliśmy na przygotowania i zbudowanie kompetentnego...


czytaj dalej

W życiu jak w Windowsie

Uruchomiłam po dwuletniej przerwie mój stary komputer. Skrzypnął, westchnął, znowu skrzypnął i czym prędzej zażądał aktualizacji systemu. Patrząc przez pół godziny na niebieski ekran z napisem „Trwa aktualizacja. System może się kilkakrotnie zamykać i uruchamiać ponownie” (czy jakoś tak…) pomyślałam sobie, że w życiu bywa bardzo podobnie.

Co jakiś czas jest niezbędna aktualizacja systemu, która po pierwsze chwilowo nas uziemia, po drugie trwa...


czytaj dalej

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook