Gazeta UbezpieczeniowaGazeta Ubezpieczeniowa nr 29 (1003)

16 - 22 lipca 2018

spis treści

Zamów e-wydanie!

Senatorowie przeciwko zmianom legislacyjnym dotyczącym polis z UFK

18 lipca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas którego rozpatrywano petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), zawartych przed wejściem w życie tego aktu. Komisja jednogłośnie zdecydowała o niepodejmowaniu prac legislacyjnych w tym zakresie.

Podczas posiedzenia głos zabierał głównie Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że konsumenci – posiadacze polis z UFK są chronieni przez szereg nowych przepisów, nie tylko w ramach wspomnianego na wstępie aktu, ale też ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji nadającej nowe prawa i prerogatywy prezesowi UOKiK. Przypomniał też, że 1 października zacznie być stosowana ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która znacząco wzmocni pozycję konsumentów. – Naszym zdaniem (ubezpieczycieli – AM) już w tej chwili konsument jest absolutnie chroniony – podkreślił Jan Grzegorz Prądzyński.

Więcej…
 

Najnowsze wiadomości

Najczęściej czytane2018 – rok wielkich możliwości dla agentów

Rozmowa z Tomaszem Chwiejczakiem, prezesem zarządu Open Brokers SA

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – Wyzwania 2018 roku są dla agentów ogromne. Jak mogą rozwijać swoje firmy w nowych warunkach?
Tomasz Chwiejczak:
– Nie da się ukryć, że zmian na ten rok jest bardzo dużo. Agentom będzie trudniej rozwijać swój biznes w dotychczasowym modelu, a dla części z nich może to być czas walki o utrzymanie się na rynku. Obserwujemy branżę ubezpieczeń od...


czytaj dalej

Z pewną taką nieśmiałością

Kilka tygodni temu z pewną taką nieśmiałością zdecydowałam się na pierwszy w życiu fachowy „kołczing”. W ostatnich miesiącach wiele rzeczy zrobiłam po raz pierwszy „z pewną taką nieśmiałością”. Uwaga, dla millenialsów, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi z tą całą nieśmiałością. To cytat z pierwszej w nowoczesnej Polsce reklamy podpasek, której bohaterką była Anna Patrycy. Notabene pani Anna potem przez wiele lat pracowała w Nordei. Ale...


czytaj dalej

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook